nyereg szinonimái

főnév
 • (kerékpár, motor): ülés
 • (hegy): gerinc

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

oláh

melléknév, főnév
 • román
 • (tájnyelvi): görög katolikus

rabló I.

melléknév
 • tolvajló, fosztogató, harácsoló, haramiáskodó, garázdálkodó, zsákmányoló, prédáló (régies), zabráló (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyereg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nektár

főnév
 • virágnedv, virágpor
 • (választékos): istenital, istenek itala
 • finom bor

méltányol

ige
 • elismer, értékel, megbecsül, becsül, méltat, tisztel, respektál, tisztelettel adózik, becsben tart, kitüntet, honorál, csodál, figyelembe vesz

megtelepedik, megtel

ige
 • letelepszik, otthonra lel, meghonosodik, befészkeli magát, beveszi magát, tanyát üt, meghelyesedik (tájnyelvi), felüti tanyáját, lakozik, tanyázik

matuzsálem

főnév
 • aggastyán, pátriárka, öregember, vénember, vénség, öreg csont (tréfás), vén csont (tréfás), apó

novella

főnév
 • elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), beszély (régies)
 • (szaknyelvi): póttörvény, törvényzáradék

osztályoz

ige
 • kategorizál, klasszifikál (régies), kvalifikál, sorol, besorol, skatulyáz (pejoratív), szortíroz (bizalmas), csoportosít, szelektál, szétválogat, különválogat, rendez, szeparál, cenzúráz (tájnyelvi), fajtáz (régies), lajstromoz, beoszt, megrostál, kartotékol (szaknyelvi), sorakoztat
 • érdemjegyet ad, értékel, minősít, rangsorol

légsúly

főnév
 • légnyomás

latyak

főnév
 • sár, pocsolya, lucsok, csatak, locspocs, habarék (tájnyelvi), loncs (tájnyelvi), metyek (tájnyelvi), lubóka (tájnyelvi), szotyé (tájnyelvi)

játszi

melléknév
 • játékos, mókás, tréfás, vicces, bohó, huncut, csintalan, szertelen, ficánkolós, hamiskás, dévaj (választékos), pajkos, enyelgő
 • könnyed, derűs, kedélyes, elmés
 • fel-felbukkanó, tovatűnő, elillanó, lebegő

leplez

ige
 • elleplez, palástol, kendőz, elkendőz, titkol
 • betakar, eltakar, álcáz, elrejt, elfed, eltitkol, titokban tart, rejteget, eldug, takargat, fedez, véka alá rejt, kamuflál (idegen)

önhitt

melléknév
 • öntelt, gőgös, önelégült, egoista, kevély, büszke, dölyfös, felfuvalkodott, negédes (régies), beképzelt, rátarti, elbizakodott, fennhéjázó, arrogáns, hicces (tájnyelvi), pökhendi, pöffeszkedő, nagymellű, nagyképű, nyegle Sz: azt hiszi magáról, hogy ő az atyaisten; azt hiszi, hogy körülötte forog a világ; azt hiszi, hogy ő a világ közepe; elhiszi magát; magát nyaló barom; nagyot ért maga felől

papnevelde

főnév
 • papnövelde (régies), papnevelő intézet, szeminárium (régies), internátus

elfér

ige
 • belefér (valamibe), eltér (tájnyelvi)
 • elkél, szükséges
 • megfér, összefér

sokszorosít

ige
 • másol, másolatot készít, lehúz (bizalmas)
 • rotáz (választékos), stencilez, fénymásol, xeroxoz

rangos

melléknév
 • jelentékeny, elismert, tekintélyes, fontos, előkelő, kiemelkedő, színvonalas, nívós (bizalmas), értékes
 • méltóságteljes, előkelő, gőgös

nyersanyag

főnév
 • alapanyag, anyag, matéria (idegen)

néhai

melléknév
 • megboldogult, boldogult, elhunyt, egykori, elhalt, hajdani, megsiratott, áldott emlékű, boldog emlékű, elhalálozott, kimúlt, egyszeri

oldalvonal

főnév
 • partvonal, taccsvonal (bizalmas)

ragozás

főnév
 • hajlítás (régies), hajtogatás (régies)
 • igeragozás, konjugáció (szaknyelvi)
 • névszóragozás (szaknyelvi), deklináció (szaknyelvi)

nyugta

főnév
 • nyugtatvány (régies), bon, bizonylat, elismervény, utalvány, szelvény, kötelezvény, számlaigazolás

menyasszony

főnév
 • jegyes, jövendőbeli, szíve választottja, ara, mátka

orgánum

főnév
 • (régies): szerv, hatóság, szervezet, intézmény
 • hang, hangszín, tónus
 • folyóirat, lap, közlöny, sajtótermék

rámutat

ige
 • rábök
 • felhívja a figyelmet, rávilágít, utal (valamire), hangsúlyoz, kiemel, kidomborít