mesteri szinonimái

melléknév
 • kiváló, magisztrális (idegen), tökéletes, művészi, virtuóz, remek, bravúros (idegen), ragyogó, briliáns, avatott, kifogástalan, mintaszerű, elsőrendű, elsőrangú, nagyszerű, szakszerű, profi (bizalmas), professzionista

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bunkó I.

főnév
 • bot, dorong, fütykös, furkó, husáng, sulyok, verőfa
 • (szleng): rendőr

méltánytalan

melléknév
 • méltatlan, igazságtalan, becstelen, sportszerűtlen, jogtalan, egyenlőtlen, elfogult, egyoldalú, kedvezőtlen, rosszindulatú, érdemtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mesteri szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvasal

ige
 • sínez, pántol, abroncsoz
 • megpatkol
 • (régies): megbilincsel, bilincsbe ver, vasra ver
 • kivasal, kisimít, ránctalanít

másfajta

melléknév
 • más, másféle, másnemű, másmilyen, másforma, elütő, eltérő, különböző, különnemű (régies), egyébmilyen (tájnyelvi)

magasodik

ige
 • nő, növekedik, növekszik, nyúlik, nagyobbodik, emelkedik
 • kimagaslik, magaslik, kiemelkedik

lapul

ige
 • simul, húzódik
 • szétterül
 • rejtőzködik, rejtekezik (tájnyelvi), bújik, bujkál, meghúzódik, meglapul, lappang, dekkol (szleng)
 • hallgat
 • lapít, sunyít, kushad (bizalmas), kusmorog (tájnyelvi), kuslónékodik (tájnyelvi) Sz: lapul, mint dinnye a fűben; lapul, mint nyúl a fűben; lapul, mint szar a fűben; lapul, mint hernyó a levél alatt; lapul, mint kánya előtt a csirke; lapul, mint ördög a töklevél alatt; lapít, mint aki a nadrágjába tett

ment1

ige
 • menekít, kiszabadít, felszabadít, szabadít
 • óv, véd, védelmez, közbenjár (valakiért), oltalmaz
 • tisztáz, igazol, menteget, kimosdat, exkuzál (idegen), mentesít, feloldoz

műterem

főnév
 • műhely, stúdió, atelier (idegen), dolgozószoba

konyhakész

melléknév
 • előkészített, előfőzött
 • félkész, mirelit

kockásliliom

főnév
 • fekete tulipán, kotuliliom, ostáblásliliom

hirdet

ige
 • tudomására hoz, tudomására juttat, tudat, tudtul ad, nagydobra ver, elhíresztel, kidobol, kikürtöl, elterjeszt, ismertet, közöl, nyilvánosságra hoz, népszerűsít, reklámoz
 • (eszmét): terjeszt, tanít, állít, bizonygat, prédikál, kinyilatkoztat
 • tanúsít, igazol, bizonyít

könyvel

ige
 • bevezet, iktat

nagyvilág

főnév
 • föld, földkerekség, világ
 • világegyetem
 • felső tízezer, előkelő körök, gazdagok

nyomott

melléknév
 • nyomtatott, nyomtatásos
 • lapos, laspadt (tájnyelvi)
 • sajtolt, préselt, lapított
 • (ár): alacsony
 • kedvetlen, levert, bősz, letört, depressziós, csüggedt, szomorú, gondterhelt, lehangolt, mísz, komor, lógó orrú, mélabús, deprimált, apatikus, morózus, le van törve, mint a bili füle (szleng), maga alatt van (szleng), lelombozódott (szleng), el van kenődve (bizalmas)
 • (szleng): féleszű, dilis (bizalmas), bolond
 • nyomasztó, fülledt, levegőtlen, dohos

darab

főnév
 • rész, részlet, fragmentum (idegen), töredék, diribdarab, falat, harapás, morzsa, szilánk, cserép, foszlány
 • elem, alkotó, alkotóelem, alkotórész, összetevő, tényező, faktor, komponens (szaknyelvi)
 • példány, egyed, termék, munkadarab, cikk
 • szakasz, táv, távolság
 • színdarab, színmű, színjáték, szerzemény
 • műalkotás, zenedarab, zeneszám, zenemű

rángat

ige
 • ráncigál, húzgál, huzigál, húzkod, húzogat, cibál, kacimbál (tájnyelvi), ribál (tájnyelvi)
 • nyaggat, nyúz, zaklat, ráncigál, ugráltat

paralel

melléknév
 • párhuzamos
 • megegyező, hasonló, megfelelő
 • analóg

mészégető

főnév
 • mészkemence

megtud

ige
 • meghall, értesül, tudomást szerez, kihámoz, megtapasztal, meglát, észrevesz, kilel (tájnyelvi), kitud (tájnyelvi)
 • kiszaglász (bizalmas), neszez (tájnyelvi), kifülel, kihallgat, megneszel, megsejt
 • megtudakol, megkérdez
 • kivizsgál, kinyomoz

motel

főnév
 • szálló, autósszálló, panzió, penzió, fogadó, vendégfogadó
 • szálloda, hotel

palota

főnév
 • kastély, vár, rezidencia, úrlak (régies), fénylak (régies), díszlak (régies), fejedelemlak (régies), (török) szeráj
 • királyi udvar

mindegyre

határozószó
 • egyre, minduntalan, újra meg újra, egyre tovább, állandóan, örökké, folyvást, folyton, folytonosan, mindig, mindenkor, egyfolytában, egyhuzamban, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szüntelen, unos-untalan, éjjel-nappal, vég nélkül, mindinkább

mecénás

főnév
 • pártfogó, védnök, patrónus (régies), műpártoló, szponzor, protektor, jótevő

munkanélküli

főnév
 • foglalkozásnélküli, állástalan, állásnélküli, keresetnélküli, facér (bizalmas), kenyértelen (tájnyelvi)

papsajt

főnév
 • papsajtmályva, mezei mályva, mályva
 • (tájnyelvi): kenyér