nyomtatott szinonimái

melléknév
 • nyomtatásos, nyomott, kiadott, megjelentetett, publikált

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

légnemű

melléknév
 • gáznemű, illó
 • gázszerű

átvonul

ige
 • átmegy, áthalad, keresztülmegy
 • átröpül, átkel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyomtatott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nett

melléknév
 • csinos, takaros, szemrevaló, mutatós, vonzó, elegáns, fess (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas)
 • tiszta, ápolt, gondozott, rendes, kifogástalan, makulátlan, tipp-topp (bizalmas), tüchtig (bizalmas)

mennydörög

ige
 • zeng, dörög, morajlik, égzeng (tájnyelvi), dübörög Sz: hömbörgetik a hordót; odafönn kugliznak az angyalok; Szent Péter kuglizik; szól már a nagybőgő (tájnyelvi)
 • veszekedik, harsog, szitkozódik, átkozódik, gyalázkodik, vitatkozik, káromkodik, ordít, üvölt, kiabál

megverekedik, megver

ige
 • megküzd, megvív, megví (választékos), ölre megy (valakivel), birokra kel(valaki elől)
 • (régies): párbajozik, párbajt vív

megbecsülhetetlen

melléknév
 • nagyon becses, értékes, felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, drága

nyavalyog

ige
 • betegeskedik, gyöngélkedik, szenved, kínlódik
 • nyafog, siránkozik, panaszkodik, sopánkodik, szenveleg, sír, rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi)

ölyv

főnév
 • ölyü (régies), kánya (tájnyelvi)

lekopog

ige
 • (bizalmas): legépel, lepötyög (bizalmas), leír

leereszt

ige
 • lebocsát, alábocsát
 • (hajat): leenged, kiereszt, csüngesztel (tájnyelvi), kisátorít (tájnyelvi)
 • levezet, lecsapol
 • leszeg, lekonyít, lecsüggeszt, lesunnyaszt (tájnyelvi)
 • (szleng): lenyel, lehúz (italt) (bizalmas)

jellemtelen

melléknév
 • gerinctelen, elvtelen, tisztességtelen, becstelen, lelkiismeretlen, állhatatlan, megbízhatatlan
 • alávaló, aljas, hitvány, sunyi, csalárd, alattomos, csúszó-mászó, puhány

letesz

ige
 • lehelyez, lerak, lemálház, elhelyez, lefektet, (járműről) leszállít
 • (ruhát, cipőt): levesz, levet, lehúz, letol
 • (összeget): lefizet, kifizet, megfizet, letétbe helyez, brennöl (idegen), deponál (szaknyelvi), lepenget (szleng), leszurkol (bizalmas)
 • (valamit valahol, valahová): otthagy, lead
 • lemond (valamiről), eláll (valamitől), felhagy (valamivel)
 • lead (tisztséget)(valamihez)
 • (vizsgát, próbát): kiáll, teljesít
 • (esküt): elmond
 • (tájnyelvi): tisztségéből elmozdít, elbocsát, meneszt, levált, felvált, lecserél (bizalmas), kicserél, elcsap, kirak, kitesz, destituál (idegen)
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), letol (bizalmas), leszurkol (szleng), összeszid, megszid
 • (tájnyelvi): írásba foglal, írásba fektet, írásba ad

örökbefogadás

főnév
 • adoptálás, adoptáció

párnás

melléknév
 • párnázott, kényelmes
 • telt, puha, kövérkés, pufók, dundi, gömbölyded

elhibázott

melléknév
 • hibás, helytelen, téves, elrontott, eltévesztett, elvétett (választékos), elpuskázott (bizalmas), eltolt (bizalmas), félresikerült, elfuserált (bizalmas), ellőtt (bizalmas), elszúrt (bizalmas), sikertelen, rossz

specializál

ige
 • specifikál (idegen), szakosít

rece

főnév
 • háló
 • rovátka, redő, barázda
 • (tájnyelvi): léckerítés
 • (tájnyelvi): érhálózat

nyugállomány

főnév
 • nyugalom, nyugdíj

néne

főnév
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, néni (tájnyelvi), nenus (tájnyelvi), ángy (tájnyelvi)
 • (régies): apáca, szerzetesnő, zárdaszűz (régies), tisztelendő anya

ordít

ige
 • üvölt, ordítozik, ordibál, bömböl, rivall, harsog, vonít, kurjongat, hangoskodik, lármázik, kiabál
 • acsarkodik
 • sír, zokog
 • jajveszékel
 • zúg, süvít, süvölt, bőg, tutul (bizalmas)
 • sikít, lerí, kiütközik, kitűnik, rikít (tájnyelvi)

rángat

ige
 • ráncigál, húzgál, huzigál, húzkod, húzogat, cibál, kacimbál (tájnyelvi), ribál (tájnyelvi)
 • nyaggat, nyúz, zaklat, ráncigál, ugráltat

odahív

ige
 • odahí (régies), odaszólít, odaint, odarendel, odabolondít (bizalmas), odacitál, becitál, behív, odacsődít, odafáraszt

messiás

főnév
 • megváltó, üdvözítő
 • Jézus Krisztus

osztálytárs

főnév
 • tanulótárs
 • évfolyamtárs

rávisz

ige
 • rávezet
 • rászabadít, nyakára küld
 • ráterel (beszélgetést)
 • indít, késztet, csábít (valamire), rábír, rákényszerít, ráerőszakol, belevisz