ragyogás szinonimái

főnév
 • csillogás, tündöklés, szikrázás, sugárzás, verőfény, fényűzés, sziporkázás, fényelgés (régies), glanc (bizalmas), ragyogvány (régies)
 • fény, pompa, hivalkodás, nagyság, dicsőség
 • napsütés, fényesség, káprázat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pezsgő II.

főnév
 • habzóbor, sámpányer (régies)

beszolgáltat

ige
 • bead, lead, átad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ragyogás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prédikáció

főnév
 • szentbeszéd, beszéd, egyházi beszéd, igehirdetés, homília (idegen), hitszónoklat, intelem (régies)
 • (bizalmas): lelkifröccs (bizalmas), kioktatás, fejmosás (bizalmas), dörgedelem, korholás, dorgálás, megrovás, papolás, hegyi beszéd (szleng)

összepiszkít

ige
 • bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összeken, beszennyez, összemaszatol (bizalmas), összekoszol, bemocskol, összemocskol, összemázol, összesároz, összerondít (tájnyelvi)

őrizet

főnév
 • őrzés, fedezet, felügyelet, oltalmazás, megóvás, oltalom, védelem, őrző-védő szolgálat, őrség, kíséret, inspekció (idegen)
 • áristom (régies), fogság, rabság, szabadságvesztés
 • letartóztatás, őrizetbe vétel, detenció (idegen), személyfogság (régies)(bizalmas)
 • testőrség

növényház

főnév
 • melegház, üvegház, pálmaház, télikert

puszta I.

melléknév
 • kopár, kietlen, sivár
 • elhagyatott, elhagyott, megműveletlen, kihalt, néptelen, lakatlan, elfoglalatlan, elnéptelenedett
 • üres
 • színtiszta, hamisítatlan, kendőzetlen, leplezetlen
 • csupasz, meztelen

ritkán

határozószó
 • nagy ritkán, elvétve, elszórtan, alig, hébe-hóba, hébe-korba, néha, néha-néha, néhanapján, nagy néha, időnként, némelykor, egyszer-másszor, egyszer-egyszer, időközönként, hellyel-közzel, olykor-olykor, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, nemigen

minden I.

névmás
 • mind, az egész, az összes
 • mindegyik, akármelyik, bármelyik

mérgezett

melléknév
 • mérges, mérgező, toxikus (szaknyelvi), fertőzött, ártalmas, káros, veszedelmes, halálos, maszlagos (tájnyelvi), mételyező (tájnyelvi)

köhögés

főnév
 • köhécselés, köhintés, fulladozás, keh (régies)

moszat

főnév
 • alga, pörs (régies)
 • (tájnyelvi): maszat

rosszindulatú

melléknév
 • alattomos, komisz, perfid (idegen), rosszlelkű, gonosz, álnok, elvetemült, romlott, rosszhiszemű, rosszmájú, kárörvendő, kaján, maliciózus, rosszakaratú, ellenséges, kegyetlen, gyilkos, kíméletlen, csípős, szívtelen, acsarkodó, feketemájú (tájnyelvi), dusmán (tájnyelvi)
 • káros, ártalmas, halálos, gyógyíthatatlan, malignus (szaknyelvi)

sokrétű

melléknév
 • bonyolult, összetett, szerteágazó, sokoldalú, átfogó, komplex (idegen), sokszínű, széles körű, szövevényes

feltámaszt, föltámas

ige
 • megtámaszt, alátámaszt, aládúcol, felpolcol, felpockol (tájnyelvi), feltombol (tájnyelvi)
 • életre kelt, megelevenít, újjáéleszt, feléleszt, életre támaszt (régies)
 • felelevenít, felébreszt, felpezsdít, újrakezd

térképész

főnév
 • kartográfus

színültig

határozószó
 • tele, színig, csordultig, telis-tele, csurranásig (tájnyelvi), színest (tájnyelvi), zsúfolásig

ráhúz

ige
 • felhúz, behúz, beránt, beborít, betakar
 • ráad, ráborít, ráterít, rátesz, ráhelyez, rárak, felhúz, ráerőltet, rákényszerít, rátukmál, rásóz (bizalmas)
 • ráver, rávág, rácsap, rásújt, rásuhint, végigvág (valamin, valakin), setten (régies), rásuppant (régies), rácsíp (régies)
 • ráépít, megtold, kitold
 • hozzátold, hozzáad
 • alkalmaz, rávonatkoztat, rászab
 • rázendít, rákezd, ráránt (régies)

pótülés

főnév
 • pótszék
 • csapóülés, utóülés, tyúkrázda (bizalmas)

rendszerint

határozószó
 • nagyrészt, többnyire, gyakran, gyakorta, általában, szokásszerűen, rendszeresen, rendesen, ismételten

szezon

főnév
 • idény, évad

ráró2

főnév
 • kerecsensólyom

összpontosul

ige
 • koncentrálódik, egyesül
 • tömörül

retteg

ige
 • fél, remeg, tart (valakitől), reszket, cidrizik (bizalmas), majrézik (szleng), trémázik (szleng), be van gazolva (bizalmas), be van rezelve (bizalmas)
 • borzad, irtózik, iszonyodik

színművész

főnév
 • színész, aktor (régies), teátrista (régies), színjátszó (régies), előadóművész, Thália papja (választékos)