műt szinonimái

ige
 • operál, műtétet végez, műtétet hajt végre, felnyit, felvág (bizalmas), beavatkozik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mindamellett

határozószó
 • mégis, mindazonáltal, ámbár, noha, azonban, de

ernyő

főnév
 • (kocsin): ekhó, kocsisátor (régies), tető
 • esernyő, paraplé (régies), umbrella (régies)
 • napernyő, árnyéktartó (régies), napellenző
 • lámpaernyő
 • képernyő, monitor (szaknyelvi)
 • (régies): lepel, boríték, teríték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a műt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

módosítás

főnév
 • változtatás, modifikáció (szaknyelvi), alakítás, átalakítás, transzformáció, alteráció (szaknyelvi)
 • helyesbítés, javítás, kijavítás, korrekció, átdolgozás, revízió

megkeményít

ige
 • megedz, megacéloz, megerősít, megszilárdít, megsúlyosít (régies)
 • megszigorít, megszilárdít

megfelez

ige
 • elfelez, kettévág, kettéoszt, szétoszt, megoszt, halbíroz (idegen)

létezés

főnév
 • lét, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • meglét, megélhetés, fennmaradás

mulya

melléknév
 • (bizalmas): együgyű, bárgyú, ostoba, hiszékeny, mafla, málé, mamlasz, bamba, ütődött (bizalmas), élhetetlen, hülye (durva), gügye (bizalmas), murmulya (tájnyelvi), makabula (tájnyelvi), bószmók (tájnyelvi), susma (tájnyelvi), tetyemutya (tájnyelvi), teszefosza (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi)

nyavalya

főnév
 • (tájnyelvi): betegség, kór, kórság
 • járvány
 • fene, franc (tájnyelvi), rosseb (tájnyelvi)
 • nyavalyatörés, epilepszia (szaknyelvi), nehézség
 • (régies): nyomorúság, veszekedés

közül

határozószó
 • köréből

következésképpen

határozószó
 • tehát, szóval, úgyhogy, egyszóval, ebből kifolyólag, eszerint, így hát, ennélfogva, ilyenformán, ennek következtében, következőleg

ifjúkor

főnév
 • ifjúság, fiatalság, fiatalkor, legénykor, leánykor, serdülőkor, kamaszkor, pubertás (szaknyelvi), gyerekkor, gyermekkor

kvóta

főnév
 • hányad, arány, kontingens

nyomul

ige
 • halad, hatol, ér, megy, jut
 • érvényesül
 • ömlik, özönlik, tódul, hömpölyög
 • tolakodik, toszul (tájnyelvi), tolakszik, tülekedik, nyomakszik, préselődik, könyököl
 • (szleng): küzd, hajt, törtet (pejoratív)
 • tért hódít, divatossá válik

ölt

ige
 • szúr, bök, varr
 • fűz, befűz
 • kidug, nyújt, kiölt
 • (ruhát): felvesz, magára vesz, belebújik, felhúz

édesget

ige
 • csalogat, kecsegtet, csábít, csábítgat, hívogat, nyájaskodik, hízeleg, csal (valakibe), hiteget, hódítgat (régies)

rongy II.

melléknév
 • hitvány, silány
 • aljas, megvetendő

poharazó

főnév
 • borkimérés, borozó, italmérés, borharapó, kocsma, csapszék, ivó, csárda, vendéglő, fogadó, talponálló, kricsmi (szleng)

műveletlenség

főnév
 • tanulatlanság, tudatlanság, iskolázatlanság, írástudatlanság, analfabétizmus, pallérozatlanság, ignorancia (idegen), faragatlanság, sötétség (bizalmas), tahóság (durva), parasztság (durva), bunkóság (durva), civilizálatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság

miskulancia

főnév
 • (bizalmas): csalafintaság, mesterkedés
 • (szleng): izé, hogyishívják (bizalmas), cugehőr (bizalmas), hóbelevanc (bizalmas), szakramentum (régies)

népszerűsít

ige
 • terjeszt, elterjeszt, reklámoz, hirdet, propagál, popularizál (idegen), vulgarizál (pejoratív)
 • futtat (bizalmas), támogat, megkedveltet
 • közérthetővé tesz, megismertet

pirít

ige
 • pergel (tájnyelvi), pörköl, pörzsöl, senyveszt, barnít, pergál (tájnyelvi)
 • pirosít, lebarnít, megéget, leéget
 • megszégyenít, rápirít, korhol

nagytőke

főnév
 • finánctőke, fináncoligarchia (szaknyelvi), pénzarisztokrácia, pénzmágnások

megmelegedik, megmel

ige
 • átmelegedik, felhevül, megfűtőzik (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megszokik, beilleszkedik, ottmarad, befészkeli magát

novella

főnév
 • elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), beszély (régies)
 • (szaknyelvi): póttörvény, törvényzáradék

pódium

főnév
 • emelvény, dobogó, díszemelvény, padozat, pult (régies)
 • színpad