pénzjutalom szinonimái

főnév
 • jutalom, prémium

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiszuperál

ige
 • kiselejtez, kidob, kimustrál, eldob

ebédlő

főnév
 • étterem, étkezde, refektórium (régies), étkező, étkezőszoba, étszoba (régies), ebédlőterem
 • (bizalmas): ebédlőbútor
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pénzjutalom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

papírsás

főnév
 • iszapsás, papiruszsás, papirusznövény

odaáll

ige
 • elhelyezkedik, odaplántálja magát (választékos), megveti a lábát(valahonnan)
 • melléáll, csatlakozik (valakihez), kiáll (valami mellett)(valamitől)

nyelvtörő

főnév
 • nyelvgyötrő, nyelvtornázó (régies)

momentán II.

határozószó
 • pillanatnyilag, jelenleg, egyelőre

patakzik

ige
 • (izzadság): ömlik, folyik, gyöngyözik, csurog, dől, szakad, árad
 • (könny): hull, potyog, ömlik, csorog, hentereg (tájnyelvi)

protektor

főnév
 • védnök, pártfogó, jóakaró, jótevő, támogató, mecénás, patrónus

megnyer

ige
 • megszerez, megkap, elnyer, hozzájut, szert tesz
 • behálóz, meghódít, rávesz, rábír, megagitál, meggyőz, levesz a lábáról, maga oldalára állít, beszervez
 • elvisz (bizalmas), elragadtat, elkápráztat, megfog

megint1

ige
 • megszid, összeszid, rászól, megfedd, megró, megmossa a fejét, megleckéztet, megreguláz, lehord (bizalmas), pirongat, korhol, ráncba szed, dorgál
 • (szaknyelvi): intőt ad, beír
 • figyelmeztet, felszólít, emlékeztet, eszébe juttat
 • rendreutasít, elrendel

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

megtámadható

melléknév
 • védtelen, sebezhető, gyenge
 • kifogásolható, helytelen
 • vitatható, kétségbe vonható, kikezdhető, vitás, bizonytalan, kétséges, labilis
 • érvényteleníthető, hatálytalanítható, felbontható, megsemmisíthető

rabol

ige
 • lop, haramiáskodik (régies), fosztogat, zsákmányol, dézsmál, prédál (régies), ragadoz (régies)
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, kirámol (szleng), kicsontoz (szleng), kipucol (szleng), kifoszt, kirabol
 • elrabol, elragad (választékos), eloroz (választékos), elhurcol
 • harácsol, szerez, összelop, lopkod, happol (bizalmas), zabrál (pejoratív)
 • (szaknyelvi): benyúl, cserél (kártyában)

retesz

főnév
 • tolózár, tolóka, kallantyú, zár, rigli (bizalmas), csukó (tájnyelvi), závár (régies), ajtószegező (régies)

fájdalomcsillapító I.

melléknév
 • analgetikus (szaknyelvi), csillapító, enyhítő, érzéstelenítő, kábító, narkotizáló (szaknyelvi)

szülő II.

főnév
 • öreg, ős (bizalmas), szüle (régies), parens (régies)

szakképzettség

főnév
 • szakavatottság (választékos), szakmai ismeret, szakismeret, szaktudás, szakértelem, szakműveltség (régies), jártasság, mesterségbeli tudás, hozzáértés, kompetencia (szaknyelvi), illetékesség, gyakorlottság
 • szakképesítés, képesítés, kvalifikáció

pénztárnapló

főnév
 • pénztárkönyv, kasszakönyv

panaszos II.

főnév
 • panasztevő, sértett, vádló, feljelentő, felperes

porlaszt

ige
 • légneműsít (szaknyelvi), elgázosít, elpárologtat, permetez
 • porít, porrá zúz, pulverizál (szaknyelvi), őröl, aprít

szab

ige
 • vág, hasít, tép, szel, metsz, nyír, nyes, szeletel
 • alakít, alkalmazkodik, igazodik
 • mérsékel, gátat vet (valaminek), korlátoz
 • megállapít, meghatároz, kijelöl, kiköt, parancsol, meghagy, rendel
 • kiró, kivet, kimér, mér, ró

piktor

főnév
 • festő, festőművész
 • mázoló, szobafestő

offenzíva

főnév
 • támadás, attak, előnyomulás, benyomulás, ostrom, betörés, elözönlés, beáradás, rajtaütés, megrohanás, lerohanás, invázió
 • roham
 • agresszió

prédikáció

főnév
 • szentbeszéd, beszéd, egyházi beszéd, igehirdetés, homília (idegen), hitszónoklat, intelem (régies)
 • (bizalmas): lelkifröccs (bizalmas), kioktatás, fejmosás (bizalmas), dörgedelem, korholás, dorgálás, megrovás, papolás, hegyi beszéd (szleng)

szakadatlanul

határozószó
 • egyre, folyvást, folyton, folytonosan, folyton-folyvást, szünös-szüntelen, egyfolytában, egyvégtében, mindig, szüntelenül, tartósan, megszakítás nélkül, megállás nélkül, egyhuzamban, állandóan, furtonfurt (régies), unos-untalan, kitartóan, mindvégig, véget nem érően