növendék szinonimái

főnév
 • tanuló, nebuló (bizalmas), tanítvány, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • inas, tanonc
 • csemete, sarj, surján (tájnyelvi)
 • (jelzőként): fiatal, serdülő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

éljenez

ige
 • éltet, köszönt, üdvözöl, vivátoz, bravózik, hurráz, ünnepel, hozsannázik(bizalmas)

osztó II.

főnév
 • nevező, divizor (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a növendék szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

napszám

főnév
 • napibér, napidíj, napszámbér

megvet

ige
 • ágyat vet, megágyaz, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi)
 • megalapoz, megteremt (feltételt)
 • megtámaszt, nekitámaszt, megfeszít, nekifeszít, kitámaszt
 • lenéz, lebecsül, semmibe vesz, kevésre becsül, lekicsinyel, lefitymál, leszól, leköp (durva), becsmérel, fumigál

megsül

ige
 • átsül, elkészül, kisül, megpirul
 • melege van, meggyullad

markotányosnő

főnév
 • kantinosnő, markotányosné (régies), hadcsaplárnő (régies)

népszerűtlen

melléknév
 • elvetett, ellenszenves, visszataszító, kéretlen, elfogadhatatlan, elutasított

ordináré

melléknév
 • (pejoratív): közönséges, útszéli, faragatlan, goromba, durva, illetlen, trágár

lecsuk

ige
 • lezár, bezár, elzár, becsuk
 • letartóztat, bebörtönöz, leültet, lakat alá tesz, hűvösre tesz (bizalmas), berupál (régies), bedutyiz (bizalmas), bevarr (szleng), bekóterol (szleng), bevág (bizalmas), elraktároz (szleng), sittre vág (szleng), lesittel (szleng), megmázsál (szleng), bekaszniz (tájnyelvi), lecsukatol (tájnyelvi)

lám

módosítószó
 • íme, ecce (idegen)
 • ugye

ivókúra

főnév
 • vízkúra, gyógyvízkúra

lelet

főnév
 • maradvány, ősmaradvány, kövület, fosszília (szaknyelvi)
 • látlelet, diagnózis, laboreredmény

otthontalan

melléknév, főnév
 • hontalan, hazátlan, földönfutó, hajléktalan, bujdosó, vándor, kóborló, lézengő

paktum

főnév
 • szerződés, egyezség, egyezmény, szövetség, megegyezés, megállapodás, kiegyezés, alku, konszenzus (idegen), konkordátum (idegen)

élemedett

melléknév
 • idős, koros, öreg, agg, vén, éltes (választékos), ősz, meglett korú, tisztes korú, matuzsálemi korú, hajlott korú

sín

főnév
 • vonatsín, pálya, vasút, vágány
 • (tájnyelvi): vaspánt, abroncs, ráf (tájnyelvi)

ragyás

melléknév
 • himlőhelyes, himlőheges, ragyás képű, ragyavert, ragyaverte, rücskös, lyukacsos, ripacsos (tájnyelvi), göcsörtös (régies), rapák (régies), sebhedt (régies), keléses (régies), bibircses (tájnyelvi) Sz: borsot törtek az arcán; keresztülment a csürhe a képén
 • (növény): üszkös, rozsdás, korhadó, beteg

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

naiv

melléknév
 • gyermeteg, gyermekded, gyerekes, ártatlan, szűzies
 • nyílt, őszinte, természetes, keresetlen
 • óvatlan, tapasztalatlan, tájékozatlan, egyszerű, jámbor, együgyű, balga, járatlan, butácska
 • hiszékeny, jóhiszemű, gyanútlan, könnyen hívő, félrevezethető, rászedhető, átejthető
 • népi (eposz)
 • ösztönös, autodidakta, neoprimitív

odaszoktat

ige
 • odaédesget (bizalmas), odakapat (bizalmas), megszoktat (valahol)

ráad

ige
 • felad, felsegít, rásegít, ráhúz (bizalmas), ráerőltet, ráölt
 • hozzátesz, kiegészít, kipótol, megtold, megszaporít, megtetéz, hozzáad, meghosszabbít

nyilallik

ige
 • hasogat, hasít, szúr, fáj, lüktet, szaggat, lipickel (tájnyelvi)
 • felvillan, támad, beugrik, felötlik

mellőzés

főnév
 • félreállítás, félretétel, kihagyás, kizárás, bojkott, elbocsátás, felmentés
 • visszautasítás, elutasítás, tartózkodás, elhagyás, mulasztás, elengedés, hátrány, ignorálás (idegen)

oldódik

ige
 • szétoszlik, széjjeloszlik, eloszlik, feloldódik
 • hígul
 • lazul, bomlik, kikötődik
 • olvad, ellágyul, felenged

ragadozó I.

melléknév
 • húsevő, vérengző, zsákmányoló, vad, vérszomjas, dúló (régies)