nagyravágyás szinonimái

főnév
 • becsvágy, érvényesülési vágy, hatalomvágy, ambíció, karrierizmus (pejoratív), rangkórság, törtetés, nagyralátás (régies), nagyra törés, dicsvágy (választékos), dicsszomj (régies), gőg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

néne

főnév
 • (tájnyelvi): testvérnéne, nővér, nőtestvér, nenő (tájnyelvi), nénike (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagynéni, néni (tájnyelvi), nenus (tájnyelvi), ángy (tájnyelvi)
 • (régies): apáca, szerzetesnő, zárdaszűz (régies), tisztelendő anya

obszcén

melléknév
 • (választékos): illetlen, közönséges, ízléstelen, szemérmetlen, szeméremsértő, arcpirító, durva, csúnya, trágár, alpári, otromba, útszéli, ocsmány, mosdatlan, disznó, malac (bizalmas), mocskos, ordenáré, vulgáris
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyravágyás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mostohatestvér

főnév
 • féltestvér, kocatestvér (tájnyelvi), vitrigtestvér (tájnyelvi)

megmozdul

ige
 • indul, lendül, mozgolódik, moccan
 • beindul, működni kezd

megható

melléknév
 • megindító, megkapó, megrázó, elérzékenyítő, érzelmes, megrendítő, felzaklató, megragadó, szívet tépő (választékos), szívbe markoló (választékos), szívfájdító, könnyfakasztó (választékos), megillető, szívhez szóló, szívfacsaró, szívszaggató (választékos), magával ragadó, borzongató, szózatos (régies)

lila I.

melléknév, főnév
 • kékeslila, ibolyalila, ibolyaszínű, viola, violaszínű, orgonalila, orgonaszínű, bíborlila, püspöklila, mályvaszín, mályvaszínű

műselyem

főnév
 • műszál, vitrátselyem (szaknyelvi), nitrocellulóz (szaknyelvi)

nyomorog

ige
 • tengődik, kínlódik (bizalmas), zsugorog (tájnyelvi), döglődik (durva), teng, sínylődik, senyved, szűkölködik, szükségben él, szükséget lát, nélkülöz, éhezik, nélkülözések közt él, nehéz sorban él, sanyarog, vegetál, kuncsorog (tájnyelvi), kuporog (tájnyelvi), szigorog (tájnyelvi), vergődik (tájnyelvi), meg van szorulva, nincs semmije, nyomorban él, ínségben él Sz: úgy él, mint a barátok szamara; csak éppen hogy teng-leng

kúp

főnév
 • kónusz (idegen), csürök (régies)
 • végbélkúp
 • (régies): kupola

közismert

melléknév
 • ismert, ismeretes, köztudott, köztudomású, közkeletű, közmondásos, tudvalevő, triviális
 • kiváló, kiemelkedő, előkelő, tekintélyes, nagyhírű, hírneves, jónevű, népszerű, neves, nevezetes, befutott, közkedvelt, illusztris
 • hírhedt, rossz hírű, notórius

illetékes

melléknév
 • hiteles, autentikus, hivatalos, megbízható, jogosult, hozzáértő, kompetens (szaknyelvi), mértékadó, szakértő, kijelölt, megbízott, mérvadó, hivatott, felhatalmazott, beavatott

lány

főnév
 • leány, leányzó, fruska, csaj (szleng), csajszi (szleng), bige (szleng), bőr (szleng), bébi (szleng), maca (szleng), nőcske (pejoratív), nőci (bizalmas, pejoratív), pulyka (szleng), liba (szleng), tyúk (szleng), pipi (szleng), spinkó (szleng), görl (szleng), moha (szleng), buksza (szleng), spiné (szleng), lyány (tájnyelvi)
 • hajadon, szűz, virgo

odaég

ige
 • odavész, elpusztul, elég, megég
 • beleég, leég, bennég, odasül, odakozmál, lekozmálódik, odakap (bizalmas)

öregedik, öregszik

ige
 • vénül, vénhedik, korosodik, aggik (régies), éltesedik, élemedik (tájnyelvi), idősödik, múlik az idő (valaki felett)
 • őszül, deresedik, szürkül, fehéredik Sz: fél lába a sírban; nő már a hegy; lefelé jár már a hegyen; múlik az idő valaki fölött
 • (tájnyelvi): (lekvár) sűrűsödik, keményedik, merevedik

egyenként

határozószó
 • fejenként, egyénenként, személyenként, egyesével, külön-külön, tagonként, darabonként, részenként, szemenként, szálanként, részletekben, egyesleg (tájnyelvi), egyesben (tájnyelvi), egyődönként (tájnyelvi), in specie (idegen), per kopf (bizalmas), egymás után

rövidlátás

főnév
 • miópia (szaknyelvi), közellátás

postáz

ige
 • felad, postára ad, elküld, bedob, átutal, utalványoz
 • eljuttat, expediál

nagyszülő

főnév
 • öregszülő (tájnyelvi), igenszülő (tájnyelvi)

morfium

főnév
 • fájdalomcsillapító, morfin (szaknyelvi), morfi (szleng), morfó (szleng)

női

melléknév
 • nőies, asszonyi, feminin (választékos)

pokol

főnév
 • alvilág, örök kínok helye, gyehenna, infernó (idegen), Hadész (idegen), seol (idegen)
 • szenvedés, gyötrelem
 • kárhozat

négyzetméter

főnév
 • kvadrát (szaknyelvi)

megpróbáltatás

főnév
 • csapás, teher, szenvedés, kín, keserűség, tortúra, gyötrelem, próbatétel, próbakő, kereszt (választékos), hányattatás, viszontagság, vész, nyomor, szükség, ínség, pokoljárás, nyomás, stressz

nyelvhasználat

főnév
 • nyelvezet, kifejezésmód, stílus, terminológia (szaknyelvi)

porta

főnév
 • telek, lakótelek, háztelek, udvar, major (régies), háztáj
 • portásfülke, kapusfülke
 • (tájnyelvi): kapu, kapubejáró
 • (régies): török kormány
 • (régies): palota