rág szinonimái

ige
 • eszik, rágcsál, rágicsál, ropogtat, porcogtat (régies), porcogat (régies), megrág, harapdál, darabol, őröl, majszol (választékos), csócsál (bizalmas)
 • (tájnyelvi): (testrészt) csíp, mar, mardos, éget
 • kínoz, emészt, marcangol, mar, mardos, furdal, bánt, gyötör
 • (pejoratív): becsmérel, rágalmaz, gyaláz

rag szinonimái

főnév
 • toldalék, affixum (szaknyelvi), szuffixum (szaknyelvi), prefixum (szaknyelvi), posztfixum (szaknyelvi), ragaszték (régies), raggaték (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

főnemes

főnév
 • arisztokrata, mágnás, patrícius (idegen), főúr, oligarcha (régies), országnagy (régies), nagyúr (régies)

örökmozgó

főnév
 • perpetuum mobile (idegen)
 • páternoszter
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rág szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pödör

ige
 • peder, sodor
 • csavar, teker, facsar, felteker, tekercsel, összecsavar, összesodor, összefon, bodorít, göndörít, (bajuszt) kifen, kunkorít
 • forgat, pörget, nyes (labdát), falsot ad (golyónak biliárdban)

összekapcsol

ige
 • egybekapcsol (választékos), összeerősít, bekapcsol, összetűz, összecsatol, egybekovácsol, összedug, összefog, összeilleszt, klammerkáz (tájnyelvi), hozzáerősít, hozzákapcsol
 • összecsatlakoztat, egyesít
 • összefűz, összeköt, összeláncol, összeforraszt
 • társít, asszociál, kapcsolatba hoz
 • párosít

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

novella

főnév
 • elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), beszély (régies)
 • (szaknyelvi): póttörvény, törvényzáradék

pumpa

főnév
 • szivattyú, fújtató
 • szív

rikácsol

ige
 • kiabál, kiáltoz, rikoltozik, ordít, ordibál, károg, harsog, üvölt, üvöltözik, kajdácsol (tájnyelvi)

mikulás

főnév
 • télapó, miku (bizalmas), miki (bizalmas)

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

kotyvaszt

ige
 • főz, főzőcskézik, készít, összeüt, összecsap, pancsol, zagyvál, összehabar, egybefőz (régies)

mosakodik, mosakszik

ige
 • mosdik, tisztálkodik, mossa magát, fürdik, zuhanyozik, mosodózik (tájnyelvi), mosdódik (tájnyelvi), mosdókodik (tájnyelvi), korgálódik (tájnyelvi)
 • (macska): törleszkedik (régies)
 • mentegetőzik, exkuzálja magát, magyarázkodik, védekezik

roppant

melléknév
 • óriási, gigantikus, gigászi, emberfölötti, kolosszális (bizalmas), irdatlan, irgatlan (tájnyelvi), rémtelen (tájnyelvi), irtózatos, irtóztató, tömérdek, szörnyű, mérhetetlen, enormis (idegen), határtalan, hatalmas, rettentő, szédületes, eget verő, felmérhetetlen
 • töméntelen, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • (hsz-szerűen): módfelett, rendkívül, nagyon

sodrófa

főnév
 • nyújtófa, tésztanyújtó, gyúró (tájnyelvi), laskanyújtó (tájnyelvi), tésztalapító (tájnyelvi), laskaserítő (tájnyelvi), serítőfa (tájnyelvi), csíkolófa (tájnyelvi), sikárlófa (tájnyelvi)

félszeg

melléknév
 • ügyetlen, gátlásos, félénk, bátortalan, visszahúzódó, esetlen, idétlen, bumfordi, suta, gyámoltalan, zavart, timid (idegen)
 • kényelmetlen, visszás, zavaró, zavarba ejtő
 • (tájnyelvi): ferde, egyoldalú, rézsútos, féloldalas, csálé, kajla (tájnyelvi)

terhel

ige
 • megrak, rárak, rápakol, nehezít, súlyosít
 • fáraszt, untat, igénybe vesz, háborgat, molesztál, alkalmatlankodik, szekál (bizalmas), vegzál (régies)
 • gyötör, nyugtalanít, nyom, ránehezedik, nyomaszt, zavar, (bűnnel) vádol, nem hagy nyugton, nyomasztólag hat

színlap

főnév
 • plakát, műsor, program, teátrumcédula (régies)

ragaszkodás

főnév
 • hűség, lojalitás, kötődés, fűződés (választékos), csatolódás (régies), tapadás (régies), simulás (régies), vonzódás, odaadás, rajongás, törődés, engedelmesség, kitartás, állhatatosság, tántoríthatatlanság

postáz

ige
 • felad, postára ad, elküld, bedob, átutal, utalványoz
 • eljuttat, expediál

rendezkedik

ige
 • rakosgat, rámol, rendet csinál, helyére rak, gúgyál (tájnyelvi)
 • intézkedik, parancsol, rendelkezik, utasítgat

szétroncsol

ige
 • összeroncsol, összezúz, szétzúz, széjjelzúz, összetör
 • feldúl, elpusztít, szétrombol, széjjelrombol

rangjelzés

főnév
 • csillag, stráf, disztinkció (régies)

összevásárol

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

reszkíroz

ige
 • kockáztat, kockára tesz, kockázatot vállal

színdarab

főnév
 • színmű, színjáték, dráma, darab