osztódás szinonimái

főnév
 • hasadás, szaporodás, sokasodás, darabolódás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ruhatáros

főnév
 • ruhatárnok (régies)

tisztítóhely

főnév
 • tisztítótűz, purgatórium (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a osztódás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odaszoktat

ige
 • odaédesget (bizalmas), odakapat (bizalmas), megszoktat (valahol)

mozaik

főnév
 • egyveleg, montázs
 • töredék, rész, részlet

minőség

főnév
 • milyenség, kvalitás, sajátság, fajta, osztály, kategória, típus
 • szint, fokozat, színvonal, nívó
 • márka
 • beosztás, hatáskör, szerep

megmárt

ige
 • megmerít, beleereszt, belesüllyeszt, belemerít, alámerít, alábuktat
 • megmos, megfürdet
 • bevizez, benedvesít, megnedvesít
 • (kést): beledöf, beleszúr

óra

főnév
 • kronométer, időjelző, horológium (régies), krumpli (bizalmas), hőmérő (tréfás), ketyegő (bizalmas)
 • időpont, terminus
 • tanóra, foglalkozás
 • tantárgy

pakolás

főnév
 • csomagolás
 • (szaknyelvi): tömítés, burkolás
 • borogatás
 • arcpakolás, maszk, szépségmaszk

lúdtalp

főnév
 • bokasüllyedés, harántsüllyedés

leves I.

melléknév
 • lédús, leveses, nedves, nedvdús, zaftos, lecses (tájnyelvi), lüccsedt (tájnyelvi), succulens (idegen)

kaszál

ige
 • arat, betakarít, tarol
 • csámpázik

marharépa

főnév
 • takarmányrépa, burgundi répa

parafa

főnév
 • paratölgy, kéregfa

poéta

főnév
 • költő, versíró, rímfaragó
 • dalnok, lantos, lírikus

elpárolog

ige
 • elszáll, elillan, felszárad, elfő, elgőzölög, elforr
 • (érzés): elmúlik, elrepül, elenyészik, szertefoszlik, elröppen, lecsillapodik, lelohad
 • (bizalmas): eltávozik, elillan, megszökik, eloson, meglép (bizalmas), lelép, faképnél hagy, megugrik (bizalmas), odébbáll, kámforrá válik, elugrik (bizalmas), eltűnik, elfüstölög (bizalmas), meglóg (bizalmas), kámfort játszik (szleng), elsomfordál, eloldalog, elsompolyog, kereket old, olajra lép (szleng), elszelel, elhúzza a csíkot (szleng), lelécel (szleng) Sz: a távozás hímes mezejére lép

származék

főnév
 • ivadék, leszármazott, utód, sarj, fióka, kölyök, sarjadék, gyermek, fajzat, családfi (tájnyelvi)
 • származékszó, képzett szó, derivátum (szaknyelvi)

rost

főnév
 • szál, fibra (idegen), szálag (régies)
 • mócsing

ottani

melléknév
 • odavaló, odavalósi (tájnyelvi)
 • ott lévő

odafut

ige
 • odaszalad, odarohan
 • odamenekül

összehúz

ige
 • összevon, összefog, összeránt, (szemöldököt) összeráncol
 • hunyorít
 • behúz, beráncol, összeszorít, összeszűkít
 • (összehúzza magát): összekuporodik, összehúzódik, összegörnyed
 • meghúzza magát, meghunyászkodik
 • takarékoskodik, spórol
 • (régies): összevon (csapatokat)

ritmus

főnév
 • hullámzás, lüktetés, ütem, ütemesség, lejtés, numerus (régies), taktus
 • időmérték, versmérték, tempó

önkéntes I.

melléknév
 • fakultatív, szabad

munkaruha

főnév
 • munkaköpeny
 • kezeslábas, overall (idegen), straparuha (bizalmas)
 • (szleng): óvszer, koton (bizalmas), köpeny (szleng), gumi (bizalmas)

összeütközik

ige
 • karambolozik, koccan, összemegy (bizalmas), egymásnak megy, egymásba szalad, összeszalad, összefut, összecsattan
 • szembekerül (valakivel), szembetalálkozik
 • szembenéz
 • megütközik

rongál

ige
 • ront, roncsol, ront-bont, szaggat, koptat, nyúz, pusztít, cibitol (tájnyelvi), nyű, tönkretesz, rombol, árt (valaminek), gongyol, díbol (tájnyelvi)