mihelyt szinonimái

kötőszó
 • mihelyest (tájnyelvi), amint, alighogy, ahogy, miután

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kíváncsiskodik

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, tudakozódik, informálódik, búvárkodik, fürkészik, kutakodik, vizsgálódik, kikérdez, kifaggat, vallat, szaglász, nyomoz, firtat, vizsgáztat, leskelődik, beleüti az orrát

apró-cseprő

melléknév
 • apró, aprócska, kicsi, kicsiny, pici, parányi, cseprő-csupró (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi)
 • kisszerű, jelentéktelen, lényegtelen, pitiáner (bizalmas), elhanyagolható, mellékes, haszontalan, dibdáb, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), vicik-vacak, vacak, bagatell, szir-szar (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mihelyt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mellékfoglalkozás

főnév
 • mellékállás, másodállás

mázsál

ige
 • mér, lemér, mérlegel

malária

főnév
 • váltóláz, mocsárláz (régies), sárgaláz, harmadnapos hideglelés (régies), forróbetegség (tájnyelvi), gyujtoványhideg (tájnyelvi)

lebarnít

ige
 • (szleng): leszid, letol (bizalmas), leszúr
 • megszégyenít

mérnök

főnév
 • inzsellér (régies), földmérő, kultúrmérnök, ködvágó (tájnyelvi)

nagyképű

melléknév
 • fontoskodó, nagyképűsködő, felvágós, büszke, hivalkodó, beképzelt, elbizakodott, megjátszós (bizalmas), öntelt, önhitt, dölyfös, magahitt (régies), önelégült, szerénytelen, pózoló, pozőr (idegen), fennhéjázó, nyegle, felfuvalkodott, fölényeskedő, nagyzoló, sznob, pökhendi, gőgös, jani (szleng) Sz: adja a bankot; megjátssza az agyát; nagy a mellénye; oda-vissza van magától; azt hiszi, ő találta fel a spanyolviaszt; azt hiszi, ő ültette a Fiastyúkot; játssza az eszét

koromfekete

melléknév
 • szénfekete, szurokfekete, éjfekete, ébenfekete, hollófekete, koromsötét, vaksötét, szuroksötét, éjsötét

komp

főnév
 • átkelőhajó, rév, hidas (tájnyelvi), kerepes (tájnyelvi)

híven

határozószó
 • kötelességtudóan, hűségesen, állhatatosan, hűen, őszintén, nyíltan, leplezetlenül

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

negyedik

számnév
 • negyed (régies)

óbester

főnév
 • (régies): ezredes

démoni

melléknév
 • démonikus, gonosz, sátáni, ördögi, diabolikus
 • csábító, csábos, kihívó, érzéki, vonzó, kívánatos, szexi (bizalmas)

rázogat

ige
 • ráz, lötyögtet, döcögtet, zöcsköl (tájnyelvi), zötyögtet, pallal (régies)
 • rostál, szitál, szelel

pártatlan

melléknév
 • elfogulatlan, részrehajlatlan, objektív, tárgyilagos, igazságos, méltányos, korrekt, előítélet-mentes, semleges, indifferens (idegen)
 • közömbös

mikulás

főnév
 • télapó, miku (bizalmas), miki (bizalmas)

méh1

főnév
 • méhecske, méhe (régies), méhike (választékos)

munkafolyamat

főnév
 • művelet, technológia, kivitelezés

pár II.

számnév
 • kettő
 • egy-két, néhány, kevés

miszerint

kötőszó
 • hogy

megbélyegez

ige
 • bélyeget süt (valamire), felülbélyegez, bélyegét rányomja, billogoz (tájnyelvi), megstempliz (régies), megjelöl, megátkoz
 • elítél, kipellengérez, stigmatizál, megszégyenít

műszaki

melléknév
 • technikai, politechnikai (idegen)
 • gyakorlati

párna

főnév
 • vánkos, fejpárna, fejalj (régies), főalj (régies), putok (tájnyelvi), dögönyöző (tájnyelvi)
 • tűpárna
 • bélyegzőpárna, festékpárna, pecsétpárna
 • zsírpárna, háj, zsír