drót szinonimái

főnév
 • huzal, fémszál, vasfonal (régies), sodrony, drótkötél, kábel, sodronykötél
 • (szleng): füles (szleng), tipp (bizalmas), hír, információ, értesülés, értesítés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajtómű

főnév
 • motor, közlőmű, propulzor (szaknyelvi)

tompa

melléknév
 • életlen, kihegyezetlen, topa (tájnyelvi), buta (régies), (szólás) olyan, mint a bot
 • (hang): rekedt, rekedtes, érdes, reszelős, fojtott, mély, fátyolos
 • (szín): fakó, matt, sápadt, fénytelen, halovány, elmosódott, halvány, pasztell
 • (fény): homályos, halvány, ködös, átlátszatlan, szűrt
 • nehéz felfogású, nehézfejű, bárgyú, buta, bamba, ostoba, értetlen, boteszű (tájnyelvi)
 • érzéketlen, fásult, eltompult, bágyadt, apatikus, bénult, zsibbadt, kómás (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a drót szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

destruktív

melléknév
 • bomlasztó, romboló, züllesztő, pusztító, tekintélyromboló, lázító

bűnbánat

főnév
 • bűntudat, megbánás, töredelem (régies), sajnálkozás, önvád, lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, vezeklés, szánom-bánom, magába szállás, penitencia (idegen)

bölcsőde

főnév
 • csecsemőotthon, bölcsi (bizalmas), dedó (bizalmas)

beleömlik

ige
 • belefolyik, beleárad, belezúdul
 • beleborul, beledől
 • (folyó): beletorkollik, beleszakad (régies)

dokumentum

főnév
 • bizonyíték, okmány, okirat, irat, tanújel, tanúsítvány, bizonyság, papír, írás

eldugul

ige
 • eltömődik, elzáródik, eldugaszolódik, eltorlaszolódik, beszorul, bereked (tájnyelvi), megakad (tájnyelvi)

lélekbúvár

főnév
 • pszichológus, pszichiáter, lélektanász (régies), lélekismerő (régies)

ásvány

főnév
 • kő, kőzet, érc, minerália (idegen), minerál (idegen), bányászna (régies), ásadék (régies), ásovány (régies)

aranyköpés

főnév
 • bemondás (bizalmas), aranymondás, tréfa, móka, vicc, élc (régies), sziporka, elmésség, elméncség (régies), szellemesség
 • beköpés (szleng), benyögés (szleng), behörgés (szleng)

áttekintés

főnév
 • vázlat, összefoglalás, kép, helyzetkép, leltár, jegyzék, recenzió (szaknyelvi), tájékoztató, keresztmetszet, kivonat, szinopszis (szaknyelvi), rezümé, konspektus (idegen)
 • elképzelés, tudás, ismeret

élez

ige
 • élesít, fen, köszörül
 • szít, éleszt, gerjeszt, fokoz

előrevisz

ige
 • előbbre visz, előrehoz, előretol, előretesz
 • előmozdít, segít, siettet, előrelendít, fellendít, előtérbe helyez, növel, gyarapít, erősít, fokoz, felvirágoztat, kiművel, fejleszt

fordítás

főnév
 • tolmácsolás, átültetés, transzláció (szaknyelvi), tradukció (szaknyelvi)
 • szövegváltozat, verzió
 • irányváltoztatás

fegyenc

főnév
 • fogoly, rab, elítélt, őrizetes (szaknyelvi), zebrás (szleng), börtöntöltelék, gazfickó, akasztófavirág, gonosztevő

dudás

főnév
 • csimpolyás (tájnyelvi)

démoni

melléknév
 • démonikus, gonosz, sátáni, ördögi, diabolikus
 • csábító, csábos, kihívó, érzéki, vonzó, kívánatos, szexi (bizalmas)

egyvégtében

határozószó
 • egyfolytában, egyhuzamban, szakadatlanul, állandóan, permanensen (idegen), megszakítatlanul, megállás nélkül, egyvégben (tájnyelvi), egyhujjában (régies), egyhujára (tájnyelvi)

fanyalog

ige
 • fintorog, kelletlenkedik, húzódozik, idegenkedik, ódzkodik, ízetlenkedik (régies), fancsalog (tájnyelvi), fencseleg (tájnyelvi), nyavalyog

édeskevés

melléknév
 • kevés, kevéske, csekély

célszerűtlen

melléknév
 • ésszerűtlen, helytelen, felesleges, irracionális, indokolatlan, hiábavaló, haszontalan, unpraktikus, alkalmatlan, fölösleges, oktalan, gyakorlatiatlan

elárusító

főnév
 • eladó, kiszolgáló, kereskedősegéd, kereskedő, boltos, fűszeres (régies), árus

fedd

ige
 • dorgál, korhol, szid, megró, pirongat, szapul, leckéztet, lehord (bizalmas), letol (bizalmas), odamond, kioktat, iskoláz (régies), fenyít (régies), porít (régies), riogat (régies), kárpál (tájnyelvi), ragmál (tájnyelvi), regnál (tájnyelvi)
 • ostoroz, büntet