nevezetes szinonimái

melléknév
 • ismert, közismert, híres, hírneves, neves, népszerű, illusztris, előkelő, tekintélyes, nagynevű, menő (szleng)
 • emlékezetes, emlékezetre méltó, figyelemre méltó, jelentős, kiemelkedő, fényes, kiváló, káprázatos, dicső, jeles, világraszóló, történelmi, sorsdöntő
 • érdekes, fontos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

háztető

főnév
 • tető, házfedél, födél, héjazat (szaknyelvi), eszterhéj (régies)

ugyanúgy

határozószó
 • pontosan úgy, pont úgy, éppen úgy, éppúgy, szintúgy, azonszerint (tájnyelvi), azonmód (tájnyelvi), egyformán
 • hasonlóképpen, hasonlóképp, hasonlóan, hasonló voltaképpen (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nevezetes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagyméretű

melléknév
 • nagy, nagyszabású, hatalmas, monumentális, széles körű, makroszkopikus (szaknyelvi), piramidális (választékos), óriási, nagy kaliberű, nagyarányú, böhöm (bizalmas), baromi (durva), bazi (szleng)

megtilt

ige
 • eltilt, ellentmond, tiltakozik, elutasít, kifogásol, indexre tesz, tilalmaz

megpróbál

ige
 • megkísérel, kísérletet tesz, próbát tesz, vállalkozik, nekifog, nekifeszül, nekiveselkedik, megpróbálkozik, megkockáztat, merészel, belevág, belefog
 • (választékos): megízlel, belekóstol
 • kipróbál, próbára tesz, megtapasztal
 • megvisel, megkínoz, gyötör, kínoz

malmozik

ige
 • tétlenkedik, lopja a napot, lustálkodik
 • unatkozik

nélkülöz

ige
 • híjával van (valaminek), híján van (valaminek), hiányol, szűkölködik (valamiben), kucorog (régies), kuporog (tájnyelvi), meg van szorulva, teng, tengődik, senyved, szükséget lát, hiányt szenved, éhezik, nyomorog, sanyarog, koplal, éhséget szenved, hiányát érzi (valaminek)

olt2

ige
 • szemez, nemesít, ojt, plántál (régies)
 • injekcióz, befecskendez

látszerész

főnév
 • szemüvegkészítő, látszerkészítő (régies), szemüveges (régies), optikus

kvarc

főnév
 • kovakő, kovarc (régies), varla (régies)

ismeretterjesztő

melléknév
 • tudománynépszerűsítő, felvilágosító, informatív, ismeretközlő

lehiggad

ige
 • lecsillapodik, elcsendesedik, megcsendesedik, megnyugszik, megbékél, kijózanodik, letisztul (tájnyelvi), megállapodik
 • megkomolyodik(szleng)
 • (tájnyelvi): (parázs) elhamvad, (tűz) kialszik

országház

főnév
 • parlament
 • (régies): országgyűlés, nemzetgyűlés (régies)

összevisszaság

főnév
 • rendetlenség, felfordulás, fejetlenség, anarchia, fejvesztettség, zavar, zűrzavar, zűr, káosz, konfúzió (választékos), tohuvabohu (választékos), szemétdomb, kupleráj (pejoratív), kupi (bizalmas), rumli (bizalmas), gyüleség (tájnyelvi), szerteség (tájnyelvi), széjjelség (tájnyelvi)
 • rendszertelenség, szabálytalanság, átláthatatlanság, áttekinthetetlenség
 • értelmetlenség, zöldség (bizalmas), badarság, marhaság, zagyvaság, zagyvalék, kuszaság, kuszáltság, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng)

elcsábít

ige
 • elszédít (bizalmas), behálóz, meghódít, elbolondít, elcsavarja a fejét (valakinek), magába bolondít, levesz a lábáról (valakit), elkap (szleng), ujja köré csavar, megejt (tájnyelvi)
 • elcsal, elbolondít
 • elszeret, elhódít, elszipkáz (szleng), elvarnyúz (szleng), lecsap a kezéről (szleng)

serked

ige
 • sarjad, serdül (tájnyelvi), serkedzik (tájnyelvi), nő, hajt, fakad, kibújik, kibúvik (régies), kifakad, kiütközik
 • pelyhedzik
 • kiserken, kibuggyan, szivárog, csöpög, csurog, gyöngyözik

rabol

ige
 • lop, haramiáskodik (régies), fosztogat, zsákmányol, dézsmál, prédál (régies), ragadoz (régies)
 • eltulajdonít, elvesz, elszed, kirámol (szleng), kicsontoz (szleng), kipucol (szleng), kifoszt, kirabol
 • elrabol, elragad (választékos), eloroz (választékos), elhurcol
 • harácsol, szerez, összelop, lopkod, happol (bizalmas), zabrál (pejoratív)
 • (szaknyelvi): benyúl, cserél (kártyában)

névsor

főnév
 • névjegyzék, lista, névlajstrom, lajstrom, katalógus, regiszter, nómenklatúra (idegen), jelenléti ív

nagyban

határozószó
 • javában, erősen
 • nagymértékben, nagy mennyiségben, nagy tételben

obsit

főnév
 • (régies): elbocsátás, elbocsátó levél, szabaduló levél

pszt

módosítószó
 • csend!, csöndet!, csendesen!, csitt!

nyakravaló

főnév
 • nyakkendő, nyakcsokor, kravátli (régies), kultúrmadzag (szleng), bikakötő (szleng), bocikötél (szleng), csirkebél (szleng), tyúkbél (szleng), nyakló (régies)
 • nyaksál, kendő
 • nyakék, nyaklánc, collier (választékos)

megvilágít

ige
 • megvilágosít (régies), bevilágít, kivilágít, fénybe borít (választékos)
 • (szaknyelvi): exponál (idegen)
 • rávilágít, fényt derít (valamire), világot derít (valamire), világosságot derít (valamire), fényt vet (valamire), megértet, tisztáz, megmagyaráz, elmagyaráz, értelmez, kommentál, illusztrál, szemléltet, demonstrál

odavisz

ige
 • odaad, odajuttat, átnyújt
 • odavezet, odakísér

ráad

ige
 • felad, felsegít, rásegít, ráhúz (bizalmas), ráerőltet, ráölt
 • hozzátesz, kiegészít, kipótol, megtold, megszaporít, megtetéz, hozzáad, meghosszabbít