megtekint szinonimái

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megsimogat

ige
 • megcirógat, megcirókáz (tájnyelvi), megsíkogat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megver, elpüföl (bizalmas), elpáhol (bizalmas), eltángál (bizalmas)

cilinder

főnév
 • fejfedő, kürtőkalap, kürtős kalap, cilinderkalap, klakk (régies), köcsögkalap (tréfás), figaró (régies), ködvágó (tájnyelvi), fenyővégkalap (tájnyelvi)
 • (régies): motorhenger
 • (régies): lámpaüveg
 • (tájnyelvi): palack, butélia
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtekint szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megles

ige
 • megfigyel, kiles, felderít, felfedez, kikémlel, kifürkész, kémszemlél (régies), elnéz (tájnyelvi), kivigyáz (tájnyelvi), megbazsint (tájnyelvi), megcserkél (tájnyelvi), szemmel tart, szemügyre vesz, obszervál (idegen)

lilaakác

főnév
 • glicínia, kékakác, kúszóakác

lerak

ige
 • letesz, lemálház, lehelyez
 • (aknát): telepít, elhelyez
 • (sínt): lefektet
 • leszállít (járműről)
 • (ruhát): levesz, levet
 • (vizsgát): letesz
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), lepocskondiáz (pejoratív), odamond (valakinek)

közönyös

melléknév
 • apatikus, fásult, érdektelen, semleges, passzív, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, nemtörődöm, egykedvű, halvérű, flegmatikus, impasszíbilis (idegen), indolens (idegen), blazírt, közömbös, indifferens (választékos), letargikus, tompa, kedvetlen, unott, lélektelen, kérges, se hideg, se meleg, se hús, se hal

megrövidül

ige
 • fogy, sorvad, megkurtul (régies), kisebbedik
 • csorbul, gyengül, mérséklődik, hátrányt szenved

mini I.

melléknév
 • parányi, picike, piciny, picurka, picuri, apró, aprócska, csepp, csöppnyi, pöttöm, kis, kicsiny, icipici, incifinci, pindurka, pinduri, miniatűr

zörget

ige
 • (szél): ráz, mozgat
 • kopog, kopogtat, kocogtat, zörög, dörömböl
 • csönget

kiszolgál

ige
 • ápol, vigyáz, támogat, segédkezik, segítségére van, használ (valakinek), hasznára van (valakinek), elősegít, javára szolgál (valakinek)
 • beáll, melléáll, csatlakozik, felcsap, beszegődik, rendelkezésre áll (valakinek)
 • felszolgál, szervíroz
 • kezel, ellát
 • eltölt, kitölt, leszolgál

kiönt

ige
 • kifolyat, kiürít, önt, kiömleszt, locsol, csurgat (bizalmas), öntöz, csepegtet, kidönt, kiloccsant, kilohint (tájnyelvi), elletyikel (tájnyelvi)
 • kidob, kiszór, kirak, lerak, kiborít
 • (haragot) kiad, kitálal, (szívet) kitár
 • megformál, formáz, formába önt, mintáz, megmunkál, alakít, kidolgoz, körvonalaz, alkot
 • (folyóvíz): kiárad, kicsap, kilép a medréből, kiözönlik, túlfolyik, kifakad (tájnyelvi)

hátgerinc

főnév
 • gerinc, gerincoszlop, gerinccsont (tájnyelvi), hátagerébe (tájnyelvi), spina dorsalis (szaknyelvi)

kocsiszín

főnév
 • villamoskocsiszín, remíz (idegen), garázs, fészer, kocsicsarnok

monitor

főnév
 • képernyő, display (idegen)
 • (szaknyelvi): hadihajó, páncélos

nekivág

ige
 • nekiindul, nekibódorodik (tájnyelvi), nekimegy
 • belefog, belevág, vállalkozik (valamire), nekifog, kezd, nekiugrik, merészel
 • nekiüt, nekicsap, odavág, hozzácsap, nekikoccan

cseppent, csöppent

ige
 • csepegtet, csurrant
 • (tájnyelvi): (tehenet) fej

prédikátor

főnév
 • pap, lelkipásztor, tiszteletes, hitszónok, igehirdető, térítő, hittérítő

összecsavar

ige
 • felgöngyölít, összegöngyöl, összeteker
 • összesodor, összefon, egybefon

megtérít

ige
 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz, kipótol, kiegyenlít
 • leró, fedez, visel
 • kárpótol, jóvátesz, helyrehoz, rekompenzál (idegen), kompenzál, kártalanít, kárpótlást nyújt
 • visszatérít, áttérít
 • (tájnyelvi): megfordít, visszafordít

megkopik

ige
 • elhasználódik, tönkremegy, elvásik, elvékonyodik, elnyűsződik (tájnyelvi), megválik (tájnyelvi), megviselődik (tájnyelvi)
 • elhalványul, elhalványodik (választékos), elhomályosodik (választékos), megfakul (választékos)
 • (tájnyelvi): megkopaszodik

mérleghinta

főnév
 • libikóka, lógabiga (tájnyelvi), lapinka (tájnyelvi), billenőhinta

öregkor

főnév
 • öregség, vénség, vénkor, aggkor, korosság, hajlott kor

megvitat

ige
 • megbeszél, megtárgyal, meghány, meghány-vet, megtanácskozik, diszkutál (régies), megfirtat (tájnyelvi)

lök

ige
 • lódít, dob, vet, bickéz (tájnyelvi), gór, taszít, taszajt (tájnyelvi), toszít (tájnyelvi), kandarít (tájnyelvi), tol, lendít
 • (szleng): beszél, dumál (bizalmas), szövegel (szleng)
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)

meztelen

melléknév
 • mezítelen, ruhátlan, pucér, csupasz, pőre, purdé (tájnyelvi), csóré (tájnyelvi), nudista, naturista, ádámkosztümös (tréfás), fedetlen, csurdé (tájnyelvi), rudi (szleng), takaratlan
 • kopasz, tar
 • pihétlen, tollatlan, szőrtelen
 • (növény): kopár, puszta, levéltelen, üres
 • (igazságos): nyers, leplezetlen, kendőzetlen

őszes

melléknév
 • deres, szürke, szürkés, őszülő