passzus szinonimái

főnév
 • (választékos): szakasz, rész, paragrafus, hely, bekezdés, egység, fejezet
 • (régies): útlevél
 • marhalevél, járatlevél, marhajárat, marhapasszus, rédia (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszanyer

ige
 • visszaszerez, visszavesz, rekuperál (idegen), visszafoglal
 • visszakap

nagyúr

főnév
 • főúr, hűbérúr (régies), kiskirály, oligarcha (idegen), főnemes, fejedelem, uralkodó
 • padisah, szultán, mogul (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a passzus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

övez

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

nyom2

főnév
 • lábnyom, lépés, kerékvágás, nyomdok, jel, bélyeg, csapás, csapa (tájnyelvi), pont, folt, petty, pecsét, rajzolat
 • maradvány, jel, hely, árnyék, emlék, ismertetőjegy, reziduum (szaknyelvi), eredmény, bizonyíték, tanújel, lelet

nógat

ige
 • noszogat, unszol, ösztökél, ösztönöz, motivál, bökdös (bizalmas), biztat, buzdít, lelkesít, tüzel, űz, serkent, sarkall, bátorít, siettet, hajt, piszkál (bizalmas), sürget

mindenhonnan

határozószó
 • mindenünnen, mindenünnét (tájnyelvi), mindenfelől

parányi

melléknév
 • parány, pirinyó, mákszemnyi, apró, pici, szemernyi, morzsa, csipetnyi, morzsányi, icurka-picurka, szikra, szikrányi, mikroszkopikus (idegen), miniatűr, mini (bizalmas), liliputi (választékos), infinitezimális (idegen), pöttöm, makulányi (tájnyelvi), cseppnyi, csipi (tájnyelvi), csipszem (tájnyelvi), pirinkó (tájnyelvi)

pótszer

főnév
 • szurrogátum (idegen), pótanyag, pótlék

megkapó

melléknév
 • megindító, megható, hatásos, tetszetős, elragadó, figyelemkeltő, érdekfeszítő, érdekes, izgalmas, lenyűgöző, megragadó, megrázó, szívbe markoló (választékos), lebilincselő, magával ragadó

megfizet

ige
 • megad, kiegyenlít, kifizet, visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, letörleszt, kvittel (idegen), kompenzál
 • díjaz, honorál, meghálál, viszonoz, gratifikál (régies)
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lefizet, felbérel, korrumpál (idegen), megvásárol, megvesz
 • (valamiért): lakol, meglakol, megbűnhődik, megszenved, pórul jár, megkeserül
 • (valakinek): megtorol, bosszút áll, megbosszul, visszavág

kikezd

ige
 • kárt okoz, csorbát ejt (hírnéven), aláás
 • beleköt (valakibe), kötözködik, szembeszáll, megtámad, packázik, ingerel, izgat, kiköt (valakivel) (régies), kijátszik (tájnyelvi), kitesz (tájnyelvi), ujjat húz, frocliz (bizalmas), provokál, összeakasztja a bajuszt (valakivel)
 • szemez (bizalmas), kacérkodik, kokettál, megismerkedik, felkínálkozik, felajánlkozik, összeszűri a levet

megrendez

ige
 • megszervez, megtart, lebonyolít, megül, organizál (idegen), előkészít

propagandista

főnév
 • terjesztő, reklámember, propagátor (régies), PR-menedzser, PR-os

rendelkezik

ige
 • intézkedik, dirigál, kormányoz, igazgat, irányít
 • parancsol, megparancsol, utasít, rendel
 • statuál (régies), kommandíroz (idegen), vezényel
 • végrendelkezik, meghagy
 • diszponál (szaknyelvi)
 • van (valamije), birtokol

eufória

főnév
 • jókedv, öröm, boldogság, örömujjongás, örvendezés, vidámság, mámor, örömmámor, megrészegülés, őrjöngés, eksztázis, elragadtatottság

szőlőszem

főnév
 • szőlőbogyó, szem, bogyó

süllyesztő

főnév
 • feledés, elmúlás, megsemmisülés
 • (régies): csapóajtó

pasztőröz

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít

összeveszít

ige
 • összeugraszt, szembeállít, együveszeszt (tájnyelvi)

pityóka2

főnév
 • (bizalmas): szeszes ital, tütü (bizalmas), alkohol

steril

melléknév
 • csírátlanított, csírátlan, csíramentes, baktériummentes, féregmentes
 • tiszta, színtiszta
 • terméketlen, meddő, gyümölcstelen
 • magtalan, nemzőképtelen
 • haszontalan, eredménytelen
 • kopár, rideg, puszta, üres

pentatlon

főnév
 • (szaknyelvi): öttusa

nyúlszívű

melléknév
 • gyáva, félénk, ijedős, bátortalan, kishitű

pompa

főnév
 • dísz, csillogás, diszély (régies), ékesség, fényűzés, luxus, pazarfény (régies), fény, ragyogás, tündöklés, látványosság, fitogtatás, hivalkodás
 • gála, parádé, díszmenet, díszszemle
 • változatosság, gazdagság, sokrétűség, sokszínűség

suszter

főnév
 • cipész, varga (régies), csizmadia (régies), foltozóvarga, csiszli (tájnyelvi), cipős (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kontár, pancser (szleng)