lapos szinonimái

melléknév
 • sima, sík, egyenes
 • laspadt (tájnyelvi), lapútyi (tájnyelvi)
 • csapott
 • beesett, horpadt
 • hétköznapi, közönséges, érdektelen, prózai, közhelyszerű, agyoncsépelt, elcsépelt, semmitmondó, elnyűtt, triviális, banális, platt (idegen)
 • unalmas, egyhangú, színtelen
 • (nő): deszkamellű, deszka, formátlan, sovány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elrémül

ige
 • megijed, elborzad, elszörnyed, elképed, elijed, elretten, megrendül

nyámnyila

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, elpuhult, pipogya, mamlasz, nyálasszájú, lekvár (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lapos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

krónikás

főnév
 • történetíró, történész, jegyző
 • feljegyző, tudósító, elbeszélő

kiszaglász

ige
 • (bizalmas): megtud
 • kifürkész, kikutat, kiszagol (bizalmas), kikémlel, kiszimatol

kinevet

ige
 • kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megtréfál, kiviccel, csipkelődik, tréfát űz (valakiből), rovására mulat, kiröhög (durva), kifiguráz, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), lefitymál (tájnyelvi)

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

kvóta

főnév
 • hányad, arány, kontingens

létesítés

főnév
 • alapítás, szervezés, létrehozás, teremtés, megteremtés, megalkotás

túli

melléknév
 • utáni, mögötti

ipariskola

főnév
 • tanonciskola (régies), iparitanuló-iskola, szakiskola

ím

módosítószó
 • lám, nos

fér

ige
 • elfér, belefér, eltér (tájnyelvi), megfér (tájnyelvi), elhelyezhető
 • hozzáfér, odafér, odajut, hozzáférkőzik

janicsár

főnév
 • áruló, hitehagyott, bérenc

litánia

főnév
 • imádság
 • vecsernye (tájnyelvi)
 • (hosszadalmas) felsorolás, beszéd
 • panaszkodás, panaszáradat, sirám, siránkozás

megannyi

névmás
 • (választékos): ugyanannyi
 • számtalan, számos, sok, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • az összes

bank

főnév
 • pénzintézet (szaknyelvi), takarékpénztár, takarék (bizalmas)
 • hitelintézet, hitelszervezet (szaknyelvi)
 • bankház, pénzcsarnok (régies)
 • (szerencsejátékban): játékalap, pénzalap

nyelvjárás

főnév
 • tájnyelv, tájszólás, dialektus
 • nyelvhasználat, beszédmodor

mesél

ige
 • mesét mond, fabulázik (régies), regél, historizál (idegen)
 • beszél, anekdotázik, adomázik, szóval tart, sztorizik (bizalmas)
 • elmesél, elmond, előad

lármázik

ige
 • kiabál, hangoskodik, lármát csap, ricsajozik, zajong, zsivajog, kajdász (tájnyelvi), zsinatol (tájnyelvi)
 • veszekszik, pöröl, nyelveskedik, csatarázik (tájnyelvi), csármál (tájnyelvi), dávorikál (tájnyelvi), gajdol (tájnyelvi), hahitál (tájnyelvi), hőbölyget (tájnyelvi), balhézik (szleng) Sz: tüzet ver; azt műveli, amit a világ ördöge

közvetítő

főnév
 • közbenjáró, alkusz (régies), ügynök, ágens (szaknyelvi), mediátor (idegen), negociátor (régies)
 • médium (idegen), békítő, békéltető

lelép

ige
 • leszáll, leereszkedik
 • lemér, kimér
 • (valakit): legyőz, lenulláz (szleng), leradíroz (szleng), letöröl (szleng)
 • (bizalmas): leköszön, lemond, távozik, elmegy
 • meglóg (bizalmas), dobbant (bizalmas), megpattan (bizalmas), elinal
 • disszidál

mentőautó

főnév
 • mentőkocsi, betegszállító autó, sebesültszállító autó, mentő

lecsendesít

ige
 • lecsillapít, megnyugtat, kibékít, megbékít, elhallgattat, elcsitít, megfékez, megzaboláz, juhászít (régies), mitigál (régies), csíget (tájnyelvi), csihaszt (tájnyelvi), juház (tájnyelvi)
 • lehalkít

kitöm

ige
 • teletöm, teletölt, megtölt, telerak, telezsúfol, telegyűr, kipárnáz, kivattáz, kibélel, kipőcköl (tájnyelvi)
 • (állatot): kikészít, előkészít, preparál
 • (tájnyelvi): jóllakik, beeszik, teleeszi magát

leplez

ige
 • elleplez, palástol, kendőz, elkendőz, titkol
 • betakar, eltakar, álcáz, elrejt, elfed, eltitkol, titokban tart, rejteget, eldug, takargat, fedez, véka alá rejt, kamuflál (idegen)

mérsékel

ige
 • csillapít, enyhít, csökkent, tompít, halkít
 • moderál (bizalmas), visszafog, visszatartóztat, kisebbít, temperál (idegen), visszavesz, türtőztet, megnyugtat, csitít, csöndesít, redukál, elfojt, fékez, korlátoz, szabályoz, megszorít, apaszt, leszállít, leenged, leértékel, levisz, olt, elhomályosít, gyengít, letör, lefokoz, megzaboláz, visszaszorít, csorbít