helvét szinonimái

melléknév, főnév
 • svájci
 • helvét hitvallású, református, kálvinista, kálomista (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

magyaros

melléknév
 • magyar, hazai, honi
 • (étel): fűszeres, csípős, nehéz
 • (szaknyelvi): hangsúlyos, ütemhangsúlyos

papírmunka

főnév
 • irodai munka, adminisztráció, bürokrácia
 • papírhajtogatás, origami (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a helvét szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harmadízben

határozószó
 • harmadszor, harmadjára, harmadszorra

gépjármű

főnév
 • gépkocsi, jármű, autó, személyautó, kocsi, automobil (régies), tragacs (szleng), járgány (bizalmas), csotrogány (szleng)
 • teherautó, tehergépkocsi

fürdés

főnév
 • tisztálkodás, mosdás
 • fürdőzés, strandolás

félszeg

melléknév
 • ügyetlen, gátlásos, félénk, bátortalan, visszahúzódó, esetlen, idétlen, bumfordi, suta, gyámoltalan, zavart, timid (idegen)
 • kényelmetlen, visszás, zavaró, zavarba ejtő
 • (tájnyelvi): ferde, egyoldalú, rézsútos, féloldalas, csálé, kajla (tájnyelvi)

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

hullám

főnév
 • tajték, hab, ár
 • hullámzás, hullámverés, hullámtörés
 • hullámfürdő
 • hajhullám, dauer (szaknyelvi)
 • rádióhullám

puszta I.

melléknév
 • kopár, kietlen, sivár
 • elhagyatott, elhagyott, megműveletlen, kihalt, néptelen, lakatlan, elfoglalatlan, elnéptelenedett
 • üres
 • színtiszta, hamisítatlan, kendőzetlen, leplezetlen
 • csupasz, meztelen

esztendős

melléknév
 • éves, egyéves

erőszak

főnév
 • kényszer, kényszerítés, kény (régies), erőhatalom (régies), agresszió, erőszakolás, erőszakoskodás, erőszakosság, agresszivitás, violencia (idegen), ököljog, hatalmaskodás, basáskodás, törvénytiprás, jogtiprás
 • terrorcselekmény, robbantás, robbantgatás
 • nemi erőszak, megerőszakolás, liliomtiprás, megbecstelenítés, meggyalázás, megrontás
 • terror, rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom

cián

főnév
 • ciánkáli

fantázia

főnév
 • képzelet, képzelőerő, képzelőtehetség, lelemény, kreativitás
 • ábránd, ábrándkép, látomás, álmodozás, képzelődés, merengés, fantazmagória, hallucináció, légvár, álomvilág, agyszülemény

idegen

melléknév
 • ismeretlen, külföldi, kívülálló, távol álló (valakitől), külhoni, külországi, peregrinus (régies), jövevény, átutazó, jöttment
 • szokatlan
 • nyugtalanító, visszatetsző
 • tartózkodó, közömbös, hideg (magatartás)

ítélethirdetés

főnév
 • ítélethozatal

korhol

ige
 • dorgál, pirongat, megszid, megfedd, megró, leckéztet, megszól, letol (bizalmas), lehord (bizalmas), szapul (bizalmas), ostoroz, regnál (tájnyelvi)

kezel

ige
 • működtet, irányít, szabályoz, dolgozik (valamivel), járat, használ, bánik (valamivel), manipulál, kézben tart
 • gyógyít, gondoz, ápol, gyógykezel, kúrál, istápol, gyámolít, ellát
 • karbantart, felügyel, ellenőriz, feltölt
 • gazdálkodik, sáfárkodik (régies), forgat
 • (bizalmas): kezet fog, kezet szorít, parolázik, jattol (szleng), kezet ad

helyesírás

főnév
 • ortográfia (szaknyelvi)

haragos II.

főnév
 • ellenség, rosszakaró, ellen (választékos), vetélytárs, rivális, ellenlábas

holland, hollandi

melléknév, főnév
 • hollandiai, hollandus (választékos), németalföldi

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér

hézagos

melléknév
 • foghíjas, ritkás, lyukas, lékelt, kihagyásos, szaggatott, töltetlen (régies)
 • hibás, hiányos, fogyatékos, csonka, kidolgozatlan, befejezetlen

gomb

főnév
 • pityke, boglár (régies)
 • fogantyú, markolat
 • nyomógomb, kapcsológomb, billentyű, kioldógomb

hosszúnadrág

főnév
 • pantalló

kevert

melléknév
 • elegyített, elegyes, vegyes, kombinált, sokféle, sokrészű, különféle, felemás, korcs (szleng), keresztezett, hibrid, heterogén