elkoboz szinonimái

ige
 • lefoglal, elvesz, elszed, megszerez, konfiskál (régies), zár alá vesz, kisajátít, expropriál (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jellemes

melléknév
 • karakteres, becsületes, állhatatos, gerinces, egyenes, szilárd, határozott, következetes

kaptafa

főnév
 • sámfa, kapta (régies)
 • minta, sablon, simli (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkoboz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

élemedett

melléknév
 • idős, koros, öreg, agg, vén, éltes (választékos), ősz, meglett korú, tisztes korú, matuzsálemi korú, hajlott korú

de II.

kötőszó
 • ám, ámde, ámbár, azonban, csak, csakhogy
 • ellenben, viszont, ezzel szemben, egyébként, pedig, viszontag (régies), pediglen (régies)
 • hanem
 • mégis, mégiscsak, azért, mindamellett, mindazonáltal
 • és
 • dehogynem

csonka

melléknév
 • megcsonkított, csonkolt, csonkult, amputált (szaknyelvi), kacska (tájnyelvi)
 • rokkant, nyomorék, mozgássérült, csonkabonka (tájnyelvi)
 • hiányos, befejezetlen, félbemaradt, tökéletlen, csorba (tájnyelvi)

bróker

főnév
 • tőzsdeügynök, értékpapír-kereskedő

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

eltompul

ige
 • elkopik, kicsorbul
 • elérzéketlenedik, elfásul
 • elbutul, ellustul, elbárgyul, berozsdásodik, begyepesedik

megbilincsel

ige
 • vasra ver, megbéklyóz, megbékóz (tájnyelvi), béklyóba ver, bilincsbe ver, rabszíjra fűz, megláncol, leláncol, láncra ver, odaláncol, megvasal (tájnyelvi)

belemélyed

ige
 • belesüpped, belesüllyed, belenyomódik, belenyomul, behatol, belehatol, belefúródik
 • elmélyed (valamiben), belemerül, beletemetkezik, beleássa magát, belefeledkezik, belefelejtkezik, átadja magát (valaminek), belebonyolódik, belegabalyodik, belebújik (bizalmas)

behódol

ige
 • meghódol (valakinek), beadja a derekát, aláveti magát (valakinek), megadja magát, leteszi a fegyvert, meghátrál, visszavonul, kapitulál (szaknyelvi), kiszolgáltatja magát, meghajol, megalázkodik, meghunyászkodik, fejet hajt, lefekszik (valakinek) (szleng)(valakinek)(valakivel)

bestia

főnév
 • fenevad, vadállat, állat, dúvad, szörnyeteg, barom, ragadozó
 • (jelzőként is): dög, szajha, perszóna (pejoratív), kurva (durva), boszorkány, boszorka, démon, vámpír, vamp (régies)

emberbarát

főnév
 • filantróp, altruista (választékos), emberszerető

expedíció

főnév
 • felfedezőút, kutatóút
 • (régies): küldőszolgálat
 • továbbítás, szétküldés, elküldés
 • (katonai) alakulat

gyermekotthon

főnév
 • nevelőotthon, gyermekmenhely, intézet, árvaház (régies), lelencház (régies)

finánc

főnév
 • pénzügyőr, vámőr, vámtisztviselő, vámos, vámszemlész (régies), spenótbakter (pejoratív), spenótfogdász (pejoratív), dohánycsősz (tájnyelvi), krumplijancsi (tájnyelvi), zöldhuszár (tájnyelvi)

elköltözik

ige
 • elköltözködik, áttelepül, elhurcolkodik, elhordozkodik (tájnyelvi), elháromlik (régies), szállást vált (régies)
 • meghal, elhalálozik, eltávozik, elhuny, kiadja a lelkét, elszenderül, elmegy, elköltözik az élők sorából, jobblétre szenderül, elpihen, bekrepál (szleng), kinyúlik (szleng), felfordul (durva), elpatkol (durva), megdöglik (durva), kinyuvad (durva)

eledel

főnév
 • ennivaló, élelem, étel, táplálék, étek (választékos), élemény (régies), élés (régies), elemózsia, harapnivaló, betevő falat (bizalmas), tápszer, koszt (bizalmas), kaja (szleng), bakáta (tájnyelvi)

elpárolog

ige
 • elszáll, elillan, felszárad, elfő, elgőzölög, elforr
 • (érzés): elmúlik, elrepül, elenyészik, szertefoszlik, elröppen, lecsillapodik, lelohad
 • (bizalmas): eltávozik, elillan, megszökik, eloson, meglép (bizalmas), lelép, faképnél hagy, megugrik (bizalmas), odébbáll, kámforrá válik, elugrik (bizalmas), eltűnik, elfüstölög (bizalmas), meglóg (bizalmas), kámfort játszik (szleng), elsomfordál, eloldalog, elsompolyog, kereket old, olajra lép (szleng), elszelel, elhúzza a csíkot (szleng), lelécel (szleng) Sz: a távozás hímes mezejére lép

fertilizál

ige
 • megtermékenyít
 • megművel, termékennyé tesz

elmélyít

ige
 • fokoz, növel, erősít, felfokoz, felerősít, kiélez, nagyít, kiterjeszt, gyarapít, nagyobbít, kiegészít, kibővít, kitágít
 • elmérgesít, súlyosbít, tetéz
 • kimélyít, kiás, kivág

derékszögű

melléknév
 • merőleges
 • négyszögletes, négyzet alakú, négyzetes

elszállít

ige
 • elvisz, elfuvaroz, eltalicskáz, eltargoncáz, elhord, eltranszportál (tájnyelvi), eltorboncáz (tájnyelvi), eltakarít

film

főnév
 • filmszalag, filmtekercs
 • mozgókép (régies), mozgófénykép (régies), kinematográfia (régies), mozifilm, játékfilm, filmalkotás, filmfelvétel, mozi (bizalmas)
 • (szaknyelvi): hártya, bevonat