ortopéd szinonimái

melléknév
 • testegyenesítő (szaknyelvi)
 • (szleng): furcsa, abnormális, idomtalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

befejeződik

ige
 • bevégződik, végződik, véget ér, vége szakad, végéhez ér
 • lebonyolódik, lezárul, lezáródik, bezárul, záródik, beszűnik (tájnyelvi), kitelik (tájnyelvi)

különítmény

főnév
 • osztag, szakasz, kommandó, rohamcsapat, brigád
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ortopéd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odabújik

ige
 • odahúzódik, odakuporodik, odasimul, bevackolódik, befészkeli magát, letelepszik, letanyázik, kamparodik (tájnyelvi)
 • hozzásimul

mormota

főnév, melléknév
 • marmota (régies), murmutér (régies), bobák (tájnyelvi)
 • aluszékony, hétalvó (bizalmas), álomszuszék (bizalmas) Sz: alszik, mint a tej

mindannyian

névmás
 • mindnyájan, valamennyien, mindenki, mind egy szálig, csapatosan

megkönnyít

ige
 • egyszerűsít, leegyszerűsít, könnyít, csökkent, előmozdít, támogat, felkarol, segít, felment, tehermentesít
 • enyhít, megenyhít, javít, mérsékel, csökkent, tompít, visszafog, csitít, csillapít

olvashatatlan

melléknév
 • rendetlen, kibetűzhetetlen, csúnya, ákombákom, kacaboca (tájnyelvi)
 • olyan, mint a macskakaparás
 • elmosódott, elmaszatolódott, kivehetetlen, áttekinthetetlen
 • élvezhetetlen, unalmas, sótlan, szürke

őszül

ige
 • fehéredik, deresedik (választékos), szürkül, őszbe csavarodik (választékos)
 • öregszik, vénül

lopótök

főnév
 • csíktök, jónástök, kobaktök, nyakastök, szívótök

létfontosságú

melléknév
 • életbe vágó, fontos, jelentékeny, lényeges, sorsdöntő, sorsformáló, sorsfordító, egzisztenciális (idegen), vitális (régies)
 • nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, alapvető, sarkalatos, szükséges, kulcsfontosságú, kardinális

karikatúra

főnév
 • torzítás, túlzás, kifigurázás, paródia
 • utánzat, torzkép, torzalak, eltorzítás (régies)
 • gúnyrajz

mámor

főnév
 • bódulat, ittasság, borgőz (választékos), bódultság, részegség, szédület
 • spicc
 • boldogság, lelkesültség, örömmámor, gyönyörűség, hevület, elragadtatottság, eufória, eksztázis

pantalló

főnév
 • nadrág, hosszúnadrág, naci (bizalmas), gatya (bizalmas)

pisztácia

főnév
 • zöldmandula

előrelátható

melléknév
 • várható, sejthető, gondolható, kiszámítható, föltehető, megjósolható, valószínű

száműzött

főnév, melléknév
 • számkivetett, elűzött, bujdosó, földönfutó, üldözött, hazátlan, expatriált (idegen), emigráns (idegen), hontalan, menekült, jogfosztott
 • kiátkozott
 • kiközösített, kitaszított, kizárt

rokkan

ige
 • leereszkedik, alászáll, megülepszik, leülepszik
 • megrokkan

orvvadász

főnév
 • vadorzó, lesipuskás

nyűgös

melléknév
 • panaszkodó, sírdogáló, rosszkedvű, morcos, nyafka (pejoratív), nyafogó, mísz (bizalmas), cvíder (tájnyelvi), kösznye (tájnyelvi), durcás (bizalmas), ingerlékeny, duzzogó, sírós, nyavalygó, morózus, dacos, kelletlen, morc
 • zsémbes, zsörtölődő
 • (tájnyelvi): terhes, kínos, kellemetlen

összeegyeztet

ige
 • összhangba hoz, koordinál, összehangol, egybehangol, egységbe hoz, közös nevezőre hoz
 • korrigál, hozzáigazít, hozzáidomít, összehasonlít, egybevet
 • áthidal, kibékít, összebékéltet

rézsút

határozószó
 • ferdén, rézsútosan, haránt (választékos), átlósan, lejtősen, csapinósan (régies), srégen (bizalmas), félszántúlag (tájnyelvi), kétszántúlag (tájnyelvi)

öl3

főnév
 • négyszögöl, kvadrát (régies), négyzetöl

mukkan

ige
 • szól, nyikkan, pisszen (bizalmas), vakkant (pejoratív), kukkan (tájnyelvi), vakkan (tájnyelvi)

összeráz

ige
 • felkavar, megráz
 • (bizalmas): összehoz (bizalmas), összekapcsol

rohad

ige
 • pudvásodik, peshed (tájnyelvi)