megbékül szinonimái

ige
 • kibékül, összebékül, kiengesztelődik, megengesztelődik, enyhül (valaki iránt), megbékél
 • megbocsát
 • lecsillapodik, lecsendesül, lehiggad, megnyugszik
 • belenyugszik, beletörődik, megbarátkozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közellátás1

főnév
 • lakossági ellátás, közélelmezés, élelmiszer-ellátás, áruellátás

marha II.

melléknév
 • buta, ostoba, idióta, hülye
 • nagy, hatalmas, jókora, óriási, roppant, böhöm (bizalmas), bazi nagy (szleng)
 • (hsz-ként): nagyon, marhára (szleng), állatian (szleng), állatira (szleng), piszkosul (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbékül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

makog

ige
 • hebeg, habog, motyog, dadog, mekeg, gagyog, nyekereg (tájnyelvi), bakog (tájnyelvi), vakog (tájnyelvi)

lajtorja

főnév
 • létra, górfa (régies), lábtó (régies), lajtergya (tájnyelvi)
 • hágcsó
 • (régies): lépcső, grádics (régies), garádics (régies)

kuki

főnév
 • hímvessző, pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, fallosz (szaknyelvi), fütyi (bizalmas), fütyülő (bizalmas), fütykös (bizalmas), kukac (bizalmas), bögyörő (tájnyelvi), bille (tájnyelvi), szerszám (szleng), műszer (szleng), pöcs (durva), fasz (durva), farok (bizalmas), karó (szleng), dákó (szleng), lányfúró (tájnyelvi), komagyűjtő (tájnyelvi), csök (tájnyelvi)

kivizsgál

ige
 • megvizsgál, utánanéz, tanulmányoz, megnéz, utánajár, felkutat, felderít, kinyomoz, kifürkész, kipuhatol, megtud, tisztáz, invesztigál (szaknyelvi)
 • felderít, felgöngyölít

mászóka

főnév
 • mászóállvány

megőrjít

ige
 • megbolondít, megháborít, kiakaszt (szleng), bezsongat (szleng), meghülyít (bizalmas)
 • ingerel, bosszant, mérgesít, felidegesít, nyugtalanít, háborgat, zaklat, felkavar, sírba visz

vért

főnév
 • mellvas (régies), sodronying, fegyverderék (régies), vasderék (régies)
 • páncél, páncélzat, páncélruha

készülődés

főnév
 • készülés, készülgetés, kászálódás, kászolódás (tájnyelvi), hozzákészülés, nekigyürkőzés, nekivetkőzés
 • előkészítés, ráhangolódás

képviselő II.

főnév
 • honatya, városatya, törvényhozó, szenátor, reprezentáns, felhatalmazott, deputátus (idegen), mandatárius (idegen), ablegátus (idegen), követ, küldött, kiküldött, exponens, delegátus (idegen), szószóló, szóvivő, közvetítő, közbenjáró, prókátor (régies), ügyvivő, megbízott

gyerekeskedik

ige
 • bolondozik, idétlenkedik, haszontalankodik, szeleburdiskodik, komolytalankodik, éretlenkedik

kiejt

ige
 • kipottyant, kihullat, kicseppent, kisuvaszt (tájnyelvi)
 • kimond, kifejez
 • artikulál, akcentuál (idegen)

megszédül

ige
 • elszédül, elbódul, megfordul a világ (valakivel), elkábul, elkámpicsorodik (tájnyelvi), megkortyan (tájnyelvi)
 • megőrül, elmegy az esze

micsoda I.

főnév
 • dolog, izé
 • csuda, franc (durva)
 • nemi szerv

bosszant

ige
 • (valakit valami): bánt, piszkál, idegesít, nyugtalanít
 • (valakit valaki): zaklat, ingerel, idegesít, molesztál, nyaggat, háborgat, haragít, nyúz, szurkál, piszkál, bökdös, hergel, dühít, mérgesít, gyötör, ugrat, bánt, kellemetlenkedik, macerál (bizalmas), szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), bizgat (tájnyelvi), böllenkedik (tájnyelvi), szurkapiszkál, frocliz (bizalmas), pikíroz (régies), cukkol, húz (szleng), zrikál (szleng), buzerál (szleng) Sz: borsot tör az orra alá; tormát reszel az orra alá; zongorázik az idegein; trambulinnak nézi az idegeit

papsajt

főnév
 • papsajtmályva, mezei mályva, mályva
 • (tájnyelvi): kenyér

nyoszolyó

főnév
 • nyoszolyólány, koszorúslány, menyasszonycimbora (tájnyelvi), druzsica (tájnyelvi), belus (tájnyelvi)
 • nyoszolyóasszony

megbillen

ige
 • billen, meginog
 • (tájnyelvi): megzavarodik, meghabarodik (tájnyelvi), meghibban (tájnyelvi), felbakkan (tájnyelvi)

mágus

főnév
 • varázsló, jövendőmondó, álomfejtő, boszorkánymester
 • bűvész, szemfényvesztő

megjelenik

ige
 • előkerül, felbukkan, belép, előbukkan, beállít, ott terem (valahol), feltűnik, betoppan, előtűnik (választékos), mutatkozik (választékos), megvillanik (régies), előjő (régies), elővetődik (régies), föltetszik (régies), felmutat (tájnyelvi), beesik (bizalmas), bezuhan (bizalmas), kompareál (idegen)
 • szembetűnik, látszik, mutatkozik, jelentkezik, előtűnik, keletkezik, fellép, kiütközik, kiüt, visszatükröződik, felmerül, felvetődik, megtetszik (régies), megmutatózik (tájnyelvi)
 • kijön (bizalmas), napvilágot lát, nyomtatásba kerül, sajtóba kerül, elhagyja a sajtót, kiadják

nyereg

főnév
 • (kerékpár, motor): ülés
 • (hegy): gerinc

megenged

ige
 • engedélyez, beleegyezik, lehetővé tesz, jóváhagy, helybenhagy, hozzájárul, megad, felhatalmaz, meghatalmaz, autorizál (idegen)
 • ráhagy, rááll, kötélnek áll, eltűr, tolerál, elnéz (valakinek, valamit)
 • elfogad, elismer
 • megnyit, kienged, meglazít, kilazít, megereszt, kitágít
 • (tájnyelvi): felenged, megenyhül, megbocsát

lapul

ige
 • simul, húzódik
 • szétterül
 • rejtőzködik, rejtekezik (tájnyelvi), bújik, bujkál, meghúzódik, meglapul, lappang, dekkol (szleng)
 • hallgat
 • lapít, sunyít, kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuslónékodik (tájnyelvi) Sz: lapul, mint dinnye a fűben; lapul, mint nyúl a fűben; lapul, mint szar a fűben; lapul, mint hernyó a levél alatt; lapul, mint kánya előtt a csirke; lapul, mint ördög a töklevél alatt; lapít, mint aki a nadrágjába tett

megmámorosodik

ige
 • megittasodik, megrészegedik, megrészegszik, berúg, fejébe száll az ital
 • megittasul, elkábul
 • megörül, jó hangulata lesz

nyomorog

ige
 • tengődik, kínlódik (bizalmas), zsugorog (tájnyelvi), döglődik (durva), teng, sínylődik, senyved, szűkölködik, szükségben él, szükséget lát, nélkülöz, éhezik, nélkülözések közt él, nehéz sorban él, sanyarog, vegetál, kuncsorog (tájnyelvi), kuporog (tájnyelvi), szigorog (tájnyelvi), vergődik (tájnyelvi), meg van szorulva, nincs semmije, nyomorban él, ínségben él Sz: úgy él, mint a barátok szamara; csak éppen hogy teng-leng