pótkávé szinonimái

főnév
 • kávépótlék, kávépótszer, cikória, malátakávé, nyerítős (bizalmas), zabos (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elégséges I.

melléknév
 • elegendő, elég, kielégítő, megfelelő, kellő, adekvát, sufficiens (idegen)

kilopódzik

ige
 • kilopakodik, kiszökik, kimegy, kiorozkodik (tájnyelvi), kioson, kisurran, kiosonkodik (tájnyelvi), kiosont (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pótkávé szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pfuj

módosítószó
 • le vele!, piha!

ózondús

melléknév
 • (levegő): üde, friss, tiszta

olvaszt

ige
 • cseppfolyósít, felenged
 • egyesít, ötvöz
 • bekebelez, annektál (szaknyelvi)

nagyujj

főnév
 • hüvelyk, hüvelykujj, öregujj (tájnyelvi)

poharazó

főnév
 • borkimérés, borozó, italmérés, borharapó, kocsma, csapszék, ivó, csárda, vendéglő, fogadó, talponálló, kricsmi (szleng)

rebellis

melléknév, főnév
 • lázadó, lázongó, lázadozó, zendülő, ellenálló, forradalmár, pártütő, felkelő, inszurgens (régies)
 • engedetlen, engedetlenkedő, ellenszegülő, szembeszegülő, szófogadatlan, dacos, zabolátlan, féktelen, rendbontó

melegpadló

főnév
 • linóleum
 • parketta, hajópadló

megtáltosodik

ige
 • felülmúlja önmagát, nekibuzdul, összekapja magát (bizalmas)

klór

főnév
 • fojtany (régies)

mesél

ige
 • mesét mond, fabulázik (régies), regél, historizál (idegen)
 • beszél, anekdotázik, adomázik, szóval tart, sztorizik (bizalmas)
 • elmesél, elmond, előad

rendelőintézet

főnév
 • poliklinika (idegen), járóbeteg-rendelő, járóbeteg-gondozó

sanyargat

ige
 • kínoz, gyötör, nyomorgat, elnyom, szorongat, nyúz, csigáz, szigorgat (régies), fegyelmez, fenyít, büntet, mortifikál (régies) Sz: ostor alatt tart; kőkertben táncoltat

felfázik, fölfázik

ige
 • meghűl, megfázik

tartóztat

ige
 • marasztal, visszatart, visszafog
 • akadályoz, gátol, fékez, korlátoz, mérsékel, késleltet, hátráltat

szemfényvesztés

főnév
 • bűvészkedés, varázslat, káprázat, hókuszpókusz, kóklerség, sarlatánság, illúziókeltés, porhintés, alakosság, mágia, humbug (bizalmas)
 • ámítás, csalás, szélhámosság, svindli (bizalmas), bolondítás, szédelgés, becsapás

pótszék

főnév
 • pótülés

pergőtűz

főnév
 • össztűz

ragozás

főnév
 • hajlítás (régies), hajtogatás (régies)
 • igeragozás, konjugáció (szaknyelvi)
 • névszóragozás (szaknyelvi), deklináció (szaknyelvi)

szélesít

ige
 • bővít, tágít, nagyít, nagyobbít
 • növel, terjeszt, gyarapít

prognózis

főnév
 • előrejelzés, jóslat, jövendölés, előrelátás, előérzet, sejtés, előirányzat

önkényúr

főnév
 • zsarnok, diktátor, tirannus (régies), despota, kiskirály, kényúr

rangos

melléknév
 • jelentékeny, elismert, tekintélyes, fontos, előkelő, kiemelkedő, színvonalas, nívós (bizalmas), értékes
 • méltóságteljes, előkelő, gőgös

szemérmetlen

melléknév
 • szégyentelen, orcátlan, arcátlan, ocsmány, szeméremsértő, tisztátalan, fajtalan (régies), impudens (idegen), indecens (idegen), ledér, trágár, disznó, obszcén, sikamlós, frivol, szennyes, feslett, illetlen, parázna, erkölcstelen, malac, útszéli
 • gátlástalan, szemtelen, alávaló, aljas, arcátlan, pimasz