olajmező szinonimái

főnév
 • olajlelőhely, olajvidék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

győzelem

főnév
 • diadal, diadalom (régies), győzedelem (régies), siker, az első hely, elsőség, viktória (idegen), felülkerekedés, nyerés, hódítás, eredmény, triumfus (régies)

vagdalkozik

ige
 • küzd, harcol, csatáz, csatarász (régies), hadaz (régies)
 • hadonászik, csapkod, kaszál
 • üt, sújt
 • sérteget, bántalmaz
 • vádaskodik, ócsárol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a olajmező szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyilván

határozószó
 • kétségkívül, bizonyára, nyilvánvalóan, szemlátomást, természetesen, láthatólag, valószínűleg
 • (régies): nyíltan, őszintén

mindenütt

határozószó
 • mindenhol, széltében-hosszában, úton-útfélén, lépten-nyomon, jobbra-balra, világszerte, körös-körül, szerteszerint (régies), mindenfelé, akárhol Sz: a szélrózsa minden irányában; égen és földön; amerre csak a szem ellát

merevedik

ige
 • dermed, szilárdul, keményedik
 • erektál (szaknyelvi), feláll, ágaskodik

meggyógyít

ige
 • felgyógyít, kigyógyít, kikezel, helyrehoz, talpra állít, kikúrál, orvosol, asszanál (idegen), begyógyít (tájnyelvi)

odafigyel

ige
 • odafülel, odahallgat, hegyezi a fülét, kinyitja a fülét
 • meghallgat

összefon

ige
 • befon, összefűz, egybefűz, együfon (tájnyelvi), összesodor, összeteker, összecsavar
 • (lábat): összekulcsol, kalácsol (régies), keresztbe tesz

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

lemarad

ige
 • elmarad, visszamarad, hátramarad, leszakad, lecsúszik Sz: mindig hátul van, mint a tehén farka; hátul jár, mint az ámen
 • (valamiről): elmulaszt, elszalaszt, lekésik

kalapos

főnév
 • kalapkészítő, kalapcsináló (régies), süveggyártó (régies)
 • kalapüzlet, kalapkereskedés

lumen

főnév
 • fény, világosság, világ (tájnyelvi)
 • (szleng): ész, elme, lángész, lángelme, géniusz

összetrombitál

ige
 • összehív, egybehív, összegyűjt, egybegyűjt, összecsődít, összeterel, összetoboroz, verbuvál, egybecsődít, összeszed, összeharangoz, összedobol, összekolompol, összekürtöl, gyülekeztet

perdöntő

melléknév
 • meggyőző, megdönthetetlen, megcáfolhatatlan
 • sorsfordító, átütő, lényeges

elmés

melléknév
 • okos, szellemes, ötletes, értelmes, eszes, ügyes, velős, találékony, sziporkázó, invenciózus, szakszerű, tudós (régies), furfangos, ravasz, csalafinta, körmönfont, fortélyos, csavaros észjárású, agyafúrt
 • (szerkezet): ügyes, leleményes, ármányos, ördöngös

szabotál

ige
 • megakadályoz, elbuktat, gáncsol, elgáncsol

reszkíroz

ige
 • kockáztat, kockára tesz, kockázatot vállal

oldalág

főnév
 • oldalhajtás, oldalvesző
 • mellékág

nyelvhasználat

főnév
 • nyelvezet, kifejezésmód, stílus, terminológia (szaknyelvi)

önkielégítés

főnév
 • maszturbálás (szaknyelvi), maszturbáció (szaknyelvi), onanizálás (szaknyelvi), onánia (szaknyelvi), önfertőzés (régies), fürge ujjak öt perce (tréfás)
 • (férfié): rejsz (szleng), rejszolás (szleng), zsebhoki (tréfás), hokizás (szleng)

rendezkedik

ige
 • rakosgat, rámol, rendet csinál, helyére rak, gúgyál (tájnyelvi)
 • intézkedik, parancsol, rendelkezik, utasítgat

organizáció

főnév
 • szervezés, rendezés
 • szervezet, intézmény
 • struktúra

modernizál

ige
 • korszerűsít, átépít, újjáalakít, újjászervez, újjáépít, megújít, fejleszt

örömhír

főnév
 • jó hír, kedvező hír
 • evangélium, az üdvösség híre

restell

ige
 • átall, szégyell, rühell (bizalmas), bán
 • vonakodik, döglik (tájnyelvi)
 • (restelli magát): szégyenkezik, restelkedik, szégyenli magát