sikkasztó szinonimái

melléknév, főnév
 • defraudans (régies), tolvaj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mora

főnév
 • haladék, késedelem, halasztás
 • (szaknyelvi): (rövid) szótag

hálókocsi

főnév
 • hálóvagon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sikkasztó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rúzs

főnév
 • ajakpirosító, pirosító, szájrúzs, ajakrúzs, szájceruza (régies), szájfesték, ajakír (régies)
 • máz

propeller

főnév
 • hajócsavar, hajtócsavar, légcsavar
 • forgó
 • kishajó, átkelőhajó, gőzhajó (régies), csavargőzös (régies)

populáris

melléknév
 • népszerű, ismert, közkedvelt
 • népies
 • közönséges, pórias (régies)

összetett

melléknév
 • (kéz): összekulcsolt, összefont
 • bonyolult, bonyodalmas, sokrétű, komplikált, komplex (választékos), sokoldalú, szerteágazó, tekervényes, szövevényes
 • vegyes

sejtelem

főnév
 • sejtés, előérzet, gyanú, megérzés, érzet, sugallat, érzés, ándung (idegen), intuíció, szimat (bizalmas), spuri (szleng)

szállás

főnév
 • szállingózás, röpködés, repülés
 • szálláshely, kvártély (régies), lakás, tanya, lak, ház
 • hajlék
 • lakóhely, férőhely, kégli (szleng), rezidencia, szálló, menedék, menhely

nyomozó II.

főnév
 • detektív, magánnyomozó, magándetektív, rendőrkopó (pejoratív), rendőrnyomozó (szaknyelvi), titkosrendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), kopó (szleng), nyominger (szleng), hé (szleng), szimat (szleng), dekás (szleng), náderer (szleng), dekli (szleng), szem (szleng), farkas (szleng), buktató (szleng), botos (szleng), rendőrkém (régies), inkvizítor (régies)

numizmatika

főnév
 • éremtan (szaknyelvi)

lelki

melléknév
 • pszichikai, pszichés, pszichogén (idegen)
 • érzelmi, szívbeli, belső

okvetetlenkedik

ige
 • akadékoskodik, fontoskodik, kellemetlenkedik, istentelenkedik (tájnyelvi), aprólékoskodik, alkalmatlankodik, bakafántoskodik (régies), abajgat, buzerál (szleng)
 • zavar, zaklat, kötekedik Sz: a kákán is csomót keres
 • lábatlankodik

szárít

ige
 • száraszt (tájnyelvi), szárazzá tesz, szikkaszt, aszal, kiszárít, szikkasztal (tájnyelvi), víztelenít, dehidratál (idegen), töppeszt, fonnyaszt

szimbólum

főnév
 • jelkép, embléma, jel, metafora (szaknyelvi)

globális

melléknév
 • teljes, összefoglaló, teljes körű, átfogó

utcaseprő

főnév
 • úttisztító, köztisztasági alkalmazott

terhel

ige
 • megrak, rárak, rápakol, nehezít, súlyosít
 • fáraszt, untat, igénybe vesz, háborgat, molesztál, alkalmatlankodik, szekál (bizalmas), vegzál (régies)
 • gyötör, nyugtalanít, nyom, ránehezedik, nyomaszt, zavar, (bűnnel) vádol, nem hagy nyugton, nyomasztólag hat

silány

melléknév
 • gyenge, fejletlen, satnya, gyatra, gyarló, gyarvány (tájnyelvi), nyápic, nyamvadt, nyámnyila, gyeszora (tájnyelvi)
 • értéktelen, haszontalan, olcsó, hitvány, vacak, gyenge, vásári (pejoratív), ócska, tré, tréfli (bizalmas), krajcáros (régies), gyepász (tájnyelvi), bóvli, csapnivaló, selejtes, eladhatatlan, dibdáb, lepra (durva), szar (durva)
 • alávaló, aljas, jellemtelen, mihaszna, romlott, semmirevaló, semmirekellő, erkölcstelen, gyalázatos, becstelen
 • tartalmatlan
 • szellemtelen, otromba, ildomtalan (tájnyelvi)

rövidlátás

főnév
 • miópia (szaknyelvi), közellátás

suszter

főnév
 • cipész, varga (régies), csizmadia (régies), foltozóvarga, csiszli (tájnyelvi), cipős (tájnyelvi), csiszlicsuszli (tájnyelvi), csiszlikbaszlik (tájnyelvi), csobotár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kontár, pancser (szleng)

temet

ige
 • elhantol, sírba tesz, elföldel, örök nyugalomra helyez, kivisz a temetőbe, megadja a végtisztességet (valakinek), koporsóba tesz, eltakarít, búcsúztat
 • elrejt, eldug, elás

sokszor

határozószó
 • nemegyszer, többször, számos alkalommal, több ízben, sok ízben, jó néhányszor, elégszer, gyakran, gyakorta, sűrűn, százszor, ezerszer, számtalanszor, lépten-nyomon

puskalövés

főnév
 • tüzelés, puskatűz, durrogás

szabotál

ige
 • megakadályoz, elbuktat, gáncsol, elgáncsol

terefere

főnév
 • beszélgetés, csevegés, csevej, locsogás, pletykázás, pletykálás, pletyka, triccs-traccs, szomszédolás, diskurálás, eszmecsere, trécselés, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas), darvagás (tájnyelvi), licslocs (tájnyelvi), teletula (tájnyelvi)