mordul szinonimái

ige
 • rámordul, rászól, ráförmed
 • (állat): morrint (tájnyelvi), kaffant, kaffogat (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felocsúdik, fölocsúd

ige
 • felébred, feleszmél, magához tér, eszméletre tér, felserken (régies), felkel, észbe kap, feleszénkedik (tájnyelvi), felgédeleg (tájnyelvi), kiocsúdik (tájnyelvi)

odautazás

főnév
 • odaút
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mordul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mesterség

főnév
 • szakma, iparág
 • hivatás, pálya, foglalkozás, praxis, professzió (idegen), élethivatás, karrier, ipar
 • készség, jártasság, ügyesség

megerjed

ige
 • kiforrja magát
 • megbuggyan (bizalmas), megromlik

meditáció, meditálás

főnév
 • elmélkedés, töprengés, tűnődés, szemlélődés, elgondolkodás

lekicsinyel

ige
 • alábecsül, lefitymál, lesajnál, lebecsül, leértékel, aláértékel, lekezel, leszól, ócsárol, lehúz, lenéz, megvet, semmibe vesz, fumigál (bizalmas), depreciál (régies), lefirigyel (tájnyelvi)

mintha

kötőszó
 • úgy tetszik, kvázi (bizalmas)

nemlét

főnév
 • nihil (választékos), nirvána (választékos)
 • semmi, megsemmisülés, semmiség, nemlétezés
 • űr

körvonal

főnév
 • kör, karika
 • kontúr, sziluett, árnykép

kotorászik

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

hőmérő

főnév
 • lázmérő, termométer (idegen), fokmérő (tájnyelvi)
 • (szleng): hímvessző, farok (bizalmas), fütyi (bizalmas), bájdorong (szleng)

köztudat

főnév
 • közhit, köztudomás, közfelfogás
 • közvélemény

nomád

melléknév
 • sátorlakó, pusztai, vándorló, költöző, barangoló, kóborló, vándor
 • (pejoratív): civilizálatlan, barbár, vad

olvasztár

főnév
 • olvasztómunkás, kohász, öntő, martinász

dokumentum

főnév
 • bizonyíték, okmány, okirat, irat, tanújel, tanúsítvány, bizonyság, papír, írás

repülőút

főnév
 • repülés, távrepülés

perel, pöröl

ige
 • pereskedik, pert folytat, perbe fog
 • perlekedik, pörlekedik, perpatvarkodik (régies), prézsmitál (régies), civódik, vitatkozik, veszekszik, veszekedik, kárál, csöröl-perel (tájnyelvi), csörtölődik (tájnyelvi), nyelvel, pattog, pittyeg-pattog (tájnyelvi), kárpál (tájnyelvi), házsártoskodik, zsémbel, jár a szája, cserfel (tájnyelvi), felcsattan, csúfkodik (tájnyelvi), kotákol (tájnyelvi)
 • pirongat, megfedd

morotva

főnév
 • holtág, holtmeder
 • (régies): semlyék (régies), ingovány, süppedék (régies), fertő (régies)

mérnök

főnév
 • inzsellér (régies), földmérő, kultúrmérnök, ködvágó (tájnyelvi)

nagyszabású

melléknév
 • nagy, grandiózus (választékos), nagyméretű, nagymérvű, nagyarányú, gigantikus, monumentális (választékos), lenyűgöző, impozáns, kolosszális (bizalmas), szédületes, eget verő, remek

pedantéria

főnév
 • rendszeretet, pontosság, alaposság, gondosság(bizalmas)
 • szőrszálhasogatás, kicsinyeskedés, tudálékosság, vaskalaposkodás

mundér

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)

meggondolás

főnév
 • megfontolás, latolgatás, mérlegelés, töprengés, elmélkedés, konszideráció (idegen)

négyes

főnév
 • kvartett (szaknyelvi), négyesdi (tájnyelvi)
 • jó, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng), csetür (szleng)
 • (régies): elégtelen (érdemjegy)

pénzzavar

főnév
 • pénzszűke, pénzhiány, pénztelenség, szorultság, szükség, ínség, szegénység