népszerűtlen szinonimái

melléknév
 • elvetett, ellenszenves, visszataszító, kéretlen, elfogadhatatlan, elutasított

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vidám

melléknév
 • jókedvű, derűs, vidor (régies), víg, örömteli, vígságos, kedélyes, derült, jókedélyű, jóvágású (tájnyelvi), feldobódott (szleng), jópofa, mókás, játékos, bohókás, tréfás, mulatságos, vicces, mulattató, joviális (régies), piknikus, boldog, derűlátó, örvendező Sz: nyulat lehet fogatni vele
 • élénk, eleven, lendületes
 • (szín): világos, derűs

ausztriai

melléknév
 • osztrák, sógor (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a népszerűtlen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagybeteg

melléknév
 • súlyos beteg, nyavalyás (régies), félholt, dögrováson van (durva)

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

megoldás

főnév
 • megfejtés, eredmény, nyitja (valaminek), kulcsa (valaminek), kiút, dűlő, elintézés, rendezés
 • kifejlet, végkifejlet, kibontakozás

majomkodik

ige
 • (pejoratív): fintorog, bohóckodik, csúfolkodik, komédiázik, mókázik, figurázik (tájnyelvi)

nehezedik

ige
 • súlyosbodik, fokozódik, hárul, háramlik, nyom, nyomasztólag hat, súlylik (tájnyelvi), súlyoslik (tájnyelvi)
 • nyugszik, támaszkodik

oláh

melléknév, főnév
 • román
 • (tájnyelvi): görög katolikus

lapszéli

melléknév
 • marginális (idegen)

különbözik, különböz

ige
 • eltér, elüt, differál, divergál (szaknyelvi), megoszlik, elformásul (tájnyelvi)(szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): civódik, veszekszik, torzsalkodik, összekülönbözik

író II.

főnév
 • szerző, tollforgató, írástudó, íróember, auktor, firkász (pejoratív), irodalmár (régies), belletrista (régies), tintafogyasztó (tréfás), literátor (régies)

légvár

főnév
 • képzelődés, ábránd, délibáb, fantázia, fantazmagória, utópia

orgánum

főnév
 • (régies): szerv, hatóság, szervezet, intézmény
 • hang, hangszín, tónus
 • folyóirat, lap, közlöny, sajtótermék

összetartás

főnév
 • összefogás, kollegialitás (idegen), szolidaritás, együvéfogóság (tájnyelvi), összhang, egyetértés, harmónia
 • kohézió (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): készenlét

elbánik

ige
 • kibabrál (valakivel) (bizalmas), kicsinál (valakit) (szleng), megtáncoltat, leszámol, elintéz, kitol (valakivel), kifog (valakin), helybenhagy, befűt (valakinek), betesz (valakinek), adjusztál (tájnyelvi), kipitykéz (tájnyelvi), kiszúr (bizalmas) Sz: ellátja a baját; elintézi a baját; ellátja a dolgát (régies); elveri rajta a port; elhúzza a nótáját; ráhúzza a vizes lepedőt; megtanítja kesztyűbe dudálni
 • megbirkózik, legyűr, megold, elintéz, végére jár (valaminek)

semlegesség

főnév
 • neutralitás (idegen), pártatlanság, elfogulatlanság, részrehajlatlanság, tárgyilagosság, objektivitás
 • közömbösség, közönyösség

puszil

ige
 • csókol, csókolgat, cuppant (bizalmas)

netalán

határozószó
 • netán, esetleg, lehet hogy, véletlenül, talán, netalán, tán
 • hátha mégis

művelődés

főnév
 • kulturálódás, olvasás, szórakozás
 • műveltség, kultúra

nyújt

ige
 • növel, hosszabbít, szélesít, kiterjeszt, tágít, húz
 • (időt): halaszt, halogat, húz-halaszt, késleltet, elodáz
 • (tésztát): sodor, serít (tájnyelvi), pödör (tájnyelvi), lapít (tájnyelvi), gyúr
 • közelít
 • tart (valami felé)
 • ölt (nyelvet)
 • átnyújt, átad, ad
 • juttat, biztosít, rendelkezésre bocsát, kínál, szolgáltat, produkál
 • (érzést) kelt

propaganda

főnév
 • népszerűsítés, hangulatkeltés, hírverés, ismertetés, reklám, terjesztés
 • hirdetés, korteskedés, választási hadjárat, agitáció (idegen)

növendék

főnév
 • tanuló, nebuló (bizalmas), tanítvány, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • inas, tanonc
 • csemete, sarj, surján (tájnyelvi)
 • (jelzőként): fiatal, serdülő

megvall

ige
 • feltár, kinyilvánít, deklarál, hitet tesz (valami mellett), megmond, koncedál (szaknyelvi), elismer, bevall, meggyón, vallomást tesz

odaküld

ige
 • elküld, eljuttat, odajuttat

púp

főnév
 • kidudorodás, dudor, duzzanat, búb, kiemelkedés, kinövés, kitüremlés, csomó, csomósodás, göb, pukli (bizalmas), tipli (bizalmas), bütyök, bumedli (bizalmas), domborulat, domb
 • (tájnyelvi): köldök