feszültség szinonimái

főnév
 • villamosság
 • ingerültség
 • izgalom, drukk (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

önállósít

ige
 • felszabadít, egyenjogosít, függetlenít, saját lábára állít, emancipál

széthúzás

főnév
 • pártoskodás, pártosság (régies), diszkordancia, viszály, ellenségeskedés, nézeteltérés, ellentét, érdekellentét, megoszlás, meghasonlás, egyenetlenség, szakadás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feszültség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felsikolt, fölsikolt

ige
 • felvisít, sivánkodik (tájnyelvi)

értesít

ige
 • tájékoztat, tudat, tudósít (választékos), tudtára ad, tudomására hoz, hírül ad, tudtul ad, értésére ad, informál, avizál (régies), megüzen, közöl, megmond, elmond, szól, jelez, jelent, leadja a drótot (szleng)

enyhül

ige
 • csillapodik, csillapszik, csendesedik, halkul, csökken, mérséklődik, gyengül, lágyul, szelídül, ellanyhul, alábbhagy, mérséklődik, alábbszáll, szűnik, csitul, enyhed (régies), enged, nyugszik, megcsappan, tompul, kevesbedik, fogy, apad, sorvad, fogyatkozik, múlik, kisebbedik, elül, elenyészik, gyaluszik (tájnyelvi)
 • melegszik, melegedik, tavaszodik

elítélt

főnév
 • rab, fogoly, fegyenc, őrizetes (szaknyelvi), sittes (szleng), cinkelt (szleng)
 • halálra ítélt

fennálló

melléknév
 • létező, meglevő, tényleges, valóságos, bevett, adott, érvényben levő, érvényes, hatályos, hatályban levő

függ

ige
 • lóg, csüng, csügg, függed (tájnyelvi), fityeg, himbálódzik, himbálózik
 • (vkitől, vmitől): áll (valakin, valamin), múlik (valakin, valamin), megfordul (valakin, valamin)

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

döf

ige
 • szúr, márt, merít, mélyeszt, bök, öklel, gyak (régies)
 • lök, taszít, taszajt (tájnyelvi), meglódít
 • (bizalmas): sért, megbánt

diftéria

főnév
 • difteritisz (szaknyelvi), krupp (szaknyelvi), torokgyík, toroklob (szaknyelvi), gusa (tájnyelvi), torokpenész (tájnyelvi)

árverez

ige
 • licitál (valamire), ráígér, felülígér
 • kótyavetyél (régies), dobra üt, dobra ver

égő II.

főnév
 • villanyégő, villanykörte, körte, izzó, izzólámpa
 • égőfej

gang

főnév
 • folyosó, függőfolyosó, körfolyosó, tornác

gyógytea

főnév
 • herbatea, gyógyital, főzet

jegyző

főnév
 • nótárius, írnok, írótiszt (régies), tollvivő (régies), lajstromozó (régies), rovár (régies), számba vevő (régies), írogató (régies)
 • jegyzőkönyvvezető, anyakönyvvezető
 • krónikás, íródeák, tudósító

hitvány

melléknév
 • rossz, silány, értéktelen, vacak, vicik-vacak, csapnivaló, ócska, ramaty (bizalmas), bóvli, tartalmatlan, snassz (bizalmas), szar (durva), smonca (szleng), tré (szleng), lepra (szleng), ebenlógó (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi) Sz: bagót sem ér
 • (tájnyelvi): fejletlen, sovány, beteges, erőtlen, gyatra, nyámnyila, nyavalyás, nyeszlett, teszetosza (tájnyelvi), csenevész, vézna, nyamvadt, kaszvány (tájnyelvi), belgeges (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi), nyuzga (tájnyelvi)
 • girhes (ló)
 • gyalázatos, alávaló, aljas, alantas, erkölcstelen, becstelen, jellemtelen, semmirekellő, komisz, rongy, szemét, utolsó, szarházi (durva), szarjankó (szleng), tetű (szleng), trehány, akasztófavirág, csifincs (tájnyelvi)

fiatalember

főnév
 • ifjú, ifjonc, fiú, legény, siheder, suhanc, gyerekember, fiatalúr, fickó, fickólegény (tájnyelvi), finak (tájnyelvi)

félre II.

módosítószó
 • el innen!, vigyázz!

főbejárat

főnév
 • főkapu, portál (régies)

hígeszű

melléknév
 • hígvelejű, hebehurgya, ostoba, buta, zavart, szeleburdi, szeleverdi (tájnyelvi), könnyelmű, felelőtlen, széllelbélelt

flotta

főnév
 • hajóhad, hajóraj, hadiflotta, hadihajóraj

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

frigy

főnév
 • szövetség, szerződés, kötelék, kötés (régies), egyezmény
 • (választékos): házasság, nász
 • (régies): fegyverszünet, békekötés

hitel

főnév
 • szavahihetőség
 • tekintély, hírnév, becsület
 • kölcsön, kredit (idegen), kontó (régies)
 • hitelezés
 • hitelesség, valódiság, érvényesség
 • valószínűség, valószerűség