nagytőke szinonimái

főnév
 • finánctőke, fináncoligarchia (szaknyelvi), pénzarisztokrácia, pénzmágnások

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ledorongol

ige
 • leteremt (bizalmas), leszid, kritizál (bizalmas), bírál, lehúz (bizalmas), lekap (bizalmas), lebunkóz, lecsepül, elhallgattat, letorkol

boldog

melléknév
 • vidám, víg, elégedett, megelégedett, örvendező, örömteli, örömittas, jókedvű, kedélyes, joviális (régies), derűs, eleven, nyugodt, békés, gondtalan, szerencsés, sugárzó, lelkes, ujjongó, elragadtatott, fellelkesült, emelkedett, mámoros, rajongó, eksztatikus (idegen), szívderítő, idilli Sz: madarat lehetne vele fogatni; majd kiugrik a bőréből; majd kibújik a bőréből; a mennyben érzi magát
 • (régies): áldott, szerencsés, gazdag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagytőke szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

motorozik

ige
 • robog, száguld, repeszt (szleng), mocizik (bizalmas)
 • (szleng): fogyaszt (kábítószert), szpídel (szleng)

megneheztel

ige
 • megharagszik, felháborodik, megorrol, megsértődik, megapprehendál (régies), indignálódik (régies), felhúzza az orrát, rossz néven vesz, megböstörködik (tájnyelvi)(valamivel)(valaminek)

meghív

ige
 • meginvitál, odainvitál, vendégül lát, elhív, beinstál (tájnyelvi), elfoglal (tájnyelvi)
 • felkér, felhív, megnyer

lista

főnév
 • névsor, névjegyzék, címjegyzék, lajstrom, regiszter
 • jegyzék, felsorolás, nyilvántartás, kimutatás, katalógus, leltár, inventár (idegen)

műt

ige
 • operál, műtétet végez, műtétet hajt végre, felnyit, felvág (bizalmas), beavatkozik

nyomtalanul

határozószó
 • szőrén-szálán, kézen-közön, nyom nélkül, teljesen, csak úgy, érthetetlenül Sz: mintha a föld nyelte volna el

kuporgat

ige
 • gyűjt, zsugorgat, összegyűjtöget, összerak, összekapar (bizalmas), takarékoskodik, megtakarít, takargat, csöpörít (tájnyelvi), zsugorkál (tájnyelvi), ragaszt (tájnyelvi)

közlekedési

melléknév
 • forgalmi, közforgalmi

illusztráció

főnév
 • szövegkép, ábra, szemléltetőanyag
 • ábrázolás, szemléltetés, megvilágítás, magyarázat

lapos

melléknév
 • sima, sík, egyenes
 • laspadt (tájnyelvi), lapútyi (tájnyelvi)
 • csapott
 • beesett, horpadt
 • hétköznapi, közönséges, érdektelen, prózai, közhelyszerű, agyoncsépelt, elcsépelt, semmitmondó, elnyűtt, triviális, banális, platt (idegen)
 • unalmas, egyhangú, színtelen
 • (nő): deszkamellű, deszka, formátlan, sovány

odaígér

ige
 • elígér, odaad, átenged, kilátásba helyez

őrizetlen

melléknév
 • védtelen, elhanyagolt

egyenruha

főnév
 • formaruha, uniformis, katonaruha, angyalbőr (tréfás), mundér (régies)
 • cselédruha, szolgaruha, inasruha, lakájruha, libéria (idegen), livré (régies)

rúg

ige
 • rugdal, rugdos, rugdalózik, talpal, belerúg, odarúg
 • visszaugrik, visszalök
 • (valamennyire): kitesz, elér

pótkávé

főnév
 • kávépótlék, kávépótszer, cikória, malátakávé, nyerítős (bizalmas), zabos (bizalmas)

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

morzsa

főnév
 • kenyérmorzsa, kenyérdarabka, darabuca (tájnyelvi)
 • zsemlemorzsa, prézli, morzsalék
 • maradék, hulladék, darab
 • (jelzőként): darabka, falat, harapás
 • csepp, csipet, csipetnyi, morzsányi
 • piciny, pirinyó, picinke

növekedő, növekvő

melléknév
 • emelkedő, fokozódó
 • áradó, dagadó, terjedő, továbbharapódzó, továbbharapózó

polgári II.

főnév
 • (bizalmas): polgári iskola

nehezményez

ige
 • helytelenít, kifogásol, ellenez, óvást emel, tiltakozik
 • rosszall, rossz néven vesz, sérelmez, nehezell (régies)
 • elítél

megránt

ige
 • meghúz, megfeszít, megrándít, megcibál
 • felhúz, felvon (szemöldököt)
 • megrándít, kificamít, megerőltet, kifordít (bokát)

nyereg

főnév
 • (kerékpár, motor): ülés
 • (hegy): gerinc

poshad

ige
 • áporodik, posvad, posvadoz (régies)
 • megromlik, megbüdösödik, penészedik, peshed (tájnyelvi), rothad, zápul
 • (tájnyelvi): savanyodik, csiccsen (tájnyelvi)