nyugtalanító szinonimái

melléknév
 • zavaró, kellemetlen, kínos, baljós, baljóslatú, rejtélyes, különös, furcsa, gyanús, visszás
 • aggasztó, riasztó, terhes, nyomasztó, gyötrő, szorongató, szívdobogtató, lidérces
 • izgató, felzaklató, fenyegető, bosszantó, ingerlő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csiszolóvászon

főnév
 • csiszolópapír, dörzspapír, dörzsvászon, dörzsölővászon, smirgli, üvegpapír

beskatulyáz

ige
 • beoszt, besorol, bekategorizál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyugtalanító szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nevezetesség

főnév
 • híresség, hírnév, tekintély, renomé (választékos)
 • fontosság, jelentőség
 • látnivaló, látványosság, érdekesség, néznivaló, attrakció, vonzerő, specialitás, kuriózum

merészség

főnév
 • bátorság, vakmerőség, elszántság, mersz, kurázsi (bizalmas), vitézség, hősiesség, halálmegvetés, legénykedés, hősködés
 • arcátlanság, szemtelenség, pimaszság, elbizakodottság, pofátlanság, impertinencia (idegen)
 • szemérmetlenség, kihívóság, bujaság

megy

ige
 • halad, tart, igyekszik, gyalogol, kutyagol (bizalmas), sétál, ballag, cammog, bandukol, baktat, lépdel, lépked, lépeget, talpal, mendegél, meneget (tájnyelvi), vonul, totyog, tipeg
 • siet, fárad, zarándokol, eregel (tájnyelvi)
 • távozik, távolodik, elmegy, odébbáll, elszállingózik
 • jut, érkezik, kerül, hatol
 • (idő): múlik, telik, halad
 • (gép, szerkezet): jár, működik, dolgozik
 • közlekedik, üzemel
 • végbemegy, történik, folyik
 • műsoron van, játsszák, adják
 • (valamihez): illik, passzol (bizalmas)
 • (áru): fogy, veszik
 • kelendő
 • (tájnyelvi): felszaporodik (mennyiség)

megbocsáthatatlan

melléknév
 • jóvátehetetlen, menthetetlen, védhetetlen, igazolhatatlan, tarthatatlan
 • súlyos, halálos

nyerészkedik

ige
 • üzérkedik, ügyeskedik, üzletel, kufárkodik (pejoratív), kalmárkodik, spekulál, seftel (bizalmas), feketézik (szleng)
 • csereberél

öngyilkosság

főnév
 • szuicidium (idegen), önkivégzés (régies), önpusztítás

lélektani

melléknév
 • pszichológiai, pszichikai

lefülel

ige
 • rajtaüt, elfog, elkap, rajtakap, lefog, letartóztat, elcsíp, nyakon csíp, tetten ér
 • lehallgat

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

leülepedik, leülepsz

ige
 • leszáll, lerakódik, megtisztul, letisztul, megszáll (tájnyelvi)
 • lehiggad, (bor, must) meghiggad (tájnyelvi)
 • (benyomás): letisztul, megemésztődik

őrtorony

főnév
 • vigyázótorony, lestorony, barbakán (idegen)
 • tűztorony
 • sasfészek

partitúra

főnév
 • kotta, vezérkönyv (szaknyelvi)

eligazodik

ige
 • kiismeri magát, tájékozódik, orientálódik

sportol

ige
 • tréningezik, edz, tornázik, mozog
 • sportot űz

regény

főnév
 • román (régies), robinzonád, regényeskönyv (tájnyelvi)

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

népszerűtlen

melléknév
 • elvetett, ellenszenves, visszataszító, kéretlen, elfogadhatatlan, elutasított

oroz

ige
 • lop, eltulajdonít, elemel, elcsen, szerez, tolvajol (tájnyelvi), elcsór (szleng), meglovasít (szleng)
 • plagizál

ráró2

főnév
 • kerecsensólyom

odaragad

ige
 • hozzáragad, odatapad, ráragad

metél

ige
 • aprít, szegdel (régies), nyes, metsz, szabdal, szeletel, nyír, szecskáz (tájnyelvi), trancsíroz
 • vág, vagdal, darabol, széthasogat, nyirbál

ováció

főnév
 • örömujjongás, örömrivalgás, üdvrivalgás, éljenzés, ünneplés, vivátozás, hozsanna, hozsannázás, lelkesedés, ujjongás

recseg

ige
 • nyikorog, nyög (választékos), csikorog, (rádió) serceg, ropog, dörcög (tájnyelvi)