megizmosodik szinonimái

ige
 • megerősödik, felerősödik, megvastagodik, megtestesedik, megtelik
 • (bizalmas): kifejlődik, kibontakozik, erőre kap, megszilárdul, elterjed

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sürget

ige
 • felszólít, nógat, noszogat, unszol, doszol (régies), buzdít, sarkall, szorgalmaz, szorgat (tájnyelvi), hamargat (tájnyelvi), szutyongat (tájnyelvi), zargat (bizalmas), nyösztet (tájnyelvi)
 • siettet, ösztönöz, sürgöl (tájnyelvi), hajszol, hajt, sarkantyúz, tusakol (tájnyelvi), forszíroz (bizalmas), szorongat
 • szorít (idő)

illetékmentes

melléknév
 • adómentes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megizmosodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbújik

ige
 • meghúzódik, meglapul, rejtőzik
 • dekkol (szleng), kushad (bizalmas), lapít, sunyít (tájnyelvi)

lehelet

főnév
 • lélegzet, levegővétel, respiráció (szaknyelvi), levegő, szuszogás
 • életerő
 • szufla (bizalmas)
 • pára
 • fuvallat, fuvalom (régies), szellő, szellet (régies), pneuma (idegen)

lázálom

főnév
 • önkívület, kórálom (régies)
 • rémkép, rémlátomás, agyrém

korzó

főnév
 • sétány, sétaút, sétálóutca, promenád (régies)

meggondolás

főnév
 • megfontolás, latolgatás, mérlegelés, töprengés, elmélkedés, konszideráció (idegen)

meleg I.

melléknév
 • forró, tikkasztó, perzselő, rekkenő, égető
 • langyos, langymeleg
 • fűtött
 • szerető, szeretetteljes, szívélyes, szíves, szívbéli (bizalmas), szívből jövő, őszinte, bensőséges, meghitt, bizalmas, gyengéd, baráti
 • (helyzet): izgalmas, veszélyes, meredek (bizalmas), kockázatos, nehéz, feszült, veszedelmes, fenyegető
 • (bizalmas): homoszexuális, homokos (szleng), buzi (durva), buzeráns (durva)
 • leszbikus, leszbi (bizalmas)(idegen)

visszahoz

ige
 • visszaszerez, meghoz, hazaszállít
 • visszatérít
 • megment, kigyógyít
 • felújít, megújít
 • felidéz, visszaidéz

kihantol

ige
 • kiás, exhumál, kiföldel, előkapar

kicsapong

ige
 • dorbézol, dőzsöl, tivornyázik, lumpol (bizalmas), tobzódik, bujálkodik, züllik, korhelykedik, éjszakázik, mulatozik, kiruccan, kimarad, dajdajozik (szleng), hepajozik (szleng), hejehujázik
 • féktelenkedik, szertelenkedik, zabolátlankodik, mértéktelenkedik, szabadoskodik

hajt1

ige
 • terel, térít
 • űz, kerget, hajszol, hajkurász
 • siettet, ösztökél, motivál, nógat, ösztönöz, sarkall, serkent, stimulál, sürget, késztet
 • dolgoztat
 • túlterhel
 • rákapcsol, igyekszik, gürcöl, hajrázik, robotol (bizalmas), pedálozik (szleng), keccsöl (szleng), melózik (szleng), agyondolgozza magát
 • purgál (régies), hasmenést okoz
 • vezet, kormányoz, repeszt
 • teker, tapos, működtet (pl. gépet), mozgásba hoz
 • (tájnyelvi): ismételget, hajtogat

kiötlik1

ige
 • kiötöl, kieszel, kitalál, kifundál, kiókumulál

menteget

ige
 • tisztáz, igazol, ment, szépít, leplezget, mellette szól, védelmez, exkuzál (idegen), pártfogol, gyámolít

mulattató II.

főnév
 • bohóc, mókamester, tréfacsináló, komédiás, bolond (bizalmas)

célszerűtlen

melléknév
 • ésszerűtlen, helytelen, felesleges, irracionális, indokolatlan, hiábavaló, haszontalan, unpraktikus, alkalmatlan, fölösleges, oktalan, gyakorlatiatlan

periódus

főnév
 • szakasz, rész, stádium, fázis, etap
 • egység, ütem, ismétlődés
 • idő, időszak, időtartam, időköz, kor, korszak, éra, ciklus, intervallum, epocha (régies)
 • (szaknyelvi): körmondat

orbánc

főnév
 • dabroc (régies), Szent Antal tüze (régies), erysipelas (szaknyelvi)

megjelentet

ige
 • közzétesz, kiad, közöl, kinyomtat, kibocsát, terjeszt, elterjeszt, leközöl, lehoz (bizalmas), közread, nyilvánosságra hoz, közrebocsát, közhírré tesz, publikál

megbélyegez

ige
 • bélyeget süt (valamire), felülbélyegez, bélyegét rányomja, billogoz (tájnyelvi), megstempliz (régies), megjelöl, megátkoz
 • elítél, kipellengérez, stigmatizál, megszégyenít

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

oldalborda

főnév
 • (bizalmas): feleség, hitves, házastárs, nej, asszony, hátizsák (szleng), oldalkocsi (szleng)

megment

ige
 • biztonságba helyez, talpra állít, megszabadít, kiszabadít, kiragad, visszahoz
 • megóv, megoltalmaz, megvéd, megkímél

lelenc

főnév
 • talált gyermek, állami gondozott, kitett gyermek, árva, elhagyott
 • (régies): lelencház (régies), árvaház, menhely

megúszik

ige
 • átúszik, leúszik, keresztülúszik

ópium

főnév
 • kábítószer, altatószer, mákony, áfium (régies), búfeledtető (régies)