szüle szinonimái

főnév
 • (tájnyelvi): szülő
 • (tájnyelvi): édesanya
 • nagyanyó, nagyanya
 • (tájnyelvi): öregasszony, öreganyó, anyóka, néne (tájnyelvi), nenő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

permanens

melléknév
 • állandó, tartós, maradandó, folyamatos, folytonos, szakadatlan, szüntelen, örökös, örök, elmúlhatatlan

fás

melléknév
 • erdős, ligetes, bokros, cserjés, gesztes (régies), sűrű (régies)
 • kemény, rostos, szálkás, taplós, pudvás
 • (régies): kedvetlen, fásult
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szüle szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szívfájdalom

főnév
 • szívbántalom, szívfájás, szívszorulás, szívgörcs
 • keserűség, keserv, bánat, búbánat, szomorúság, boldogtalanság, gyötrelem, szenvedés, kínszenvedés

sugall

ige
 • szuggerál, súg, sugalmaz, inspirál, ihlet, kelt (valakiben), belecsepegtet (bizalmas), befolyásol, javasol, tanácsol, diktál
 • sejtet, célozgat, utal, emleget, következtetni enged, látszatot kelt

sokall

ige
 • drágáll, soknak tart
 • megsokall, megelégel, megun

rendszerető

melléknév
 • tisztaságszerető, rendes, pedáns, ápolt, tiszta, takaros
 • precíz, akkurátus, gondos

szőrmentében

határozószó
 • szőrmentén, óvatosan, kíméletesen, tapintatosan, körültekintően, csínján

tekeredik

ige
 • bodorodik, göndörödik, fonódik, csavarodik, göngyölödik, gyűrűsödik, kunkorodik, gyűrűzik, csévélődik, csevergőzik (tájnyelvi), fecseredik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tekereg, tekerőzik, kanyarog, kanyarodik, kígyózik, kacskaringózik, keringőzik (tájnyelvi)

piszokság

főnév
 • aljasság, disznóság, komiszság, szemétség

percnyi

melléknév
 • minutányi (régies)

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

pőre

melléknév
 • meztelen, mezítelen, csupasz, öltözetlen, ruhátlan, pucér
 • félmeztelen
 • nincstelen, szegény
 • tiszta, valóságos, szépítetlen, meztelen, puszta

tengődés

főnév
 • nyomorúság, ínség, nélkülözés, szükség, szűkölködés, szorultság, sanyarúság

tömegvonzás

főnév
 • nehézkedés (régies), nehézségi erő, gravitáció

homok

főnév
 • homoktalaj
 • föveny, folyóhomok
 • futóhomok
 • sívó homok, sivány (tájnyelvi), csorva (régies)

zúgolódás

főnév
 • elégedetlenkedés, háborgás, nemtetszés, panaszkodás, morgás, moraj
 • zajongás, lázadozás

vármegye

főnév
 • megye, comitatus (régies)

szünet

főnév
 • megszakítás, abbahagyás, megállás, fennakadás
 • nyugvás (választékos), nyugalom
 • pihenés, kikapcsolódás, szabadság
 • tízperc, óraköz
 • vakáció, szünidő
 • csend, pauza (választékos), cezúra (szaknyelvi)
 • térköz

szipog

ige
 • szipákol, hüppög (tájnyelvi), szepeg, piszeg (tájnyelvi), szimmog (tájnyelvi)

tároló I.

melléknév
 • gyűjtő

valóban

határozószó
 • igazán, tényleg, csakugyan, valójában, kétségkívül, bizonyosan, persze, igazában, komolyan

taksál

ige
 • (valamire): értékel, becsül
 • (valamilyennek): gondol, vél, hisz, tart

sütöde

főnév
 • pékség, pékműhely, péküzem, péküzlet, sütőkamra, sütőhelyiség, sütőház

távlati

melléknév
 • hosszú távú, perspektivikus (idegen), reménybeli, jövőbeli

várakozik

ige
 • vár, áll, parkol, vesztegel, rostokol, ácsorog, álldogál, időz, időt tölt, öli az időt, strázsál, silbakol (régies), dekkol (szleng), szobrozik (szleng), darvadozik (tájnyelvi), kustorog (tájnyelvi), várítkozik (tájnyelvi)
 • pihen, pihenőt tart
 • kivár, kitart, marad, ott marad
 • parkírozik