moly szinonimái

főnév
 • molylepke, szú (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túlhajtott

melléknév
 • túlzásba vitt, szertelen, mértéktelen
 • fölfújt

glória

főnév
 • dicsfény, fénykoszorú, fénykör, sugárkorona, nimbusz, aureola (szaknyelvi)
 • dicsőség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a moly szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

merőben

határozószó
 • egészen, teljesen, csupán, csakis, pusztán, teljességgel

megegyezik

ige
 • megállapodik, megalkuszik, kiegyezik, kompromisszumot köt, egyezséget köt, kongruál (idegen), konkordál (idegen), összebeszél Sz: a markába csap (valakinek); szegletre jön (valakivel); közös nevezőre jut (valakivel); szót ért (valakivel)
 • egyezik, megfelel, összevág, stimmel, azonos, találkozik, összeillik, kvadrál, egybeesik, egybevág, összhangban van, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas), klappol (bizalmas)
 • harmonizál

matrica

főnév
 • (szaknyelvi): anyagminta, minta
 • lehúzós kép, levonós kép, levonó, sticker (idegen)

leheveredik

ige
 • lefekszik, lepihen, ledől, elnyúlik (bizalmas), ledöglik (durva), heppen (régies), lebodorodik (tájnyelvi), lehencseredik (tájnyelvi), letertyeszkedik (tájnyelvi)

mindig

határozószó
 • mindenkor, bármikor, télen-nyáron, mindenha (régies), koroskint (régies), mindenkoron, éjjel-nappal, örökké, mindörökké, örökkön, sokáig, mindvégig, éjtnap (tájnyelvi), örökkétig (tájnyelvi), mindétig (tájnyelvi), míg a világ világ
 • folytonosan, állandóan, szüntelenül, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szakadatlanul, örökösen, egyre, váltig, egyfolytában, vég nélkül, egyre mind (tájnyelvi), folyvást, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), egyhuzamban, szűnni nem akaróan, minduntalan

nekivadul

ige
 • nekiszilajodik, belelovalja magát, bevadul (szleng), beindul (szleng)

körmenet

főnév
 • processzió (régies), felvonulás, menet

korrepetál

ige
 • felkészít, előkészít, gyakoroltat, ismételtet

hozzáférhető

melléknév
 • nyílt, nyitott, megközelíthető, rendelkezésre álló, elérhető, megszerezhető

közlés

főnév
 • kijelentés, megnyilatkozás
 • bejelentés, hirdetés, híradás, bemondás, tájékoztatás, értesítés, tudtul adás, közzététel, közhírré tétel, nyilvánosságra hozatal, publikálás, publikáció
 • tudósítás, közlemény, nyilatkozat, kommüniké (szaknyelvi), hirdetmény, tájékoztató

nevezetes

melléknév
 • ismert, közismert, híres, hírneves, neves, népszerű, illusztris, előkelő, tekintélyes, nagynevű, menő (szleng)
 • emlékezetes, emlékezetre méltó, figyelemre méltó, jelentős, kiemelkedő, fényes, kiváló, káprázatos, dicső, jeles, világraszóló, történelmi, sorsdöntő
 • érdekes, fontos

oldalvonal

főnév
 • partvonal, taccsvonal (bizalmas)

díszvacsora

főnév
 • bankett, díszlakoma (régies), társasvacsora, estély, fogadás

reneszánsz

főnév
 • újjászületés, újjáéledés

pénzjutalom

főnév
 • jutalom, prémium

mondogat

ige
 • hajtogat, ismételget, szajkóz, beszélél (tájnyelvi), ond-mond (tájnyelvi)
 • bizonygat, erősítget
 • híresztel, rebesget (bizalmas), regöl (régies), pelleget (tájnyelvi)

meredt

melléknév
 • megmerevedett, dermedt, merev, mozdulatlan, elgémberedett, kemény, feszes, megingathatatlan
 • (szem): kidülledt, kitágult, kinyílt

nagyít

ige
 • nagyobbít, felnagyít, növel, tágít
 • szélesít, öblösít, kiegészít
 • túloz, tódít, füllent, túlbecsül, felfúj, kiszínez, túljátszik, túlliheg (pejoratív), feltupíroz (bizalmas), elveti a sulykot
 • feldicsér, magas polcra emel, kiemel
 • fokoz
 • súlyosbít, erősít
 • (régies): öregbít

patronál

ige
 • pártfogol, támogat, segít, felkarol, gyámolít, istápol, oltalmaz, protezsál (bizalmas), a hóna alá nyúl (bizalmas)
 • szponzorál, menedzsel, finanszíroz, futtat

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

megfeszül

ige
 • meghúzódik, kifeszül

napszúrás

főnév
 • hőguta, agydüh (régies)

penget

ige
 • (húros hangszert): játszik (valamin), gitározik, citerázik (bizalmas), bizget (tájnyelvi)
 • (bizalmas): megpendít, javasol, emleget, előhoz, felhoz