ítél szinonimái

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tölcsér

főnév
 • léhó (tájnyelvi), léjó (tájnyelvi), töltike (tájnyelvi)
 • hangtölcsér

pisze

melléknév
 • turcsi, fitos, finta (tájnyelvi), tömpe, duni (tájnyelvi), tusza-pisze (tájnyelvi), tupisz (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ítél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

imperialista

melléknév
 • gyarmatosító, hódító, leigázó

házaló

főnév
 • árus, ügynök, vándorárus, mozgóárus, vándorkereskedő, nepper (bizalmas), handlé (régies), zsibárus, ócskás (régies), ószeres, kolportőr (régies), bális (régies), bugyros (régies), pedlár (régies), hanglér (tájnyelvi), babéros (tájnyelvi)

harmadik

számnév
 • tertius (idegen), tertia (idegen)
 • köb

gömbszelet

főnév
 • szegmentum (szaknyelvi), szektor (szaknyelvi)

írástudatlan

főnév, melléknév
 • analfabéta, írni-olvasni nem tudó, iskolázatlan
 • tanulatlan, műveletlen, képzetlen, pallérozatlan, kulturálatlan

kapásból

határozószó
 • azonnal, egyből, rögtön, hirtelen, hamarjában, egyszeriben, azon melegében, ex abrupto (régies), kapsiból (szleng), csípőből (szleng), helyből (bizalmas)
 • (szleng): rögtönözve, fejből, kívülről

siket

melléknév, főnév
 • (választékos): süket, hallássérült, nagyothalló

fikusz

főnév
 • szobafikusz, gumifa, gumifüge, kaucsukfüge

fémjelzés

főnév
 • ponc (szaknyelvi), poncolás (szaknyelvi), próba, nemesfém-hitelesítő jel

dugasz

főnév
 • dugó, parafa dugó, fadugó, stopli (bizalmas), dugacs (tájnyelvi), szádló (régies)
 • dugaszoló
 • rejtekhely, zug
 • (bizalmas): csöppség, tökmag, seggdugasz (durva)

fondorlat

főnév
 • ármány, cselszövés, intrika, csel, csalás, rászedés, beugratás, félrevezetés, mesterkedés, fortély, manipuláció, machináció (bizalmas), fifika (bizalmas), furfang, csalafintaság, csalárdság, hamisság, ravaszság, szemfényvesztés, trükk, átverés (bizalmas)

karzat

főnév
 • galéria, erkély, tribün
 • kórus
 • kakasülő (tréfás)
 • karfa, korlát

kiáltás

főnév
 • kurjantás, kurítás (tájnyelvi), rikoltás, sivítás, visítás, sikítás, sikoly, rivallás, dörgés, ordítás, üvöltés, harsogás, bömbölés, bőgés

lelki

melléknév
 • pszichikai, pszichés, pszichogén (idegen)
 • érzelmi, szívbeli, belső

kotyvaszt

ige
 • főz, főzőcskézik, készít, összeüt, összecsap, pancsol, zagyvál, összehabar, egybefőz (régies)

itteni

melléknév
 • helyi, helybeli, helybeni
 • közeli, szomszédos, szomszéd

illetékes

melléknév
 • hiteles, autentikus, hivatalos, megbízható, jogosult, hozzáértő, kompetens (szaknyelvi), mértékadó, szakértő, kijelölt, megbízott, mérvadó, hivatott, felhatalmazott, beavatott

jövendőbeli II.

főnév
 • választott, jegyes, mátka
 • menyasszony, ara, menyasszonyjelölt
 • vőlegény, vőlegényjelölt

korcsolyapálya

főnév
 • jégpálya, jég (bizalmas)
 • műjégpálya, műjég

játékszer

főnév
 • játék, játszék (tájnyelvi)

hegység

főnév
 • hegyvidék, hegyvonulat, hegykoszorú, hegylánc, hegy

kalapos

főnév
 • kalapkészítő, kalapcsináló (régies), süveggyártó (régies)
 • kalapüzlet, kalapkereskedés

koszorúslány

főnév
 • nyoszolyólány, menyasszonycimbora (tájnyelvi), druzsica (tájnyelvi), belus (tájnyelvi)