nadír szinonimái

főnév
 • (szaknyelvi): talppont, mélypont

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alapfeltétel

főnév
 • előfeltétel, sine qua non (idegen)

megolvas

ige
 • (tájnyelvi): megszámlál, megszámol, összeszámol, számba vesz, kalkulál
 • (tájnyelvi): elolvas, felolvas, végigolvas
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nadír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mondvacsinált

melléknév
 • (pejoratív): látszólagos, keresett, színlelt, mesterkélt, erőltetett, hamis, hajánál fogva előrángatott, kiagyalt, kitalált
 • (tájnyelvi): megrendelt, megrendelésre készült
 • törvénytelen (gyermek)

megkötés

főnév
 • kikötés, előírás, korlát, korlátozás, szabályozás, feltétel, kívánság, követelés, megszorítás, záradék, toldalék, biztosíték, kondíció (szaknyelvi)

megfordul

ige
 • hátrafordul, visszafordul, visszanéz, visszatekint
 • hátraarcot csinál, sarkon fordul, megperdül, megserdül (tájnyelvi), megpenderedik, megpenderül, körülfordul
 • visszájára fordul, megváltozik
 • oda-vissza megjár, térül-fordul
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), múlik (valakin, valamin)
 • (valahol): időzik, időt tölt
 • (gondolat): felbukkan, felvetődik, megjelenik

levegőzik

ige
 • szellőzik, szellőzködik, kiszellőzteti magát, lélegzik, lélegzetet vesz, légfürdőzik, légfürdőt vesz, luftol (szleng)
 • kifújja magát

munkásnegyed

főnév
 • szegénynegyed, proletárnegyed, nyomornegyed
 • iparnegyed

nyerő

melléknév
 • nyertes, győztes, bajnok, favorit
 • (szleng): menő (szleng), szuper (bizalmas)
 • klassz (bizalmas), oké (szleng)
 • (tájnyelvi): sarkantyú

kripta

főnév
 • sírbolt, sírboltozat, sírkamra, síremlék, holtalag (régies)
 • altemplom, sírkápolna
 • katakomba (idegen)

közbiztonság

főnév
 • közbátorság (régies)

igenis I.

módosítószó
 • igen, jó, úgy van, rendben, nagyon is, igaz, mindenesetre, természetesen, persze, ühüm (bizalmas), oké (bizalmas)

lajstromoz

ige
 • felír, feljegyez, nyilvántart, regisztrál, katalogizál
 • összeszámlál, leltároz

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

önfeledt

melléknév
 • elragadtatott, mámoros, bódult, lelkesült, boldog, gyönyörittas (választékos), diadalittas (választékos), örömittas, részeg, ittas, megrészegült, eufórikus (idegen), eksztatikus (idegen), emelkedett (hangulat)
 • önkéntelen, ösztönös, reflexszerű

egészségügyi II.

főnév
 • szanitéc, sebesülthordozó, sebesültszállító, dögész (szleng)

rosszindulatú

melléknév
 • alattomos, komisz, perfid (idegen), rosszlelkű, gonosz, álnok, elvetemült, romlott, rosszhiszemű, rosszmájú, kárörvendő, kaján, maliciózus, rosszakaratú, ellenséges, kegyetlen, gyilkos, kíméletlen, csípős, szívtelen, acsarkodó, feketemájú (tájnyelvi), dusmán (tájnyelvi)
 • káros, ártalmas, halálos, gyógyíthatatlan, malignus (szaknyelvi)

pólya

főnév
 • babadunyha (tájnyelvi), dunnika (tájnyelvi), póka (tájnyelvi)
 • fásli, kötszer, kötözőpólya, mullpólya (szaknyelvi), kötelék, gézpólya, vászonpólya, sebpólya, bandázs (idegen)
 • (régies): pelenka

nagyapa

főnév
 • nagyatya (választékos), nagypapa, nagyapó, apóka (bizalmas), apó, tata (bizalmas), nagytata (bizalmas), öregapa, papa, papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), nagyapi (bizalmas), mágó (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi), bapó (tájnyelvi), deda (tájnyelvi), epapa (tájnyelvi), másikapa (tájnyelvi)

modor

főnév
 • magatartás, magaviselet, viselkedés, föllépés, habitus, stílus, tónus (régies), hangnem, manír (régies), tenor (régies)

nevetés

főnév
 • derültség, kacaj, kacagás, kacarászás, kuncogás, hahota, hahotázás, röhej, röhögés, vihogás, vihorászás, nyerítés (pejoratív), visítás
 • mosolygás, vigyorgás
 • derű, jókedv, vidámság, vígság

pityke

főnév
 • fémgomb, rézgomb, sárgaréz gomb

naplemente

főnév
 • napnyugta, napnyugat (választékos), napszállta, napszállat (régies), napáldozat (régies), napszentület (tájnyelvi), naphajlat (tájnyelvi), alkony, alkonyat, alkonypír, esthajnal (régies), szürkület, esthomály

megnő

ige
 • megnövekedik, megnövekszik, megnyúlik, felnyurgul (tájnyelvi), megnagyobbodik, kifejlődik, felnő, fölnevelkedik, felcseperedik (tájnyelvi), megembereskedik (tájnyelvi) Sz: nem lehet már az ágy alá dugni; kinőtt az Isten markából
 • megnagyobbodik, megszaporodik, meggyarapodik, felhalmozódik, kiterjed
 • elharapódzik, felgyorsul, felfokozódik
 • (tájnyelvi): megterem, kinő, kisarjad

nulla II.

főnév
 • senkiházi, nímand (bizalmas)
 • (jelzőként): értéktelen, haszontalan, jelentéktelen
 • (szleng): vacak, nudli (szleng), túró (szleng), lópikula (durva), szar (durva)

polgár

főnév
 • állampolgár
 • cívis, városlakó
 • lakos, lakó
 • (régies): tőkés, burzsoá, patrícius (idegen)
 • (tájnyelvi): kisiparos, kiskereskedő, kisgazda, parasztgazda, gazdálkodó