motoszkál szinonimái

ige
 • tesz-vesz, motoz, kotorász, piszmog (bizalmas), pepecsel (bizalmas), katat (tájnyelvi), motyorog (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), bíbál (tájnyelvi), babrityol (tájnyelvi)
 • zörög, neszez (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elsekélyesedik

ige
 • (vita): ellaposodik, elposványosodik, elsilányul, eliszaposodik

képző II.

főnév
 • szuffixum (szaknyelvi), formáns (szaknyelvi)
 • (bizalmas): tanítóképző, preparandia (régies)
 • szeminárium (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a motoszkál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meztelen

melléknév
 • mezítelen, ruhátlan, pucér, csupasz, pőre, purdé (tájnyelvi), csóré (tájnyelvi), nudista, naturista, ádámkosztümös (tréfás), fedetlen, csurdé (tájnyelvi), rudi (szleng), takaratlan
 • kopasz, tar
 • pihétlen, tollatlan, szőrtelen
 • (növény): kopár, puszta, levéltelen, üres
 • (igazságos): nyers, leplezetlen, kendőzetlen

megfizet

ige
 • megad, kiegyenlít, kifizet, visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, letörleszt, kvittel (idegen), kompenzál
 • díjaz, honorál, meghálál, viszonoz, gratifikál (régies)
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lefizet, felbérel, korrumpál (idegen), megvásárol, megvesz
 • (valamiért): lakol, meglakol, megbűnhődik, megszenved, pórul jár, megkeserül
 • (valakinek): megtorol, bosszút áll, megbosszul, visszavág

megbánt

ige
 • megsért, lelkébe gázol, önérzetébe gázol, becsületébe gázol, vét (valaki ellen), inzultál, sértéssel illet, elszomorít, belemar, belerúg, megsebez Sz: belegyalogol a lelkébe; belegázol a lelkivilágába

lelkiismeretlen

melléknév
 • erkölcstelen, gátlástalan, aggálytalan, tisztességtelen, kétszínű, képmutató, felelőtlen, állhatatlan, hanyag, kötelességmulasztó, perfid (idegen), tág lelkiismeretű (bizalmas)

módosul

ige
 • változik, alakul, modifikálódik (szaknyelvi), átalakul, transzformálódik, megváltozik, megmásul (régies), áthasonul (régies), átidomul (régies), elmozdul, eltolódik

netalán

határozószó
 • netán, esetleg, lehet hogy, véletlenül, talán, netalán, tán
 • hátha mégis

köves

melléknév
 • kavicsos, sziklás, kövezett, kövecseges (tájnyelvi)
 • kövezett
 • ékköves, drágaköves
 • kövecses (gyümölcs)

költözködik

ige
 • költözik, hurcolkodik, hurcolódik (régies), hordozkodik (tájnyelvi), hordozóskodik (tájnyelvi), hurnyászkodik (tájnyelvi), szedi a sátorfáját, elutazik
 • eltakarodik

huncut II.

főnév
 • kópé, lator, selma (régies), gézengúz, kujon (bizalmas), csirkefogó, himpellér

krónikus

melléknév
 • idült, tartós, huzamos, makacs, megrögzött

numerikus

melléknév
 • számbeli, szám szerinti, számszerű
 • számjegyvezérlésű (szaknyelvi)

organikus

melléknév
 • szerves
 • szervi, szomatikus, testi

döglődik

ige
 • végét járja, dögrováson van, döglős (tájnyelvi), gebed (tájnyelvi)
 • nyomorog, tengődik, sínylődik
 • betegeskedik
 • (bizalmas): (ügy) holtpontra jut, zátonyra fut

rettenet

főnév
 • rémület, ijedtség, ijedelem, félelem
 • irtózat, rémség, iszonyat, iszonyúság (választékos), borzalom, szörnyűség

pia

főnév
 • (szleng): alkohol, szesz, szeszes ital, itóka (bizalmas), tinta (szleng), tütü (szleng)

mozdulatlan

melléknév
 • moccanatlan, álló, merev, szoborszerű, nyugodt, élettelen, halott, holt Sz: mint a bálvány, úgy áll; úgy ül ott, mint egy csomó szentlélek
 • állandó, rögzített, fix (bizalmas), stabil, mozdíthatatlan, immobil (idegen)(idegen)

messzi I.

melléknév
 • távoli, távol eső, távol fekvő, félreeső, isten háta mögötti, eldugott

napsütés

főnév
 • napfény, verőfény, napmeleg (tájnyelvi), napvilág, nap, napsugárzás

pénzhiány

főnév
 • pénztelenség, pénzzavar, pénzszűke, szükség, szűkölködés, ínség, zsebláz (tréfás)

mutáció

főnév
 • változat, variáció, variáns (szaknyelvi), alfaj

meghatódik

ige
 • megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, elfogódik, megrendül, megindul (választékos), ellágyul, elolvad (bizalmas), elgyöngül

nélkül

névutó
 • hiányában, híjával, híján

pestis

főnév
 • dögvész, döghalál, dögmirigy (régies), csoma (régies), fekete halál (régies), mirigyhalál (régies)