masamód szinonimái

főnév
 • (régies): varrólány, varrónő
 • (régies): kalaposlány, divatáruslány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túr1

ige
 • ás, forgat, fölhány
 • turkál, kotor, keresgél

adjusztál

ige
 • kikészít, csínoz (szaknyelvi), felszerel
 • átszerkeszt, átfésül, átjavít, átdolgoz
 • (tájnyelvi): üt, ver, ütlegel, püföl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a masamód szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lök

ige
 • lódít, dob, vet, bickéz (tájnyelvi), gór, taszít, taszajt (tájnyelvi), toszít (tájnyelvi), kandarít (tájnyelvi), tol, lendít
 • (szleng): beszél, dumál (bizalmas), szövegel (szleng)
 • (szleng): közösül, szeretkezik, koitál (idegen)

kulturálatlan

melléknév
 • műveletlen, iskolázatlan, faragatlan, bárdolatlan, közönséges, pallérozatlan, neveletlen, darabos, barbár, civilizálatlan, primitív, durva, vad, tudatlan, állatias, paraszt (durva), bunkó

közepette

névutó
 • közt, között, közben, kíséretében, idején

kiszámít

ige
 • kiszámol, meghatároz, megállapít, felbecsül, felmér, kiértékel, számot vet, összegez, összeszámol, megfejt, megold, kalkulál
 • kikövetkeztet, megjósol, jövendöl, jelez, megtervez

malac I.

főnév
 • disznó, süldő, hízó, coca, sertés, poci (tájnyelvi), röfi (bizalmas), disznófi (tájnyelvi)
 • (pejoratív): piszokfészek, koszfészek, szutyokmatyi
 • tintafolt, tintapecsét, paca
 • (szleng): szerencse, mázli, mák

megken

ige
 • megolajoz, bezsíroz, megvajaz, kiken (tepsit), bepacsmagol (bizalmas), bekenceficél (bizalmas), keneget
 • megveszteget, lefizet, megfizet, megvásárol, fölbérel, megvesz, lepénzel (bizalmas), korrumpál (idegen), házaz (régies), jattol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, elver, eltángál, elegyenget, eldönget, elpáhol, elnáspángol, megruház (bizalmas)

végtelen I.

melléknév
 • végetlen, vég nélküli, véghetetlen, végeláthatatlan, beláthatatlan, határtalan, korlátlan, parttalan, végeérhetetlen, elláthatatlan, végéremehetetlen (tájnyelvi)
 • folytonos, örök, örökkévaló, halhatatlan, elmúlhatatlan, szüntelen, megszakítás nélküli, szűnni nem akaró
 • nagyfokú, rendkívüli, nagy
 • feneketlen, mélységes, kiapadhatatlan, kimeríthetetlen, felmérhetetlen, mély, kifogyhatatlan, számtalan, tömérdek, tengernyi, gigászi, irdatlan

képviselet

főnév
 • mandátum (szaknyelvi), megbízatás, küldetés, követség, misszió, reprezentáció (idegen), helyettesítés
 • támogatás, pártolás, pártfogás, védelem, gyám, oltalom
 • (régies): delegáció, küldöttség
 • kirendeltség, fiók

kebelbarát

főnév
 • bizalmas, jó barát, kenyeres pajtás, testi-lelki jó barát
 • cimbora, haver (bizalmas)

gramofonlemez

főnév
 • hanglemez, lemez

kevésbé

határozószó
 • kisebb mértékben, kisebb fokban, nem annyira

megnyer

ige
 • megszerez, megkap, elnyer, hozzájut, szert tesz
 • behálóz, meghódít, rávesz, rábír, megagitál, meggyőz, levesz a lábáról, maga oldalára állít, beszervez
 • elvisz (bizalmas), elragadtat, elkápráztat, megfog

mentsvár

főnév
 • menedék, oltalom, védelem
 • menedékhely, búvóhely, rejtekhely, azílium (régies)

bojkott

főnév
 • embargó, kiközösítés, kirekesztés, kizárás, elszigetelés, izolálás, kapcsolat-megszakítás

ösztön

főnév
 • instinktus (idegen)
 • indíttatás, késztetés, motiváció
 • sugallat, sejtelem, sejtés, megérzés, intuíció, spuri (szleng)
 • (régies): ösztönzés, ösztönző erő
 • (tájnyelvi): ösztöke, karó, pálca

nyájas

melléknév
 • kedves, barátságos, szíves, szívélyes, jóindulatú, jóságos, kegyes (régies), jámbor, szelíd, emberséges, jószívű, készséges, előzékeny, kellemes, közvetlen, udvarias, joviális (régies), affábilis (régies)
 • mézesmázos, leereszkedő, behízelgő, émelyítő

masina

főnév
 • (bizalmas): gép, gépezet, munkagép, készülék, szerkezet, berendezés, műszer, szerkentyű (bizalmas), ketyere (bizalmas)
 • (régies): mozdony, vonat, lokomotív (régies)
 • (tájnyelvi): takaréktűzhely, tűzhely
 • (tájnyelvi): gyufa, gyufaszál, gyújtó (régies)
 • (tájnyelvi): szeszgyár

lohol

ige
 • siet, nyargal, vágtázik, fut, futkos, szalad, szaladgál, szaladozik, viharzik, lót-fut, talpal, rohan, lóstat (tájnyelvi)

megfésül

ige
 • (hajat): átfésül, kifésül, kibont
 • frizurát készít
 • gerebenez, megtisztít

névjegyzék

főnév
 • névsor, lista, index, névlajstrom, címjegyzék, katalógus, regiszter, nómenklatúra (szaknyelvi), onomasztikon (régies)

megágyaz

ige
 • ágyat vet, ágyat bont, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi), ágyaz, megvet (ágyat), megcsinálja az ágyat, felágyal (tájnyelvi)
 • beágyaz, ágyat bevet, összeágyaz
 • (szleng): elbánik (valakivel)

különböző

melléknév
 • eltérő, elütő, különnemű, heterogén, diszparát (idegen), hasonlíthatatlan, más, másféle, másmilyen, másfajta, másnemű, különfajú, ellentmondó
 • széthúzó, szétágazó, divergens (szaknyelvi)
 • különféle, különbféle (tájnyelvi), sokféle, többféle, változatos

meghatódik

ige
 • megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, elfogódik, megrendül, megindul (választékos), ellágyul, elolvad (bizalmas), elgyöngül

növénykert

főnév
 • füvészkert, botanikus kert