oldalvonal szinonimái

főnév
 • partvonal, taccsvonal (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nagyít

ige
 • nagyobbít, felnagyít, növel, tágít
 • szélesít, öblösít, kiegészít
 • túloz, tódít, füllent, túlbecsül, felfúj, kiszínez, túljátszik, túlliheg (pejoratív), feltupíroz (bizalmas), elveti a sulykot
 • feldicsér, magas polcra emel, kiemel
 • fokoz
 • súlyosbít, erősít
 • (régies): öregbít

pipogya

melléknév
 • nyimnyám (bizalmas), tehetetlen, hitvány, puha, puhány, bátortalan, gyámoltalan, erélytelen, nyámnyila, alamuszi, katuska (tájnyelvi), tutyimutyi (bizalmas)
 • gyáva, beszari (szleng), majrés (szleng), szívbajos (szleng), kishitű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oldalvonal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyitott

melléknév
 • fogékony, érdeklődő, aktív, közösségi, társas, közvetlen, barátságos, extrovertált (idegen)
 • fedetlen, szabad, szabadtéri, lezáratlan
 • bekerítetlen
 • tátott, kitárt
 • megoldatlan, eldöntetlen

minisztertanács

főnév
 • kabinet, kormány, kormányzat

merőben

határozószó
 • egészen, teljesen, csupán, csakis, pusztán, teljességgel

meghajlít

ige
 • meggörbít, elgörbít, meghajt (tájnyelvi), lehajlít, elhajlít, deformál, görbeszt (tájnyelvi), begörbít, homorít, megdönt, előrehajlít

odakinn

határozószó
 • kinn, kint, odaki (régies), ott kint
 • külföldön(bizalmas)

összehangol

ige
 • összhangba hoz, egybehangol, harmonizál
 • egyeztet, koordinál, összeigazít, szinkronba hoz, szinkronizál (idegen), egységesít, szabályoz
 • arányosít, arányít, hozzáigazít

leutazik

ige
 • lemegy, leugrik, lefárad
 • lerándul, leruccan
 • (távolságot): leutaz, megtesz

lenéző

melléknév
 • lekicsinylő, lefitymáló, fölényes, fölényeskedő, fensőbbséges, leereszkedő, vállveregető, lekezelő, megvető, lebecsülő, lesajnáló (szleng)
 • kevély

kályha

főnév
 • tüzelő (régies), kemence (régies), kandalló (régies), böske (tájnyelvi)

machinál

ige
 • mesterkedik, ármánykodik, fondorkodik, ravaszkodik, áskálódik, piszkálódik, intrikál, fúr (valakit) (bizalmas), mószerol
 • ügyeskedik, taktikázik, manipulál, kombinál, variál (bizalmas)

összevisszaság

főnév
 • rendetlenség, felfordulás, fejetlenség, anarchia, fejvesztettség, zavar, zűrzavar, zűr, káosz, konfúzió (választékos), tohuvabohu (választékos), szemétdomb, kupleráj (pejoratív), kupi (bizalmas), rumli (bizalmas), gyüleség (tájnyelvi), szerteség (tájnyelvi), széjjelség (tájnyelvi)
 • rendszertelenség, szabálytalanság, átláthatatlanság, áttekinthetetlenség
 • értelmetlenség, zöldség (bizalmas), badarság, marhaság, zagyvaság, zagyvalék, kuszaság, kuszáltság, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng)

periódus

főnév
 • szakasz, rész, stádium, fázis, etap
 • egység, ütem, ismétlődés
 • idő, időszak, időtartam, időköz, kor, korszak, éra, ciklus, intervallum, epocha (régies)
 • (szaknyelvi): körmondat

elnáspángol

ige
 • elver, megver, megrak, elnadrágol, elfenekel, elpáhol, megvesszőz, megpálcáz, helybenhagy, elagyabugyál, eltángál, elpüföl, eldönget, elcsépel (bizalmas), megruház (bizalmas), elrak (bizalmas), megdádáz (bizalmas), cincáz (tájnyelvi) Sz: kiporolja a nadrágját

szájharmonika

főnév
 • harmonika, pofagyalu (tréfás)

retesz

főnév
 • tolózár, tolóka, kallantyú, zár, rigli (bizalmas), csukó (tájnyelvi), závár (régies), ajtószegező (régies)

ólom

főnév
 • feketeón (régies), plumbum (szaknyelvi)

nyers

melléknév
 • főtlen, fővetlen, sületlen, forralatlan
 • friss, zöld (gyümölcs, zöldség)
 • kikészítetlen, megmunkálatlan, cserzetlen, finomítatlan, csiszolatlan, beavatatlan, feldolgozatlan
 • natúr, érdes
 • vakolatlan
 • kezdetleges, kidolgozatlan, vázlatos, hevenyészett, odavetett, első, elnagyolt
 • udvariatlan, faragatlan, bárdolatlan, neveletlen, modortalan, műveletlen, goromba, otromba, durva, kíméletlen, kemény, vad, rideg, kegyetlen, érzéketlen

öntöde

főnév
 • öntőműhely, öntő, olvasztóüzem

rendszeres

melléknév
 • szisztematikus, rendszerezett, rendezett, pedáns, rendes, tervszerű, módszeres, tudományos, metodikus (szaknyelvi), következetes
 • periodikus (idegen), ismétlődő
 • állandó, fix, gyakori
 • rendszeresített, szabványozott, reguláris (szaknyelvi), szabványosított, standard

ornitológia

főnév
 • madártan

mokány

melléknév
 • zömök, izmos, erős, keménykötésű, vaskos
 • szívós, stramm (bizalmas), belevaló (bizalmas), rátermett, bátor, kemény
 • önérzetes, határozott, hetyke (régies), kackiás, karakán
 • (régies): durva, vad, goromba, nyers, paraszt, idomtalan

örvendezik

ige
 • örül, ujjong, örömét leli, örvend, fel van dobva (bizalmas), kiugrik a bőréből

részleges

melléknév
 • korlátozott, parciális (idegen), partikuláris (idegen), részbeni, rész, részlet
 • hiányos, csonka
 • szűk körű