meteor szinonimái

főnév
 • hullócsillag, tűzgolyó (régies)
 • meteorkő, aeorit (idegen), meteorit

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyitott

melléknév
 • fogékony, érdeklődő, aktív, közösségi, társas, közvetlen, barátságos, extrovertált (idegen)
 • fedetlen, szabad, szabadtéri, lezáratlan
 • bekerítetlen
 • tátott, kitárt
 • megoldatlan, eldöntetlen

átrág

ige
 • keresztülrág, kirág, átlyukaszt, keresztülkoptat (régies)
 • átvergődik, áttanulmányoz, végigolvas, végigkérődzik
 • (problémát): megbeszél, agyonbeszél, agyondumál (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meteor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvitat

ige
 • megbeszél, megtárgyal, meghány, meghány-vet, megtanácskozik, diszkutál (régies), megfirtat (tájnyelvi)

másodperc

főnév
 • szekundum (szaknyelvi)
 • pillanat, szempillantás, villanat (régies), minuta (régies), minutum (régies)

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

látókör

főnév
 • horizont, látóhatár, szemhatár
 • érdeklődési kör

mennyezet

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

nád

főnév
 • bognárnád, fedőnád, lengenád
 • nádas
 • gyékény, káka, sás
 • (jelzőként): nádfonatú, vessző, fonott

kor

főnév
 • időszak, idő, éra, korszak
 • életidő (régies), életkor

kokárdavirág

főnév
 • bagolyszem, papagájvirág, szépasszony szeme

hiszen, hisz I.

kötőszó
 • mert, mivel, ugyanis, minthogy, mivelhogy, végtére

körítés

főnév
 • hozzávaló, mellékétel, köret, garnírung (bizalmas)

naplopó

melléknév, főnév
 • (pejoratív): munkakerülő, dologkerülő, dologtalan, kasza-kapa kerülő (tréfás), munkátlan, léhűtő, lézengő ritter, semmittevő, lusta, ingyenélő, csavargó, haszontalan, csirkefogó, henye, henyélő, aszfaltkoptató (bizalmas), lajha (régies), kupcihér (tájnyelvi), semmirekellő, mihaszna, hétlusta, pernahajder, here (pejoratív), potyaleső, lógós (bizalmas), flaszterkoptató (bizalmas), himpellér (régies), lustazsák (tájnyelvi), csoszoli (tájnyelvi), naplesi (tájnyelvi) Sz: borsót gömbölyít; büdös neki a munka; ecetet darál; elmenne a munka temetésére; homokot kötöz; jeget aszal; lencsét laposít; nem kap sérvet a munkától; nem szakad meg a dolgában; pénztáros az ingyenuszodában; repülőtéren sínváltó; úgy áll a munkához, hogy más is odaférjen; ül, mint a kopott gyöngy; várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön; verebet patkol; vinné a zászlót a munka temetésén; zabot hegyez; napnál fűtő

nyugi

főnév
 • (bizalmas): türelem, csigavér (bizalmas)
 • (hsz-szerűen): majd, idővel

definíció

főnév
 • meghatározás, értelmezés, definiálás

ráruház

ige
 • átruház, átenged, felruház (valamivel), megbíz, rábíz
 • ráírat

párbajsegéd

főnév
 • szekundáns (régies), segéd, megbízott, tanú

metsző II.

főnév
 • (szaknyelvi): sakter

megvalósítható

melléknév
 • kivihető, keresztülvihető, lehető, teljesíthető, végrehajtható, járható, lehetséges, elképzelhető, hihető, megtehető, praktikábilis (idegen), praktikus, reális

mozgató

melléknév
 • hajtó, lökő, mozgási, kinetikus (szaknyelvi), motorikus (szaknyelvi)
 • éltető, serkentő, ösztönző, stimuláló, motiváló
 • előidéző

pancsol

ige
 • lubickol, fürdik
 • pacskol (bizalmas), fröcsköl, locspol, locskol, lötyfötöl, lözsböl, lucskol, pacsál (tájnyelvi), pocsog (tájnyelvi), lepcsel (tájnyelvi)
 • (pejoratív): (ételt) kotyvaszt, készít
 • pepecsel, piszmog, tesz-vesz
 • (bort): vizez, hígít, hamisít
 • (tájnyelvi): pazarol, tékozol

mindössze

határozószó
 • csak, csupán, mindegyütt, összevéve (tájnyelvi)

megágyaz

ige
 • ágyat vet, ágyat bont, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi), ágyaz, megvet (ágyat), megcsinálja az ágyat, felágyal (tájnyelvi)
 • beágyaz, ágyat bevet, összeágyaz
 • (szleng): elbánik (valakivel)

mutáció

főnév
 • változat, variáció, variáns (szaknyelvi), alfaj

párás

melléknév
 • páradús, páratelt, nedves, nyirkos, ködös
 • (szem): fátyolos, könnyes, homályos