kopogtat szinonimái

ige
 • vizsgál, meghallgat, hallgatózik
 • kopog, ír, gépel, pötyög (bizalmas)
 • kalapál
 • kopog, zörget, kocogtat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

légszomj

főnév
 • levegőhiány, oxigénhiány
 • fulladás, fulladozás, fuldoklás, nehézlégzés, aerofobia (szaknyelvi)

nyomorúság

főnév
 • nyomor, ínség, koldusbot, nélkülözés, éhezés, szükség, szegénység, szűkölködés, tengődés, córesz (szleng), nincstelenség, hiány, szorultság, mizéria (bizalmas)
 • baj, szenvedés, csapás, vesződség, kár, szerencsétlenség, boldogtalanság, jajság (tájnyelvi), balszerencse, kín, viszontagság, hányattatás
 • betegség, nyavalya, kórság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kopogtat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiváltságos

melléknév
 • kivételezett, kivételes, privilegizált (idegen), kitüntetett, előnyös
 • (régies): sajátos, sajátságos, különleges, megkülönböztetett

kérdez

ige
 • tudakol, tudakozódik, tudakozik (tájnyelvi), tudakolódik, érdeklődik, puhatol, kérdezősködik, firtat, kérd, kérdezget, cenzeál (idegen), informálódik, faggat, nyaggat, vallat

kazal

főnév
 • rakás
 • halom, csomó
 • asztag, boglya, petrence

írástudó I.

melléknév
 • tanult, iskolázott, művelt

komód

főnév
 • fiókos szekrény, fehérneműs szekrény, sublót (tájnyelvi), sifonér (tájnyelvi)

krém

főnév
 • paszta, kenőcs, pomádé (régies), kence, ír, kenet (régies), balzsam
 • tortakrém
 • elit, színe-java (valaminek), színe-virága (valaminek)

télikabát

főnév
 • nagykabát
 • bunda, bekecs (tájnyelvi), ködmön, csurak (tájnyelvi), csurákli (tájnyelvi), csurapé (tájnyelvi)

hímez

ige
 • kézimunkázik, kivarr (tájnyelvi), hímet varr, tűz, zsinóroz
 • fest, ékesít, tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít
 • (tájnyelvi): kertel, óvatoskodva beszél, hímez-hámoz, mellébeszél
 • (beszédet) szépít, cifráz, köntörfalaz

helyesel

ige
 • egyetért, bólint, rábólint, igenel, jóváhagy, approbál (régies), helybenhagy, beleegyezik, akceptál (idegen), hozzájárul
 • javasol, javall, tanácsol, helyt ad, ajánl, pártol, támogat

fantázia

főnév
 • képzelet, képzelőerő, képzelőtehetség, lelemény, kreativitás
 • ábránd, ábrándkép, látomás, álmodozás, képzelődés, merengés, fantazmagória, hallucináció, légvár, álomvilág, agyszülemény

hordár

főnév
 • teherhordó, tróger (bizalmas), fogdmeg (bizalmas), hórukk-ember (bizalmas), szállító, hamal (idegen)
 • küldönc, kifutó, közszolga (régies), levélhordó, kézbesítő

kutató II.

főnév
 • tudós, felfedező
 • (bizalmas): kutatóterem
 • laboratórium, labor

lelécel

ige
 • (szleng): eltávozik, elfut, eltűnik, elmenekül, elszökik, odébbáll, elillan, kereket old, elszelel, olajra lép (szleng), elpárolog (bizalmas), lelép (bizalmas), megpattan (szleng), lekopik (szleng), dobbant (szleng), ellóg (szleng), elspurizik (szleng), elhúzza a csíkot (szleng), télakol (szleng)

álruha

főnév
 • álöltözet, álöltözék, jelmez, maszk, maskara (bizalmas), álca (régies), bugyola (régies)
 • álarc, lepel

módjával

határozószó
 • mértékkel, mértékletesen, móddal (tájnyelvi), csínján, takarékosan, képesleg (tájnyelvi), képesint (tájnyelvi)

meghajt1

ige
 • hajt, hajszol, megkerget, megszalaszt, megfuttat, meghajszol, elcsigáz, megzavar, sarkall, ösztönöz, ösztökél, buzdít
 • tisztít, purgál (régies), laxál (idegen)
 • mozgásba hoz, megindít, elindít
 • (meghajtja magát): meghajol, köszön, bókol (régies)

korabeli

melléknév
 • egykorú, kortárs, egyidejű, szinkrón (idegen)
 • korhű, stílszerű, stílusos

kitörés

főnév
 • kinyomulás, kiáradás, kirontás, kirohanás, roham, támadás, kizajlás (idegen)
 • kirobbanás, felrobbanás, feltörés (gejzíré), szétrepedés, dübörgés, morajlás, explózió (idegen), explodálás (idegen)
 • indulatkitörés, dühkitörés, dühroham, felfortyanás, kifakadás, kirobbanás, kirohanás, erupció (idegen), őrjöngés, jajdítás (régies), önkívület, dili, hisztéria, paroxizmus (szaknyelvi)
 • felharsanás (nevetésé)

következmény

főnév
 • eredmény, hatás, kihatás, gyümölcse (valaminek), folytatás, utózönge, utóhatás, fejlemény, folyomány, okozat, kimenetel, kimenet, utózmány (tréfás)
 • hátulütő
 • zárótétel, konklúzió, következtetés, konzekvencia (szaknyelvi)

megfájdít

ige
 • megsajdít (tájnyelvi)

kotyvalék

főnév
 • keverék, elegy, zagyvalék, habarék, pancs, pacsmag, lötty, moslék, gezemice (tájnyelvi)

kerítés

főnév
 • körbevevés, rácsozás, karózás, kikarimázás, kertelés
 • lésza (tájnyelvi), árkolat (régies), gyepű (tájnyelvi), karvas, fal, sövény, élősövény, sövényfal, sövényezet (régies), korlát, palánk, kertelet (régies)
 • megszerzés
 • lopás, orozás (régies), rablás
 • kerítőhalászat
 • leánykereskedés, leánykereskedelem
 • közvetítés

közhely

főnév
 • (régies): nyilvános hely, köztér
 • szólam, sablon, semmitmondás, általánosság, frázis, banalitás, trivialitás (idegen), klisé, sztereotípia (idegen), locus communis (idegen, szaknyelvi), sarkigazság

meggyorsul

ige
 • meglódul, megélénkül