ráró1 szinonimái

ige
 • rávés, rákarcol, rámetsz, belevés, belekarcol
 • kivet, kiszab, rászab

ráró2 szinonimái

főnév
 • kerecsensólyom

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bírálat

főnév
 • kritika, kifogás, kifogásolás, helytelenítés, rosszallás, ledorongolás (bizalmas), lerántás (bizalmas), levágás (bizalmas)
 • méltatás, műbírálat, recenzió (szaknyelvi), ismertetés, értékelés, elemzés

fényérzékeny

melléknév
 • fotogenikus (idegen), fotoszenzitív (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ráró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

publicista

főnév
 • újságíró, közíró, hírlapíró, riporter, zsurnaliszta (pejoratív), firkász (pejoratív)

özvegy

főnév
 • özvegyasszony
 • özvegyember

összefog

ige
 • egybefog, egybefoglal, összenyalábol, összemarkol, egyesít, összecsíp, egybeköt, összetart, összeszorít, összefogat, összeerősít, összekapcsol, összecsíptet, összecsatol, összetűz, összeköt, összedrótoz, rögzít, összeláncol
 • összefogdos, megfog
 • szervez, átfog
 • együttműködik, szövetkezik, összetart, lepaktál (pejoratív), társul, tömörül, szövetségre lép, szövetséget köt
 • (ruhát): foltossá tesz, megfog

nyilatkozat

főnév
 • közlemény, közlés, kijelentés, bejelentés, állásfoglalás, megnyilatkozás, közhírré tétel, vélemény, felvilágosítás, deklaráció, kommüniké (szaknyelvi), ediktum (régies), kiáltvány
 • interjú, beszélgetés
 • vallomás, tanúságtétel
 • voks (idegen), szavazat

ragyog

ige
 • csillog, csillog-villog, csillámlik, csillogzik (tájnyelvi), fénylik, világít, fényeleg (régies), fényeskedik (régies), tündöklik, tündököl, gyöngyellik (régies), gyöngyöl (tájnyelvi), szikrázik, sugárzik, sziporkázik, világlik
 • (lakás): tiszta
 • örül, örvend, örvendezik, ujjong
 • (arc) sugárzik
 • jeleskedik, remekel, brillíroz, pompázik
 • tetszeleg

rosszalkodik

ige
 • rendetlenkedik, betyárkodik, csintalankodik, hancúrozik, rajcsúrozik, huncutkodik, kutyálkodik, dévajkodik, csibészkedik, pajkoskodik, rakoncátlankodik, megbomlik (tájnyelvi), helytelenkedik (tájnyelvi), hóhérkodik (tájnyelvi), idétlenkedik, éretlenkedik, szeleskedik, kópéskodik Sz: rossz fát tesz a tűzre; belelép az ördögök bocskorába; fölvette a kutyainget
 • kirúg a hámból
 • léháskodik
 • kellemetlenkedik, kínoz, gyötör, komiszkodik

módos

melléknév
 • gazdag, jómódú, tehetős, vagyonos, zsíros (régies), bírós (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tetszetős, csinos, szemrevaló, rendes

miatyánk

főnév
 • az Úr imája, az Úr imádsága, úrima, pater noster (idegen)

körutazás

főnév
 • körút, túra, turné

murci

főnév
 • must, újbor, burci (tájnyelvi), burcsák (tájnyelvi), murcsák (tájnyelvi), majomtej (szleng)

rühes

melléknév
 • varas (régies), sennyedékes (régies)
 • koszos

spongya

főnév
 • szivacs, ispongya (tájnyelvi, régies)

fennen

határozószó
 • magasan, fenn
 • gőgösen, büszkén
 • nagy hangon, hangosan, hangoskodva, hangos szóval, fennhangon, fennszóval (régies), fennen, felszóval (tájnyelvi), emelt hangon, fennhéjázva, követelőn

tetszhalál

főnév
 • álhalál, színhalál (régies), elrejtőzés (tájnyelvi)

szolgaság

főnév
 • szolgasor, iga, járom, rabiga (választékos), rabság, fogság
 • rabszolgaság

rászegez

ige
 • rászegel, odaszegez, ráerősít, odaerősít
 • rámereszt
 • ráirányít, ráfog, nekiszegez

prominens

melléknév
 • kiváló, kitűnő, kiemelkedő, kimagasló, tekintélyes
 • nagyhírű, nagynevű, közismert, ünnepelt

révkalauz

főnév
 • hajókalauz, pilóta (régies), révész

szitakötő

főnév
 • libella (szaknyelvi), acsa (régies), kígyóőrző (tájnyelvi), kígyópásztor (tájnyelvi), kígyószolga (tájnyelvi)

régóta

határozószó
 • régtől fogva, régentől (tájnyelvi), régesség óta (tájnyelvi), időtlen idők óta, emberemlékezet óta, ősidők óta, amióta az eszemet tudom, amióta a világon vagyok, mióta kétágú vagyok

páncél

főnév
 • páncélzat, páncélruha, vértezet, vért, sodronying, fegyverderék (régies), mellvas (régies), vas, vasderék (régies)
 • (állaté): védőburok, teknő, héj

robot2

főnév
 • robotember, automata
 • robotgép, háztartási robot

szoknyavadász

főnév
 • szoknyabolond, nőbolond, asszonybolond, kékszakáll, nőcsábász, szoknyapecér (bizalmas), kakas (tréfás), szeladon (régies), kurafi (régies), donjuan, kujon (bizalmas), casanova, kurvahajcsár (durva), kurvapecér (durva)