oroz szinonimái

ige
 • lop, eltulajdonít, elemel, elcsen, szerez, tolvajol (tájnyelvi), elcsór (szleng), meglovasít (szleng)
 • plagizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hüledezik

ige
 • megdöbben, elképed, ámul, álmélkodik, ámuldozik, meglepődik, elhűl, meghökken, csodálkozik

leromlik

ige
 • lefogy, lesoványodik
 • legyengül, sorvad, lesatnyul (tájnyelvi), lerosszul (tájnyelvi)
 • elértéktelenedik, értéktelenné válik
 • csökken, hanyatlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oroz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

obsitos II.

főnév
 • hadastyán (régies), kiszolgált katona, veterán

monostor

főnév
 • kolostor, rendház, apátság, szerzetház (régies), monasztérium (régies)

miközben

határozószó
 • mialatt, míg, amíg, amikor, ahogy

megkerül

ige
 • körbejár, körüljár, körülutazik, megkerít (tájnyelvi), körülkerül
 • kikerül, elkerül, kitér, átlép, kerülő utat tesz
 • kibújik, kisiklik, mellébeszél, kerülget, köntörfalaz
 • előkerül, felbukkan, előtűnik, horogra akad, meglesz, előjön, megkapódik (tájnyelvi)

oldott

melléknév
 • kedélyes, fesztelen, könnyed, fölengedett, baráti, családias, otthonos

összevissza I.

határozószó
 • ide-oda, erre-arra, keresztül-kasul, tél-túl (tájnyelvi), jobbra-balra (tájnyelvi), mindenfelé
 • rendetlenül, válogatás nélkül, rendszertelenül, rendezetlenül, egymás hegyén-hátán, átabotába (tájnyelvi), tővel-heggyel (tájnyelvi)
 • zavarosan, ellentmondásosan Sz: tővel-heggyel össze
 • (bizalmas): összesen, összevéve (tájnyelvi), összevetve, egybevéve, együttesen

lógás

főnév
 • függés, csüngés
 • himbálódzás, himbálózás, lengés
 • tétlenkedés, lustálkodás, ténfergés, ődöngés
 • távolmaradás, munkakerülés

letapos

ige
 • letapod
 • lejár, összejár, összetapos, legázol, letipor
 • ledíbol (tájnyelvi), ledöböcskol (tájnyelvi), ledöngöl (tájnyelvi), megtipor (tájnyelvi), (véletlenül) rálép
 • (lábbeli sarkát): félretapos, lekoptat
 • (tájnyelvi): legyőz, felülmúl

karám

főnév
 • istálló, kerítés, akol, delelőhely, esztena (tájnyelvi), cserény (tájnyelvi)
 • vityilló, kalyiba, kunyhó, gunyhó (tájnyelvi), gurgying (tájnyelvi), viskó, gurgyolag (régies)

malac II.

melléknév
 • disznó, trágár, obszcén, csúnya, szemérmetlen, szeméremsértő, mosdatlan, illetlen, útszéli, sikamlós, pikáns, pornográf

pamutfa

főnév
 • kapok, kapokfa, kapokgyapot

pironkodik

ige
 • szégyenkezik, szégyenkedik (tájnyelvi), szégyelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), pirul, irul-pirul, restelkedik, ég (szleng)
 • el-elpirul

előnév

főnév
 • predikátum (idegen), cím

számjegy

főnév
 • szám, numerus (régies)

robotol

ige
 • gürcöl, gürizik (szleng), húzza az igát, kulizik (szleng), dolgozik, görnyedezik, görbed (választékos), fáradozik, verejtékezik, strapálja magát (bizalmas), hajtja magát (bizalmas), melózik (szleng), lejsztol (szleng), brusztol (szleng), gályázik (szleng)

orsó

főnév
 • cséve, spulni, gombolyító, motolla
 • csörlő

nyújt

ige
 • növel, hosszabbít, szélesít, kiterjeszt, tágít, húz
 • (időt): halaszt, halogat, húz-halaszt, késleltet, elodáz
 • (tésztát): sodor, serít (tájnyelvi), pödör (tájnyelvi), lapít (tájnyelvi), gyúr
 • közelít
 • tart (valami felé)
 • ölt (nyelvet)
 • átnyújt, átad, ad
 • juttat, biztosít, rendelkezésre bocsát, kínál, szolgáltat, produkál
 • (érzést) kelt

összeadás

főnév
 • összegezés, szummáció (idegen)
 • összesítés
 • egyesítés, esketés, házasítás

revolver

főnév
 • forgópisztoly, ismétlőpisztoly, colt, pisztoly, stukker (szleng), stuki (bizalmas), revkó (szleng), ugató (szleng)
 • (szleng): fecskendő, fecske (szleng)

öböl

főnév
 • tengeröböl, rév, partbeszögellés, lagúna
 • üreg, öblözet

mozgalom

főnév
 • mozgolódás, megmozdulás, háborgás
 • felkelés, zendülés, forrongás, forradalom
 • irányzat, áramlat, törekvés, akció, szerveződés

összeköttetés

főnév
 • kapcsolat, érintkezés, korrespondencia (idegen), kötelék, vonatkozás, viszony, kontaktus, reláció
 • ismeretség, nexus, protekció
 • csatlakozás

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem