lehető szinonimái

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felszökik, fölszökik

ige
 • felugrik, felszökken, felpattan
 • feltör, előtör, felbuzog, kilövell, kibugyog, magasra csap, egekig csap
 • (láz): felmegy, felemelkedik, felszalad, magasra szökik, magasra ugrik

köz1

főnév
 • sikátor, mellékutca, átjáró
 • hely, hézag, hasadék, repedés, bemélyedés, szakasz, térköz, távolság
 • terület, térség
 • időköz, intervallum
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lehető szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lánctalp

főnév
 • hernyótalp, hernyólánc

kokárdavirág

főnév
 • bagolyszem, papagájvirág, szépasszony szeme

kiterjeszkedik

ige
 • kiterjed (terület), elnyúlik, átnyúlik, elhelyezkedik, elterül, húzódik
 • (hatás): szétterjed, szétárad, elterjed, kiszélesedik, kibontakozik

kertel1

ige
 • köntörfalaz, köntörfarol (tájnyelvi), köntörfaroz (tájnyelvi), hímez-hámoz, ötöl-hatol, mellébeszél, kerülget, csűr-csavar, taktikázik, kitér, kibúvót keres, elhomályosít, eltitkol

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

macskazene

főnév
 • zenebona, hangzavar, kakofónia (szaknyelvi), nyávogás, nyivákolás, vernyákolás (tájnyelvi)

univerzális

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, általános, átfogó, generális
 • sokoldalú

játékos II.

főnév
 • sportoló, versenyző, induló, résztvevő

ismertet

ige
 • előad, elmond, kifejt, bemutat, tanít, tudomásra hoz, fejteget, elbeszél, megmagyaráz, tájékoztat, előterjeszt, taglal, körvonalaz, beszámol, referál, tálal (bizalmas), recenzeál (szaknyelvi)

fogyatékosság

főnév
 • hiányosság, elégtelenség, pontatlanság, negatívum
 • testi hiba, gyengeelméjűség, tökéletlenség, csökkent képesség, sérülés, defekt (régies), betegség, visszamaradottság, elégtelenség

jövendő I.

melléknév
 • leendő, majdani, későbbi, elkövetkező, várható, közelgő, holnapi
 • gyanítható, sejthető, prezumptív (régies)

malícia

ige
 • (választékos): gúny, kajánság, rosszmájúság
 • rosszindulat, rosszhiszeműség, rossznyelvűség

meghagy

ige
 • eltesz, megtart, rezervál, felhagy (tájnyelvi), megkímél
 • félretesz, megtakarít, félrerak, megspórol (bizalmas)
 • kiad, elrendel, megparancsol, preskribál (idegen), hagyakol (tájnyelvi), rendel, lelkére köt, utasít, utasítást ad, előír, rendelkezik
 • végrendelkezik, hagyakozik (tájnyelvi), hátrahagy
 • elismer, megállapít
 • elraktároz, tartalékol

beiktat

ige
 • hivatalba állít, kinevez, inaugurál (idegen), installál (régies)(valakinek)
 • beír, beleír, feljegyez, bekönyvel, lajstromoz, inskribál (idegen), bejegyez, regisztrál, felvesz, bevezet, (nyilvántartásba) besorol
 • közbeiktat, belesző, betold, betesz, befértet, beszúr, beleszúr, bedolgoz, beledolgoz, belevesz, belefoglal, beilleszt, beleilleszt

odatartozik

ige
 • kötődik (valamihez), egybetartozik (valamivel)

molnár

főnév
 • malmos (régies), molinár (régies), őrlő (régies)

lehull

ige
 • leesik, aláhull (választékos), porba hull (választékos), lezuhan, lepottyan, leomlik
 • lepattog, lepereg, lepotyog, leporlik, lemállik, leválik, lecsordul (tájnyelvi), ledől (tájnyelvi)
 • lefut (csillag), lehanyatlik

lakat

főnév
 • zár
 • retesz

levonat

főnév
 • nyomat, kefelenyomat, kefe (bizalmas), másolat, lehúzás, korrektúra (szaknyelvi)

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)

lemészárol

ige
 • levág, legyilkol, lekaszabol, leöldös, kardélre hány, felkoncol, masszakrál (idegen), kiirt

konfekció

főnév
 • készruha

lopás

főnév
 • tolvajlás, eltulajdonítás, elcsenés, orozás (régies), félkézkalmárkodás (tájnyelvi)
 • (szellemi terméké): plágium (idegen), plagizálás (idegen), koppintás (szleng)
 • (pénzé): sikkasztás, furtum (régies), lopkodás, rablás, csempészés, csórás (szleng), koppintás (szleng), meglovasítás (szleng, tréfás), újítás (szleng), zabrálás (szleng), szajrézás (szleng), bugázás (szleng), megfújás (szleng), lenyúlás (szleng)
 • vole (szaknyelvi)

módszer

főnév
 • eljárás, mód, metodika, metódus, fogás (bizalmas), recept, technika, technológia, taktika, szisztéma, stratégia, út, hogyan