mezei szinonimái

melléknév
 • szántóföldi
 • mezőgazdasági, földművelő
 • falusi, parasztos, vidéki
 • (bizalmas): egyszerű, hétköznapi, közönséges, átlagos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szórványos

melléknév
 • elszórt, szétszórt, ritka, ritkás, elszigetelt, gyér, kisszámú, sporadikus (idegen)

harctér

főnév
 • csatamező, csatatér, hadszíntér, front, harcmező, küzdőtér, ütközethely (régies), csatasík (régies), küzdhely (régies), vérmező (régies), vívótér (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mezei szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

méhkirálynő

főnév
 • anyaméh, méhanya, méh

mászkál

ige
 • csúszik-mászik, csúszkál
 • kószál, csavarog, cselleng, ténfereg, ődöng, kódorog, téblábol, bácorog (tájnyelvi), mászkerál (tájnyelvi), lötyög (bizalmas), lóg (bizalmas), császkál
 • járkál, jön-megy, jár-kel

majd2

határozószó
 • majdnem, csaknem, szinte, jóformán, jószerivel, jószerint (választékos)

lavór

főnév
 • mosdótál, mosdócsésze, kézmosó

méregfog

főnév
 • fullánk

nagyasszony

főnév
 • fejedelemasszony (régies), úrnő, asszony

kordon

főnév
 • kötél, záróvonal
 • sorfal

kollokvium

főnév
 • vizsga
 • tanácskozás, megbeszélés

hites I.

melléknév
 • esküdt, felesküdött, felesketett, törvényes, hivatalos
 • (régies): megbízható, hű, valódi, igazi, igaz, igazándi (tájnyelvi), eredeti

körömfeketényi

melléknév
 • kevés, apró, kicsi, körömnyi, szemernyi, parányi

napszúrás

főnév
 • hőguta, agydüh (régies)

nyújt

ige
 • növel, hosszabbít, szélesít, kiterjeszt, tágít, húz
 • (időt): halaszt, halogat, húz-halaszt, késleltet, elodáz
 • (tésztát): sodor, serít (tájnyelvi), pödör (tájnyelvi), lapít (tájnyelvi), gyúr
 • közelít
 • tart (valami felé)
 • ölt (nyelvet)
 • átnyújt, átad, ad
 • juttat, biztosít, rendelkezésre bocsát, kínál, szolgáltat, produkál
 • (érzést) kelt

deklarál

ige
 • kinyilvánít, kijelent, kinyilatkoztat, kihirdet
 • (régies): bevall, megvall, beismer, bejelent
 • nyilvánít (valamilyennek), minősít (valamilyennek)

rátámad

ige
 • ráront, rárohan, rátör, rázúdul, ráveti magát, nekiront, nekitámad, nekiesik, nekiáll, rajtaüt, belegyalogol (szleng)
 • ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz, lehord (bizalmas), nekiugrik, a torkának ugrik, brüszkíroz (idegen), ráröffen (tájnyelvi), rádördül
 • megszid, összeszid, leszid

párizsi

főnév
 • parizer (bizalmas)

mezőgazdasági

melléknév
 • földművelési, földművelői, gazdálkodói, agrár (idegen), agrikulturális (idegen)

megvénül

ige
 • megöregszik, megőszül, megvénhedik (régies), elagg (választékos), megaggik (régies), megaggul (régies), megkorosodik, megidősödik, megtörődik

mucsai

melléknév
 • falusi, vidéki, paraszt (durva), bugris, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, parlagi, durva, elmaradott, pórias, bumfordi, otromba (bizalmas), prosztó (szleng), bunkó, furkó (durva), durung, tuskó (bizalmas), bumburnyák, ekeferkó (szleng), kapa (szleng), tahó (bizalmas), tapír (szleng), gyökér (szleng)

papa

főnév
 • apa, édesapa, atya (választékos), apuka, apuci (bizalmas), papi (bizalmas), apus (bizalmas), papus (bizalmas), papuska (bizalmas), apóca (bizalmas), apácska, fater (szleng)
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapi (bizalmas), nagyatya, nagyapó, nagytata (bizalmas), papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi)
 • (szleng): öregember, öregapó, tata (bizalmas), apó

minőség

főnév
 • milyenség, kvalitás, sajátság, fajta, osztály, kategória, típus
 • szint, fokozat, színvonal, nívó
 • márka
 • beosztás, hatáskör, szerep

megalkot

ige
 • elkészít, megcsinál, kialakít, megteremt, kitalál, megkonstruál, létrehoz, előállít, összehoz (bizalmas), megformál, generál (idegen), organizál (idegen), szerkeszt, nyélbe üt

muzsikus

főnév
 • zenész, játékos, virgináló (régies), hangász (tájnyelvi), cigány (tájnyelvi)

parázslik

ige
 • izzik, ég, hevül, parazsal (tájnyelvi), zsarátnokol (tájnyelvi)
 • pislákol, pislog, hamvadozik (tájnyelvi)