őslakó szinonimái

főnév, melléknév
 • bennszülött, őshonos, belföldi, őslakos, autochton (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

békülékeny

melléknév
 • engedékeny, engesztelhető, konciliáns (idegen)

stréber

főnév
 • törtető, talpnyaló, nyalizó (szleng)
 • (jelzőként): túlbuzgó
 • buzgómócsing (szleng), güzü (szleng), magoló, biflázó (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őslakó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ostoba

melléknév, főnév
 • buta, tökkelütött, korlátolt, balga, üresfejű, féleszű, tyúkeszű, fajankó, nehézfejű, hülye, idióta, hólyag, süsü (bizalmas), félcédulás, szamár, együgyű, bárgyú, oktalan, tökfej, gyagya, sötét (bizalmas), fúrtagyas (régies) Sz: a kovács se tudna neki észt koholni; annyi esze sincs, mint egy tyúknak; az anyja alól is vasvillával vették el; bámul, mint borjú az új kapura; buta, mint a lúd; csupa csiriz a fejében; fél tehenet se ér az esze; ha zacskóba kötné az eszét, megenné a kutya; híg az agyveleje; kevés van a sótartójában; majd megbődül; megbődül a borjú benne; morzsa esze sincs; néz, mint birka az új kapura; nincs annyi esze, mennyi egy dióhéjba beleférne; olyan, mint a fejetlen láb; tizenkét ökör fel nem ér az eszével; tök a feje, gané a veleje; tudatlan, mint a szamár; úgy bámul, mint a sült hal; üres a felház; vasvillával vették el az anyjától
 • meggondolatlan, értelmetlen, nevetséges, oktondi, botor, esztelen, képtelen, visszás, felelőtlen, semmitmondó, üres

nagyképűsködik

ige
 • nagyzol, feltűnősködik, fölényeskedik, felvág, megjátssza magát, pózol, felfújja magát, fontoskodik, tetszeleg Sz: adja a bankot

munkabér

főnév
 • bér, munkadíj, díjazás, fizetés, fizetség, honorárium, illetmény, járandóság, javadalmazás, juttatás, zsold (szleng), kereset, keresmény (régies), sallárium (régies)

megszüntetés

főnév
 • beszüntetés, megsemmisítés, eltörlés, eloszlatás, berekesztés, lezárás
 • érvénytelenítés, hatálytalanítás, hatályon kívül helyezés
 • orvoslás

önsanyargatás

főnév
 • önkínzás, aszkézis (idegen), önostorozás, flagellálás (idegen), önmegtagadás

passzus

főnév
 • (választékos): szakasz, rész, paragrafus, hely, bekezdés, egység, fejezet
 • (régies): útlevél
 • marhalevél, járatlevél, marhajárat, marhapasszus, rédia (tájnyelvi)

martalék

főnév
 • (régies): zsákmány, préda, konc, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • (választékos): áldozat, préda

mágnestű

főnév
 • delejtű (régies)

kerekes

főnév
 • (régies): kerékgyártó, kerékács (régies), kollár (tájnyelvi), bognár

megbüntet

ige
 • megfenyít, büntetéssel sújt, meglakoltat, megfegyelmez, körmére koppint, megver, móresre tanít, elítél, elmarasztal, büntetést szab, ad neki (szleng), megfingat (durva)
 • megostoroz, megvesszőz
 • megbírságol, lebüntet (bizalmas), megbiriz (szleng), elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

pénzdarab

főnév
 • pénz, érme, fémpénz, aprópénz, váltópénz, batka (régies)
 • tantusz (régies)

prohibíció

főnév
 • tilalom, tiltás
 • alkoholtilalom, szesztilalom

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)

szemüveg

főnév
 • pápaszem (régies), okuláré (régies), ókula (régies), lornyon (régies), cvikker, kukucsüveg (tájnyelvi), monokli, kukker (szleng), üvegszem (tréfás), szem (tréfás)

savhiány

főnév
 • anaciditás (idegen)

összbenyomás

főnév
 • összhatás, összkép

orom

főnév
 • hegycsúcs, csúcs, hegytető, szirt, bérc, ormózat (régies)

pannon

melléknév
 • pannóniai
 • dunántúli

sajtóértekezlet

főnév
 • sajtótájékoztató, sajtókonferencia

összemegy

ige
 • (ruha): kisebbedik, zsugorodik, összehúzódik, szűkül, összeugrik
 • aszik, összeesik, összetöpörödik, megrökönyödik (tájnyelvi)
 • kocsonyásodik
 • (tej): megsavanyodik, megtúrósodik
 • megalszik
 • összeütközik, összefut, összeszalad, összekoccan, karambolozik, összecsattan

napszámos

főnév
 • napibéres, napidíjas
 • szolga, szegényparaszt

párduc

főnév
 • leopárd, panthera (idegen)
 • (régies): kacagány, mente

sasfészek

főnév
 • lovagvár, vár