nevetgél szinonimái

ige
 • kacarászik, heherészik, kuncog, vihog, vihorászik, viháncol, pukkadozik, gurguláz, röhécsel, röhigcsél (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

idomul

ige
 • alakul, igazodik, alkalmazkodik, illeszkedik, simul, átállítódik, formálódik, hasonul

hegedű

főnév
 • szárazfa (régies), violino (idegen), violin (régies), cinige (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nevetgél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nagykorúság

főnév
 • felnőttség, érettség
 • szabadság, függetlenség, önállóság

megtesz

ige
 • véghezvisz, végrehajt, megcsinál, teljesít, elvégez, megcselekszik, eleget tesz (valaminek), effektuál (idegen), realizál, megvalósít, betölt, kivitelez, perfekcionál (idegen), keresztülvisz, eszközöl, művel, valóra vált
 • megfelel, alkalmas, megjárja
 • bejár, lejár, megjár, maga mögött hagy, fut, befut, végigjár, beutazik
 • (valakit valaminek): megválaszt, kikiált, rangra emel
 • megfogad, megjátszik, feltesz

megpirul

ige
 • megsül
 • megpörkölődik, megperzselődik, megég

malícia

ige
 • (választékos): gúny, kajánság, rosszmájúság
 • rosszindulat, rosszhiszeműség, rossznyelvűség

nekiveselkedik

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, nekilát, hozzálát, nekikezd, elkezd, nekigyürkőzik, munkához lát, rászánja magát

ólmos

melléknév
 • szürke, álmosító, ködös, nyomasztó
 • nehéz, súlyos

látomás

főnév
 • jelenés, káprázat, képzelődés, vízió, érzékcsalódás, látás (régies), álomkép
 • rémkép, tünemény, szellem, fantazma (régies), fantom, csalkép (régies), képzelem (régies)

küzdelmes

melléknév
 • rögös, göröngyös, hányatott, viharos, megerőltető, viszontagságos, nehéz, strapás (bizalmas)

ismeret

főnév
 • tudás, tudnivaló, hozzáértés, tájékozottság, tapasztalat, tudomás, isme (régies)

lehetőleg

határozószó
 • lehetőség szerint, ha mód van rá, amennyiben, lehetőképpen (régies)

ország

főnév
 • állam
 • birodalom, regnum (régies), haza, hon
 • föld
 • korona, uralkodás, uralom
 • királyság

összevet

ige
 • egybevet, hasonlít, összemér
 • azonosít
 • (régies): összesodor, összehoz
 • összegyűjt

élc

főnév
 • tréfa, vicc, humor, elméncség (régies), sziporka, bemondás (bizalmas), aranyköpés, szellemesség, adoma

sérelmes

melléknév
 • kellemetlen, fájdalmas, káros, sértő, bántó
 • jogtalan, jogsértő, igazságtalan, méltánytalan, hátrányos, kedvezőtlen

rabló I.

melléknév
 • tolvajló, fosztogató, harácsoló, haramiáskodó, garázdálkodó, zsákmányoló, prédáló (régies), zabráló (pejoratív)

névleg

határozószó
 • név szerint, nominaliter (régies)
 • formailag, látszólag, formaliter (régies)

nagyapa

főnév
 • nagyatya (választékos), nagypapa, nagyapó, apóka (bizalmas), apó, tata (bizalmas), nagytata (bizalmas), öregapa, papa, papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), nagyapi (bizalmas), mágó (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi), bapó (tájnyelvi), deda (tájnyelvi), epapa (tájnyelvi), másikapa (tájnyelvi)

óbester

főnév
 • (régies): ezredes

pszichikai

melléknév
 • lelki, lélektani

nyakleves

főnév
 • (bizalmas): pofon, pofás (bizalmas), arculcsapás, tasli (bizalmas), nyakonütés, nyakoncsapás, frász (bizalmas), füles, laska, csárdás (bizalmas), flemm (szleng), maflás (szleng), átszálló (szleng)

megvétóz

ige
 • vétót emel, óvást emel, megakadályoz, ellenez, megfellebbez

odavesz

ige
 • befogad
 • odaszámít, odasorol, besorol

pünkösd

főnév
 • Szentlélek ünnepe