megrúg szinonimái

ige
 • megrugdal, megrugdos
 • elrúg, belerúg, megbikáz Sz: összetéveszti a labdával

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

házasságkötés

főnév
 • esküvő, egybekelés, nász, menyegző, lakodalom, frigyre lépés
 • családalapítás
 • házasodás, nősülés
 • férjhezmenetel

felolvad, fölolvad

ige
 • fölenged, kiolvad, kienged, feloldódik, cseppfolyós lesz, cseppfolyóssá válik, kiforrad (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megrúg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megindító

melléknév
 • megható, érzelmes, megrendítő, megkapó, megrázó, megragadó, elérzékenyítő, hatásos, szívhez szóló, szívet tépő, szívfacsaró, szívbe markoló (választékos), szívszaggató (választékos), szívfájdító, megkönnyeztető, könnyfakasztó (választékos), megejtő, felzaklató, magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)
 • hatásvadász, könnyfacsaró, érzelgős, csöpögős (bizalmas)

letérdel, letérdepel

ige
 • térdre borul, térdre esik, térdre hull, térdre omlik, leveti magát, lerogy, lerogyik
 • térdet hajt

lélekharang

főnév
 • halálharang (tájnyelvi), hírharang (tájnyelvi), csendítőharang (tájnyelvi)

közállapot

főnév
 • közélet, társadalmi-gazdasági viszonyok

megnyilatkozik

ige
 • megnyilvánul, megszólal, kifejez, tudtára ad, üzen, bejelent, kinyilatkoztat
 • megmutatkozik, előtűnik, láthatóvá válik, kiütközik
 • megnyílik, kitárulkozik, feltárja szívét, kinyílik

metronóm

főnév
 • ütemjelző, ütemmérő

zarándoklat

főnév
 • zarándoklás, búcsújárás, zarándokút, búcsú

kirepül

ige
 • kiszáll, kiröppen, szárnyra kel, felszárnyal, felszáll, felrepül, felröppen
 • kivágódik
 • eltávozik, elmegy, kimegy, útra kel

kilenced

számnév
 • nóna (idegen)

harmadik

számnév
 • tertius (idegen), tertia (idegen)
 • köb

kivált2

határozószó
 • kiváltképp, főként, főképp, főleg, különösen, nevezetesen, pláne (bizalmas)

miniszter

főnév
 • országlár (régies)
 • vezír (régies)

napirend

főnév
 • program, ügyrend, munkarend, tárgysorozat, műsor (bizalmas), előterjesztés, agenda (régies)
 • időbeosztás

csapzott

melléknév
 • kusza, zilált, viharvert, összekuszált, összekuszálódott, borzas, kócos, fésületlen, gubancos, bozontos, boglyas, boncos (tájnyelvi), csapétes (tájnyelvi), csomós, összecsomósodott

populáris

melléknév
 • népszerű, ismert, közkedvelt
 • népies
 • közönséges, pórias (régies)

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

megsemmisül

ige
 • elpusztul, ledől, leomlik, romba dől
 • meghal, életét veszti, semmivé válik, elenyészik, odavesz, ottmarad
 • kihal
 • elég, elhamvad, tűz martalékává válik
 • elhasználódik, tönkremegy, elromlik, szétfoszlik
 • elillan, tovaszáll
 • elkedvetlenedik, kedvét veszti, összeomlik, csalódik, megtörik

megható

melléknév
 • megindító, megkapó, megrázó, elérzékenyítő, érzelmes, megrendítő, felzaklató, megragadó, szívet tépő (választékos), szívbe markoló (választékos), szívfájdító, könnyfakasztó (választékos), megillető, szívhez szóló, szívfacsaró, szívszaggató (választékos), magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)

mélyül

ige
 • növekedik, bővül, tágul, terjeszkedik, tért nyer
 • erősödik, fokozódik, elhatalmasodik

öl3

főnév
 • négyszögöl, kvadrát (régies), négyzetöl

megtekintés

főnév
 • megszemlélés, megnézés, szemle, átnézés, vizsgálódás, inspekció (idegen), felülvizsgálat, revízió, szemrevételezés, megvizsgálás, vizsgálat, fürkészés

lézeng

ige
 • tekereg, ténfereg, csavarog, lófrál (bizalmas), kujtorog, lebzsel, flangál, kódorog, kóborol, lődörög, kószál, teng-leng, lóg (bizalmas), cselleng, ődöng, őgyeleg, bóklászik, kalangyol (tájnyelvi), bőlész (tájnyelvi), leppeng (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szédeleg, támolyog, tántorog, bukdácsol, kóvályog, botladozik, bukdosik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rimánkodik, kunyerál

merevedik

ige
 • dermed, szilárdul, keményedik
 • erektál (szaknyelvi), feláll, ágaskodik

öntet

főnév
 • mártás
 • öntvény, öntecs (régies)