megcéloz szinonimái

ige
 • célba vesz, beirányoz, nekiszegez, puskavégre fog, becéloz
 • címez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

télapó

főnév
 • Mikulás

utópista

melléknév
 • utópiaszerű, utópisztikus, ábrándos, kivihetetlen, megvalósíthatatlan, valószínűtlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megcéloz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

manifesztum

főnév
 • kiáltvány, nyilatkozat, proklamáció (idegen), szózat, ediktum (régies), dekrétum, felhívás, deklaráció

landol

ige
 • leszáll, földet ér, leereszkedik

kuporgat

ige
 • gyűjt, zsugorgat, összegyűjtöget, összerak, összekapar (bizalmas), takarékoskodik, megtakarít, takargat, csöpörít (tájnyelvi), zsugorkál (tájnyelvi), ragaszt (tájnyelvi)

kóbor

melléknév
 • vándorló, csavargó, bolyongó, kósza, lődörgő, lődör (régies), kujtorgó, peregrinus (régies), vagabundus (régies)
 • gazdátlan, eltévedt, elszabadult, tekergő, bitang (régies)

meder

főnév
 • vízágy, árok, bevágás, kanális, vályú, vágat
 • folyóágy, folyómeder

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

veszteg

határozószó
 • nyugodtan, nyugton, egy helyben, mozdulatlanul, hallgatagon
 • (régies): tétlenül, tétlen, tunyán, resten

kevély

melléknév
 • gőgös, dölyfös, pöffeszkedő, begyes, felfuvalkodott, büszke, rátartós, rátarti, beképzelt, magahitt (régies), elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, arrogáns, pökhendi, fölényes, megvető, lenéző, lekicsinylő, fennenpökő (régies)

kereplő

főnév
 • kerepelő, kelep, csörgettyű (tájnyelvi), pörgettyű (tájnyelvi), zörgettyű (tájnyelvi), csettentyű (tájnyelvi), csörgető (tájnyelvi), sistrum (idegen)
 • (tréfás): kelepelő, fecsegő (száj)

gyom

főnév
 • gyomnövény, gyimgyom (tájnyelvi), gizgaz (tájnyelvi), fű, gaz, dudva, burján (tájnyelvi), paréj (tájnyelvi), aszat (régies)
 • (szleng): marihuána, mariska (szleng), fű (szleng), gyep (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)

kifeszít

ige
 • kihúz, megfeszít, peckel, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, kinyújt, kinyújtóztat
 • kidomborít, kidülleszt

megtakarítás

főnév
 • megspórolás
 • betét, készlet, tartalék

minden II.

főnév
 • mindenki, minden dolog
 • a világegyetem, a világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz

bölcsész

főnév
 • (régies): filozófus, bölcselő, gondolkodó
 • bölcsészhallgató, bölcsészettan-hallgató, filosz (bizalmas), filozopter (idegen)

párbajsegéd

főnév
 • szekundáns (régies), segéd, megbízott, tanú

nyuszi

főnév
 • (bizalmas): nyúl, nyulacska, nyuszika, kisnyúl (bizalmas), tapsifüles (bizalmas), ugrifüles (bizalmas)
 • (személy): félős, gyáva (alak), beszari (durva) Sz: megijed a saját árnyékától
 • (szleng): lövész, bokorugró (szleng), golyófogó (szleng)

megcsodál

ige
 • megbámul, ámul-bámul, eltátja a száját
 • gyönyörködik (valamiben), örömét leli (valamiben)
 • (tájnyelvi): rácsodálkozik(valakin)

malac II.

melléknév
 • disznó, trágár, obszcén, csúnya, szemérmetlen, szeméremsértő, mosdatlan, illetlen, útszéli, sikamlós, pikáns, pornográf

megkönnyít

ige
 • egyszerűsít, leegyszerűsít, könnyít, csökkent, előmozdít, támogat, felkarol, segít, felment, tehermentesít
 • enyhít, megenyhít, javít, mérsékel, csökkent, tompít, visszafog, csitít, csillapít

nyitja

főnév
 • (valaminek): megfejtés, megoldás, kulcs, fortély, titok, vezérfonal, fogás, trükk

megfelez

ige
 • elfelez, kettévág, kettéoszt, szétoszt, megoszt, halbíroz (idegen)

lázad

ige
 • támad, felkel, zendül, forrong, zavarog, revoltál (régies), rebellál (régies), pártoskodik (régies), zenebonáskodik (régies)

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

nyugton

határozószó
 • nyugodtan, zavartalanul, békésen, csendesen, bántatlanul, türelmesen, higgadtan
 • veszteg (bizalmas), egy helyben, bizton, mozdulatlanul