nyereségrészesedés szinonimái

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elsorvad

ige
 • elsenyved, elpusztul, lefogy, kiaszik, csonttá-bőrré aszik, elszárad, tönkremegy, lesoványodik, elfonnyad, meggyengül, elgyengül, fogy, megcsappan, erejét veszti, elhal, elenyészik, elerőtlenedik, emésztődik (régies), eleped (régies), degenerálódik (szaknyelvi)
 • hanyatlik

zegernyés

melléknév
 • (tájnyelvi): zimankós, hóviharos, hófúvásos, hóförgeteges
 • viharos
 • (tájnyelvi): kötekedő, akadékoskodó, gáncsoskodó, ingerkedő, civakodó, hepciáskodó (bizalmas), házsártos, zehernyés (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyereségrészesedés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nélkülözés

főnév
 • szűkölködés, éhezés, nyomor, ínség, szűkösség, szegénység, nincstelenség, hiány, nyomorúság, szükség, szorultság, koldusélet, tengődés, nyavalygás, sanyarúság, baj

méltat

ige
 • becsül, méltányol, elismer, tisztel, értékel, respektál, dicsőít, magasztal, dicsér, jutalmaz, kitüntet
 • megemlékezik (valakiről)

megtér

ige
 • (tájnyelvi): visszatér, visszafordul, megfordul, hazamegy
 • konvertál (régies), áttér

maximális

melléknév
 • legnagyobb, legmagasabb, legmesszebbmenő, legfelső, legjobb, legkülönb, legtöbb

1

ige
 • növekedik, növöget, nőttön-nő, fejlődik, magasodik, nyúlik, nagyobbodik, cseperedik
 • szaporodik, sokasodik
 • gyarapodik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, emelkedik, dagad, duzzad, elharapódzik, tágul, bővül, terjed, árad Sz: nő, mint a bolondgomba; úgy nő, mintha húznák
 • (bajusz): pelyhedzik
 • serken, zsendül, terem, szálasodik, tenyészik, burjánzik, hajt
 • keletkezik, fejlődik

osztálytárs

főnév
 • tanulótárs
 • évfolyamtárs

légtér

főnév
 • térfogat, köbtartalom

lavór

főnév
 • mosdótál, mosdócsésze, kézmosó

játszódik

ige
 • történik, zajlik
 • (tájnyelvi): játszik, játszadozik

leprás

melléknév
 • bélpoklos
 • ocsmány, pocsék, rusnya, utálatos, gusztustalan, visszataszító, undorító, csúnya, rút
 • vacak, ócska, hitvány, silány

önkéntelen II.

határozószó
 • önkéntelenül, akaratlanul, szándéktalanul, ösztönösen, öntudatlan, spontán, gépiesen, véletlenül, automatikusan (idegen)

papramorgó

főnév
 • (tréfás): pálinka, gatyaszaggató (szleng), fagyálló (szleng), szíverősítő (bizalmas), snapsz, tüzes víz (tréfás), vadvíz (tréfás), kurucvíz (régies), tütü (szleng), pia (szleng), kredenciális (régies)

elfogad

ige
 • átvesz, elvállal
 • egyetért, elismer, megvall, magáévá tesz, tudomásul vesz, meghajol vki előtt, beleegyezik, belenyugszik, belemegy (bizalmas), tiszteletben tart, méltányol, tolerál, akceptál, szentesít, engedélyez, jóváhagy, helybenhagy, megszavaz, hozzájárul
 • igazol, nyugtáz

sólet

főnév
 • babfőzelék

ránt

ige
 • rándít, megránt, von (választékos), húz, húzint (tájnyelvi)
 • (kardot): előránt, kiránt, előhúz, kihúz, elővesz, előkap
 • (ruhadarabot): vesz, felvesz, magára kap, felkap, felhúz
 • (bajba): sodor, visz, kever

nyertes

melléknév, főnév
 • diadalmaskodó, nyerő, győztes, győző, első, bajnok

nehéz

melléknév
 • súlyos, nagy súlyú, idomtalan, ólmos (tájnyelvi), nagy tömegű, tömör, vastag, kemény, szilárd
 • masszív
 • nyakas, makacs, fafejű, konok, hajthatatlan, kezelhetetlen, összeférhetetlen
 • terhes, nyomasztó, bajos, keserves, hajszás, megerőltető, megterhelő, fárasztó, gyötrelmes, verítékes, fájó, kínos, kellemetlen, körömszakasztó (régies), strapás (szleng), pokoli, istentelen (szleng), vesződséges, kidöglesztő (durva), izzasztó, verejtékes
 • (régies): terhes, viselős, várandós, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas
 • (levegő): áporodott, dohos, büdös, fojtó, fullasztó
 • küzdelmes, válságos, kockázatos, meredek (szleng), rögös, fáradságos, kritikus, viszonyos (tájnyelvi), ádáz, veszélyes, meleg (bizalmas) Sz: beletörik a bicskája
 • fontos, jelentős, hangsúlyos, nagy horderejű, kényes, bonyolult, szubtilis (idegen), problematikus, fogas, fogós, fejtörő, szövevényes, agyafúrt
 • (étel): tömős, kiadós, zsíros, hizlaló, tömény, laktató
 • sok, nagy értékű

oldószer

főnév
 • hígító, szolvens (szaknyelvi)

ragyog

ige
 • csillog, csillog-villog, csillámlik, csillogzik (tájnyelvi), fénylik, világít, fényeleg (régies), fényeskedik (régies), tündöklik, tündököl, gyöngyellik (régies), gyöngyöl (tájnyelvi), szikrázik, sugárzik, sziporkázik, világlik
 • (lakás): tiszta
 • örül, örvend, örvendezik, ujjong
 • (arc) sugárzik
 • jeleskedik, remekel, brillíroz, pompázik
 • tetszeleg

nyugtalanít

ige
 • izgat, aggaszt, emészt, gyötör, felzaklat, felkavar, idegesít, zavar, bánt, kínoz Sz: gondolkodóba ejt; nem hagy békén; csípi a csőrét
 • abajgat, zaklat, nyaggat, bosszant, molesztál, szekál, háborgat, piszkál

menyét

főnév
 • mustela, nivalis, hölgy (régies)

orgona1

főnév
 • organon (régies), rézduda (régies)

ráncol

ige
 • (homlokot): redőkbe von, összeráncol, összevon
 • ráncba szed, berak, redőz, összehúz, drapíroz (régies), pliszíroz (szaknyelvi)