spékel szinonimái

ige
 • tűzdel, szalonnáz (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kajszibarack

főnév
 • sárgabarack, barack
 • (tájnyelvi): őszibarack

leszáll

ige
 • leereszkedik, földet ér, landol, lerepül
 • (járműről): lelép, lejön, leugrik, lekászálódik
 • lemegy, lenyugszik, leáldozik, lebukik, lehanyatlik, nyugovóra tér, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi), esteledik, alkonyul, szürkül
 • beáll, bekövetkezik (sötétség)
 • leülepedik, leülepszik, lesüllyed, lerakódik, letisztul, megtelepszik, szedimentálódik (szaknyelvi)
 • csökken, mérséklődik, esik, alábbszáll, apad, fogy, kisebbedik
 • lealacsonyodik, megalázkodik, leereszkedik, lehajol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a spékel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

senki II.

főnév
 • nulla (bizalmas), zéró (bizalmas), zérus (bizalmas), senkiházi, szarházi (durva), nímand (bizalmas)
 • (régies): katonai felderítő

ráhagy

ige
 • örökít, örökül hagy, átörökít, testál (régies), rátestál (régies), végrendelkezik, hátrahagy, hagyományoz, reáhagyományoz (régies)
 • rábíz, odaad, gondjaira bíz, átad, átenged
 • áthárít
 • megenged, beleegyezik, jóváhagy, elnéz, eltűr
 • rászámít, hosszít, szélesít, megtold

provizórius, provizó

melléknév
 • ideiglenes, átmeneti

papsajt

főnév
 • papsajtmályva, mezei mályva, mályva
 • (tájnyelvi): kenyér

sóhajtozik

ige
 • sóhajt
 • nyög, nyöszörög, halédezik (tájnyelvi)
 • epekedik, áhítozik, sóvárog, vágyakozik
 • panaszkodik, sipárog (tájnyelvi), fohászkodik
 • bánkódik

szegy

főnév
 • mell, szügy

oktató I.

melléknév
 • nevelő, tanító, didaktikus, kiképző
 • tanulságos
 • (hang): parancsoló, leckéztető, fölényes

nyúl1

ige
 • érint, megfog, bánt
 • hozzányúl
 • folyamodik, kapaszkodik (valamibe), él (valamivel)
 • foglalkozik (valamivel)(valamivel)
 • (választékos): nyúlik, kitágul

levegő

főnév
 • lég, légáram, légáramlás, légtömeg (szaknyelvi), légtest (szaknyelvi), levegőég (régies), ég (tájnyelvi), ájer (régies), luft (idegen), pneuma (idegen)
 • szabad, természet, zöld, erdő-mező
 • hangulat, közhangulat, szellem, közszellem, közvélemény, tömeghangulat, légkör, atmoszféra, miliő
 • üresség, űr, semmi

osztalék

főnév
 • részesedés, nyereségrészesedés, jutalék, prémium, riszt (szleng), kvóta (szaknyelvi), dividenda (idegen), provízió (szaknyelvi), zsibaj (szleng)

szemétdomb

főnév
 • hulladékhányó, szeméttelep, hulladékgyűjtő-telep, szemétlerakodó, lerakodóhely
 • trágyadomb, ganajdomb, poszmat (tájnyelvi)
 • (bizalmas): rendetlenség, összevisszaság

szorgalom

főnév
 • igyekezet, szorgosság, szorgalmatosság, iparkodás, igyekvés, buzgalom, buzgóság, serénység, ipar (tájnyelvi), hangyaszorgalom, vasszorgalom

gyaloghintó

főnév
 • hordszék, vivőszék, baráthintó, saroglya, lektika (régies), palankin (idegen), riksa (idegen), kólya (tájnyelvi)

üzérkedik

ige
 • spekulál, feketézik (szleng), seftel (bizalmas), nyerészkedik, üzletel, kufárkodik (régies), nyerekedik (tájnyelvi), zsidóskodik (régies), síbol (szleng)
 • valutázik (bizalmas)

tisztátlan

melléknév
 • szennyes, szennyezett, piszkos, koszos, mocskos, szurtos, szutykos, maszatos, retkes (bizalmas), csatakos, csajtos (tájnyelvi), loncsos (tájnyelvi), rohoda (tájnyelvi), sáros, poros, mosatlan, foltos, kormos, elhanyagolt, paszatos (tájnyelvi), ápolatlan, mosdatlan

spirális I.

melléknév
 • csigavonalú, csavarvonalú

sejt1

ige
 • sejdít, sajdít (tájnyelvi), gyanít, megszagol, megszimatol, megneszel, érez, megérez, kapiskál (bizalmas), alít (régies), pedz, vél, feltételez, gondol, megbűzöl (tájnyelvi), orront (régies) Sz: él a gyanúperrel; érzi a vizeletén; pedzi, mint agárkutya a nyulat; érzi, mint a macska az esőt
 • (régies): ért (valamihez)

szalonnabőr

főnév
 • bőrke, bürke (tájnyelvi)

tetanusz

főnév
 • merevgörcs
 • (bizalmas): tetanuszoltás

súlyzó

főnév
 • súlygolyó, súly

rángat

ige
 • ráncigál, húzgál, huzigál, húzkod, húzogat, cibál, kacimbál (tájnyelvi), ribál (tájnyelvi)
 • nyaggat, nyúz, zaklat, ráncigál, ugráltat

szarkaláb

főnév
 • sarkantyúvirág, királyvirág, mezei sarkantyú, sarkantyúfű, sarkantyútaraj, sarkasfű, sarkvirág, dalisarkantyú, vitézsarkantyú (régies), csókaláb (tájnyelvi)
 • ákombákom, macskakaparás
 • ránc

tipli

főnév
 • (szaknyelvi): faék, faszeg, fadugó, pecek
 • (bizalmas): dudor, daganat, púp, pukli