leköszön szinonimái

ige
 • lemond, felmond, visszavonul, távozik, megválik, lelép (bizalmas), renunciál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ehhez

névmás
 • ide, eddig, ennyire
 • sőt, azonkívül, azonfelül, egyébként, másfelől, különben, továbbá, ráadásul, tetejében, amellett, nemkülönben

tudósítás

főnév
 • értesítés, tudatás, informálás, üzenés, közlés, elbeszélés, elmondás, elmesélés
 • beszámoló, jelentés, híradás, hír, riport, riportázs, közlemény
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leköszön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lasszó

főnév
 • pányva, hurok

komorság

főnév
 • rosszkedvűség, mogorvaság, kedvetlenség, szigorúság, keménység

kivágódik

ige
 • kicsapódik, felpattan, kinyílik
 • kiesik, kirepül
 • (biztosíték): kiég, kiolvad

készülődés

főnév
 • készülés, készülgetés, kászálódás, kászolódás (tájnyelvi), hozzákészülés, nekigyürkőzés, nekivetkőzés
 • előkészítés, ráhangolódás

légi

melléknév
 • repülő, repülési

mágnes

főnév
 • delej (régies)

úszónadrág

főnév
 • fürdőruha, úszóruha, fürdőnadrág, fecske, úszógatya (bizalmas)

jegypénztár

főnév
 • pénztár, jegyiroda, kassza, bérletpénztár

ítél

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél

folytat

ige
 • továbbcsinál, továbbvisz, újrakezd
 • végez (valamit), gyakorol, űz, művel, foglalkozik (valamivel), szenteli magát (valaminek)
 • bonyolít, kultivál

kacag

ige
 • nevet, hahotázik, göcög (régies), hahotál (tájnyelvi)
 • (gerle) (tájnyelvi): turbékol, búg, bukkurúz

marasztal

ige
 • maraszt, tartóztat, visszatart, ott tart

méghozzá

kötőszó
 • mégpedig, pontosabban, ráadásul, ráadásul még, azonkívül, ezenfelül, amellett, tetejébe, sőt

bekeretez

ige
 • berámáz, keretbe foglal, rámába foglal

oktató I.

melléknév
 • nevelő, tanító, didaktikus, kiképző
 • tanulságos
 • (hang): parancsoló, leckéztető, fölényes

mormota

főnév, melléknév
 • marmota (régies), murmutér (régies), bobák (tájnyelvi)
 • aluszékony, hétalvó (bizalmas), álomszuszék (bizalmas) Sz: alszik, mint a tej

lelátó

főnév
 • karzat, emelvény, tribün, nézőtér

lángvirág

főnév
 • lampionvirág, flox

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

mizerábilis

melléknév
 • nyomorúságos, szánalmas, siralmas
 • nyomorgó, szűkölködő
 • silány, gyatra, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, olcsó, dibdáb, gyepér (tájnyelvi), tré (szleng)
 • rossz, alávaló, semmirekellő, semmiházi, senkiházi, nyavalyás, cudar
 • szerencsétlen, boldogtalan

lepedő

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

konyhakész

melléknév
 • előkészített, előfőzött
 • félkész, mirelit

lucskos

melléknév
 • nedves, vizes, sárvizes (tájnyelvi), sáros, csatakos, latyakos, pocsos (tájnyelvi), pocskos (tájnyelvi), csajkos (tájnyelvi), lacsakos (tájnyelvi)
 • (idő): esős, locspocs, taknyos (tájnyelvi), latyakos, pocsolyás, nyálkás

monumentális

melléknév
 • nagyméretű, hatalmas, óriási, nagyszabású, gigantikus, grandiózus
 • lenyűgöző, impozáns, eget verő, kiemelkedő, fenséges, nagyszerű, lélegzetelállító, bámulatos