lakberendezés szinonimái

főnév
 • bútor, berendezés, lakásberendezés
 • bebútorozás, berendezkedés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

luftballon

főnév
 • léggömb, ballon, lufi (bizalmas)

végre

határozószó
 • végtére, csakhogy, végül, utoljára (tájnyelvi), egyszer, a végén, befejezésül, valahára, végre-valahára, nagy sokára
 • elvégre, utóvégre, hiszen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lakberendezés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

központi

melléknév
 • centrális (idegen), középponti(idegen)
 • döntő, alapvető, lényeges, sarkalatos, meghatározó, legfontosabb, legfőbb, legfelső

kisember

főnév
 • tökmag, gyerek
 • közember, szegény ember
 • munkás, proletár
 • tucatember, jelentéktelen alak, hétköznapi figura

kilenced

számnév
 • nóna (idegen)

kaszinó

főnév
 • kör, társaskör, klub
 • játékkaszinó
 • (tájnyelvi): filagória (idegen), házikó

kutyagol

ige
 • gyalogol, megy, jár, talpal, baktat, ballag, cammog, caplat, masíroz, vánszorog, poroszkál, lóstol (tájnyelvi)

les1

ige
 • néz, figyel, leselkedik, bámul, kémlel, kukucskál, vizslat, kukkol, skubizik (szleng), stíröl
 • puskázik (szleng)
 • (valamit): vár, remél, óhajt, vágyik (valamire)

trotli, trotyli

melléknév, főnév
 • gyámoltalan, bárgyú, félkegyelmű, ügyefogyott, rozoga, trottyos (bizalmas), totyakos
 • öregember, vénember

ingovány

főnév
 • láp, mocsár, posvány, nádas, berek, sárrét, zsombékos, semlyék, süppedék, fertő (régies), himbus (tájnyelvi), mocsoládé (tájnyelvi)
 • (régies): holt víz (régies), morotva

ihaj

indulatszó
 • csuhaj, sej-haj, sejehaj, ihaj-tyuhaj

fémjelzés

főnév
 • ponc (szaknyelvi), poncolás (szaknyelvi), próba, nemesfém-hitelesítő jel

ittas

melléknév
 • részeg, italos, borgőzös, mámoros, beszeszelt, illuminált, kapatos, pityókás (bizalmas), spicces (bizalmas), mólés (szleng), becsípett, becsiccsentett (bizalmas), gagyos (régies), gajdos (régies), mátos (szleng), piás (szleng), lutykos (tájnyelvi), káptyás (tájnyelvi), mázgós (tájnyelvi)

levéltárca

főnév
 • pénztárca, irattárca, bankótárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

mazurka

főnév
 • polonéz, lengyelke (régies)

baka

főnév
 • gyalogos, közkatona, talpas (régies), tócsakerülő (tréfás), vitéz (régies), fika (régies), bakancsos (régies)

numizmatika

főnév
 • éremtan (szaknyelvi)

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

lakóhely

főnév
 • lakhely, domicilium (régies)
 • cím, lakcím
 • lakás, otthon, ház, szállás, hajlék, lak, kégli (szleng), rezidencia (idegen)

közismert

melléknév
 • ismert, ismeretes, köztudott, köztudomású, közkeletű, közmondásos, tudvalevő, triviális
 • kiváló, kiemelkedő, előkelő, tekintélyes, nagyhírű, hírneves, jónevű, népszerű, neves, nevezetes, befutott, közkedvelt, illusztris
 • hírhedt, rossz hírű, notórius

lehurrog

ige
 • elhallgattat, letorkol
 • leszid, lehord (bizalmas), lezúg (régies), ráförmed, meghurrogat (régies), letájcsol (tájnyelvi), ledarabol (tájnyelvi), lefalángat (tájnyelvi), lehurít (tájnyelvi)(valakinek)

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

látványos

melléknév
 • mutatós, tetszetős, dekoratív, parádés, pompás, festői, spektakuláris (régies)

kiszól

ige
 • kikiált, kikiabál, kiüvölt, kiordít
 • (tájnyelvi): kimond, elmond, megmond
 • (tájnyelvi): kihirdet, bejelent, közöl

lemarad

ige
 • elmarad, visszamarad, hátramarad, leszakad, lecsúszik Sz: mindig hátul van, mint a tehén farka; hátul jár, mint az ámen
 • (valamiről): elmulaszt, elszalaszt, lekésik

menyét

főnév
 • mustela, nivalis, hölgy (régies)